Archiwum

Uchwała Senatu nr 22/17.12.2018

  • access_time styczeń 11, 2019
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

UCHWAŁA SENATU nr 22/17.12.2018

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie: gospodarki finansowej Uczelni

 

Działając na podstawie § 54 ust. 2a Statutu Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie postanowił co następuje:

§ 1

  1. Do czasu uchwalenia planu finansowego na rok 2019 miesięczne koszty nie mogą przekroczyć 1/3 wydatków IV kwartału 2018 r. w zakresie działalności dydaktycznej.
  2. Koszty o których mowa w pkt 1, zostaną zwiększone o skutki dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki) wraz z pochodnymi, o ile ich wypłata nastąpi przed sporządzeniem planu finansowego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Rektor

prof. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 11.01.2019 13:06