Archiwum

Uchwała Senatu nr 1/19.12.2016

  • access_time grudzień 19, 2016
  • person Aneta Wojcik
  • printer

W sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych

UCHWAŁA NR 1/19.12.2016
SENATU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO
IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 19 grudnia 2016 roku

w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych

Działając na podstawie:

  • 53 ust. 3 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.; t. j. Dz. U. 2016, poz. 1047);

w związku z:

  • 101 ust.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.; t. j. Dz. U. 2016, poz.1842),
  • 10 ust.3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz.U.2012 poz.1533),
  • 55 pkt.2 b Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego

Senat Uczelni na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2016 roku postanowił o pokryciu z funduszu zasadniczego straty z lat ubiegłych w wysokości:

998 607,14 zł

Uchwałę podjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 44 członków Senatu, na 56 uprawnionych do głosowania.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 19.12.2016 01:00