Archiwum

Uchwała Senatu nr 2/23.04.2018

  • access_time maj 7, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

UCHWAŁA NR 2/23.04.2018

SENATU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Senatu nr 2/18.04.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię w latach 2017/2018 – 2020/2021

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2018 roku wprowadził następujące zmiany w ww. Uchwale:

§ 1

W § 5 dotyczącym uprawnień, o których mowa w § 2, przysługującym laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego, laureatom konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię bez ograniczeń czasowych, dopisuje się:

kierunek studiów/specjalność nazwa olimpiady/konkursu

prawo

administracja

ekonomia społeczna

Ogólnopolski konkurs „Co chciałbym zmienić w Polsce” – prawo, administracja i ekonomia

geografia

gospodarka przestrzenna

monitoring środowiska przyrodniczego

turystyka i rekreacja

Małopolski konkurs „Wiedzy Krajoznawczej o Republice Słowackiej”

§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 07.05.2018 11:13