Archiwum

Uchwała nr 3/27.01.2020

  • access_time Styczeń 31, 2020
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

Uchwała nr 3/27.01.2020

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 27 stycznia 2020 roku

w sprawie: programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021

Na podstawie art. 201 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 23 pkt 18 Statutu Uczelni uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Uchwala się program kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021.
  2. Program kształcenia, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik_do_Uchwały_program-ksztalcenia-szkoly-doktorskiej-2020-21(1)

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 31.01.2020 14:53