Archiwum

Uchwała nr 2/17.07.2019

  • access_time Lipiec 18, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

Uchwała nr 2/17.07.2019

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 17 lipca 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nr 2/20.05.2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na rok akademicki 2019/2020

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2019 r. – w związku z uzyskaniem nowych uprawnień naukowych, wprowadza następujące zmiany w uchwale Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nr 2/20.05.2019 z dnia 20 maja 2019 r.:

1. W rubryce tabeli Dyscyplina dopisuje się słowa „Nauki o bezpieczeństwie”, a w rubryce limit (przy dyscyplinie Nauki o bezpieczeństwie) cyfrę „1”.

Dyscyplina Limit
Nauki o bezpieczeństwie 1

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą począwszy od pierwszego dnia rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2019/2020 aż do dnia zakończenia rekrutacji.

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 18.07.2019 13:39