Archiwum

Uchwała nr 1/19.12.2019

  • access_time styczeń 24, 2020
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

Uchwała nr 1/19.12.2019

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów I stopnia Chemia – nauczyciel chemii do  nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych

W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.WNP.5014.127.2019.5 z dnia 11 października 2019 r. o nadaniu Uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Chemia -nauczyciel chemii, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018, poz. 1818), Senat postanowił co następuje:

§ 1

Senat przyporządkował kierunek Chemia – nauczyciel chemii (studia I stopnia, profil praktyczny) do nowych dyscyplin naukowych oraz wskazał dyscyplinę wiodącą.

§ 2

Kierunek, o którym mowa w § 1, przyporządkowany został do dyscypliny wiodącej:

nauki chemiczne – 60% ; udział pozostałych dyscyplin wynosi: pedagogika – 17%, nauki biologiczne – 15%, psychologia – 8%.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 24.01.2020 14:58