Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwała nr 13/30.09.2019

  • access_time październik 23, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

Uchwała nr 13/30.09.2019

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie: dostosowania treści Regulaminu studiów doktoranckich z dnia 13  czerwca  2017 r. do zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni w związku z  uchwaleniem przez Senat Uczelni w dniu 17 kwietnia 2019 roku nowego Statutu Uniwersytetu

Na podstawie § 54 ust. 1 pkt. b) Statutu Uczelni, w związku z uchwaleniem przez Senat Uczelni w dniu 17 kwietnia 2019 r. nowego Statutu (dalej: Statut) i koniecznością dostosowania do niego struktury Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uchwala się, co następuje:

§ 1

Dotychczasowy Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Pedagogicznym im.  Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązujący od 1 października 2017 r. wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr R/Z0201-21/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku należy w odpowiednich tegoż miejscach dotyczących uprawnień organów/funkcji kierowniczych w Uczelni rozumieć z dniem 1.10.2019 roku w następujący sposób:

  1. obowiązki rady wydziału przejmuje i wykonuje odpowiednia rada dyscypliny;
  2. obowiązki dziekana przejmuje i wykonuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 23.10.2019 12:37