Archiwum

Uchwała nr 12/30.09.2019

  • access_time październik 4, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

Uchwała nr 12/30.09.2019

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie: zmiany nazwy kierunku studiów (zmiany uchwały nr 14/17.12.2018)

Realizując zalecenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Senat postanowił, co następuje:

§ 1

Zmienia się nazwę kierunku studiów z „Chemia # nauczanie chemii” na „Chemia – nauczyciel chemii”.

§ 2

W związku z § 1 dokonuje się również zmiany nazw specjalności w ramach powyższego kierunku:

– z „Chemia # nauczanie chemii z nauczaniem przyrody” na „Nauczanie chemii z nauczaniem przyrody”,

– z „Chemia # nauczanie chemii z animacją kultury przyrodniczej” na „Nauczanie chemii z animacją kultury przyrodniczej”.

§ 3

Wobec zapisów § 1 i § 2 zmianie ulegają zapisy w całej dokumentacji kierunku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 04.10.2019 09:09