Archiwum

Uchwała Senatu nr 3/26.03.2018

  • access_time kwiecień 17, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

UCHWAŁA NR 3/26.03.2018

SENATU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO

IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie: zabezpieczenia finansowania wkładu własnego projektu „Design kultura, nowe media – odnawianie dawnej szkoły rzemiosł na krakowskim Kazimierzu”

Działając na podstawie:

  • art. 62 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.),
  • § 54 ust.1 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego,

uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z wybraniem do dofinansowania projektu „Design, kultura, nowe media – odnawianie dawnej szkoły rzemiosł na krakowskim Kazimierzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2017-2020, Senat Uczelni wyraża wolę zabezpieczenia środków w kwocie 2 660 028,50 zł przeznaczonych na pokrycie wymaganego wkładu własnego na realizację przedmiotowego projektu.

§2

Całkowita wartość projektu wynosi 10 045 147,41 złotych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 7 385 118,91 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2020.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 17.04.2018 12:28