Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwała Senatu nr 2/28.11.2016

  • access_time listopad 28, 2016
  • person Aneta Wojcik
  • printer
Uchwała nr 2/28.11.2016
Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie: utworzenia nowego kierunku studiów

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), zgodnie z § 55 ust. 1 lit. g Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Senat Uczelni postanowił, co następuje:

§1

  1. Na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym tworzy się nowy kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa – studia, kończące się tytułem zawodowym inżyniera, profil ogólnoakademicki.
  2. Studia będą prowadzone w obszarze nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych,

dyscyplinach:    informatyka, inżynieria materiałowa, budowa i eksploatacja maszyn,

budownictwo, elektrotechnika.

  1. Studia zostaną uruchomione od roku akademickiego 2017/2018 pod warunkiem otrzymania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 28.11.2016 02:00