Archiwum

Uchwała Senatu nr 3/18.12.2017

  • access_time styczeń 24, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer
U C H W A Ł A NR 3/18.12.2017
SENATU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 18 grudnia 2017 roku

W sprawie : Regulaminu systemu motywacyjnego pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Na podstawie §54 ust.1n statutu Uczelni, Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jednogłośnie przyjął „Regulamin systemu motywacyjnego pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załącznik:

Załącznik – Regulamin systemu motywacyjnego pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 24.01.2018 10:40