Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwała Senatu nr 2 /29.09.2017

  • access_time wrzesień 29, 2017
  • person Aneta Wojcik
  • printer

Uchwała nr 2 /29.09.2017

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
z dnia 29 września 2017 r.

W sprawie: zniesienia kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842.) oraz zgodnie
z § 54 ust. 1 lit.g Statutu Uczelni Senat postanowił, co następuje:

 

§ 1

W Uczelni znosi się kierunek studiów Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, realizowany na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (profil ogólnoakademicki) w obszarze nauk humanistycznych, prowadzony przez  Wydział Filologiczny.

§ 2

Studenci, realizujący naukę na zniesionym kierunku, kontynuują studia zgodnie z rozpoczętym cyklem kształcenia według dotychczasowego programu kształcenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 29.09.2017 12:25