Archiwum

Uchwała nr 4/27.01.2020

  • access_time Styczeń 31, 2020
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

Uchwała nr 4/27.01.2020

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 27 stycznia 2020 roku

w sprawie: zasad i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2020/2021.

Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.), oraz § 23 pkt 17 i § 101 ust. 2 Statutu Uczelni, uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2020/2021.
  2. Zasady i kryteria rekrutacji, o których mowa w ust.1, stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały_zasady-rekrutacji-szkoly-doktorskiej-2020-21

Załącznik do uchwały_szczegół. zasady rekrutacji SD zał.2(I)

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 31.01.2020 14:56