Archiwum

Uchwała Senatu nr 1/18.12.2017

  • access_time Styczeń 24, 2018
  • person Aneta Wojcik
  • printer

UCHWAŁA NR 1/18.12.2017

SENATU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO

IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie: wkładu własnego Uczelni do projektu na remont budynku przy ul. Podbrzezie

Działając na podstawie:

  • art. 62 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.),
  • § 54 ust.1n Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego,

uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat Uczelni na podstawie przedstawionych argumentów pozytywnie zaopiniował propozycję przedłożoną przez J.M. Rektora w sprawie wkładu własnego Uczelni do projektu na remont budynku przy ul. Podbrzezie.

§ 2

W głosowaniu uczestniczyło 44 Członków Senatu, na 57 uprawnionych do głosowania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 24.01.2018 10:36