Archiwum

Uchwała nr 1/18.03.2020

  • access_time Marzec 19, 2020
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

Uchwała nr 1/18.03.2020

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 18 marca 2020 roku

w sprawie: uchylenia Kalendarza wyborczego w części

Na podstawie art. 71 ust. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz § 23 pkt 32 Statutu Uczelni, w zw. z §1 ust. 1a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z  11  marca 2020 r. (Dz.U.2020, poz. 405, zm. poz. 455) Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej uchwala, co następuje

§1

Kalendarz wyborczy z dnia 13 listopada 2019 z . (Uchwała nr 1/13.11.2019 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu wyborów elektorów do wyboru rektora oraz Kalendarza wyborczego, a znowelizowany Uchwałą nr 7/27.01.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Senatu – nr 1/13.11.2019 z 13 listopada 2019 roku w przedmiocie Regulaminu wyborów elektorów do wyboru rektora oraz Kalendarza wyborczego) zostaje uchylony w części, w jakiej dotyczy czynności (aktów) wyborczych począwszy od 20 marca do 26 czerwca 2020 roku, a to w zakresie terminów w nim wskazanych.

§2

Dotychczas dokonane czynności (akty) wyborcze pozostają w mocy.

§3

Uchwalenie nowych terminów Kalendarza wyborczego nastąpi na najbliższym możliwym posiedzeniu Senatu lub wcześniej drogą elektroniczną.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 19.03.2020 11:00