Archiwum

Uchwała Senatu nr 1/29.01.2018

  • access_time luty 20, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

U C H W A Ł A nr 1/29.01.2018

SENATU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO

IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

Z DNIA 29 stycznia 2018 roku

W sprawie: planu remontów i inwestycji Uczelni na 2018 r.

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w  Krakowie, zatwierdził Plan remontów i inwestycji na 2018 r., w zakresie przedstawionych propozycji, w tym także warunkowych.

Plan remontów i inwestycji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na 2018 r. zawarty jest w załącznikach 1 – 7, które stanowią integralną część Uchwały.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik- Plan remontów i inwestycji na rok 2018

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 20.02.2018 13:16