Archiwum

Uchwała Senatu nr 3/25.06.2018

  • access_time lipiec 19, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

UCHWAŁA NR 3/25.06.2018

SENATU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO

IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok

Działając na podstawie:

  • art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U.2016.1842 t.j. z późn.zm.),
  • § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz.U.2012.poz.1533),
  • § 54 pkt. 2a Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 24 kwietnia 2017 roku

Senat Uczelni na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2018 roku przyjął jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie przez Senacką Komisję Budżetową dokument:

Plan rzeczowo-finansowy na 2018 rok

(uwzględniający plan wynagrodzeń osobowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie: 100 553 423 zł w tym Fundusz Pomocy Materialnej Studentów: 2 038 984 zł)

W głosowaniu uczestniczyło 32 członków Senatu.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 19.07.2018 11:46