Archiwum

Uchwała Senatu nr 3/23.04.2018

  • access_time maj 7, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Uchwała Senatu nr 3/23.04.2018

Uniwersytetu Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2018/2019

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr. 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 98 Statutu Uczelni, Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ustala następujące limity przyjęć na poszczególne kierunki/specjalności w roku akademickim 2018/2019:

kierunek/specjalność ogółem limit studia stacjonarne studia niestacjonarne
I stopień II stopień I stopień II stopień
1. Administracja 320 80 60 60 120
2. Animacja kultury w przestrzeni społecznej 24 24
3. Architektura informacji 60 40 20
4. Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 90 35 35 20
5. Art & Design 120 120
6. Bezpieczeństwo państwa 470 160 120 110 80
7. Bioinformatyka 30 30
8. Biologia 145 70 30 20 25
9. Chemia – nauczanie chemii ** 30 30
10. Digital Design 28 28
11. Edukacja techniczno-informatyczna 170 80 40 20 30
12. Ekonomia społeczna 60 35 25
13. Etyka – Mediacje i Negocjacje 105 50 40 15
14. Filologia polska 170 60 70 25 15
15. Filologia
Filologia, spec. filologia angielska 265 100 65 60 40
Filologia, spec. filologia germańska 115 60 30 25
Filologia, spec. filologia romańska 145 105 40
Filologia, spec. filologia rosyjska 130 105 25
Filologia, spec. filologia hiszpańska 90 60 30

Filologia, spec. filologia

włoska

85 60 25
16. Filozofia 55 40 15
17. Fizyka 35 20 15
18. Geografia 130 65 30 20 15
19. Gospodarka przestrzenna 65 65
20. Grafika 38 28 10
21. Historia 70 35 15 20
22. Informatyka 315 150 60 70 35
23. Inżynieria bezpieczeństwa** 90 45 45
24. Kulturoznawstwo i wiedza o mediach 125 60 25 25 15
25. Logopedia 80 60 20
26. Malarstwo 24 24
27. Matematyka 225 115 50 30 30
28. Monitoring środowiska przyrodniczego 20 20
29. Ochrona środowiska 45 30 15
30. Odnowa biologiczna 30 30
31. Pedagogika specjalna 280 80 60 80 60
32. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 270 45 90 45 90
33. Pedagogika 190 60 60 40 30
34. Politologia 110 40 30 20 20
35. Praca socjalna 140 50 40 20 30
36. Prawo* 100 100
37. Psychologia* 210 120 90
38. Socjologia 145 60 40 15 30
39. Stosunki międzynarodowe 95 30 30 20 15
40. Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie 15 15
41. Sztuka i media 18 18
42. Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe 85 35 30 20
43. Turystyka i rekreacja 205 110 40 40 15
44. Wzornictwo 28 28
45. Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 70 40 30
46. Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 75 60 15
2845 1475 990 725
6035 4320 1715

* Studia jednolite magisterskie

** Pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 07.05.2018 11:16