Archiwum

Struktura Uczelni

Rektor

Prorektor ds. Nauki

Prorektor ds. Rozwoju

Prorektor ds. Studenckich

Prorektor ds. Kształcenia

Kanclerz

Chór Mieszany EDUCATUS
 
Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Pedagogicznego

Wydział Nauk Społecznych
 
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 

Instytut Biologii
Instytut Filologii Polskiej
Instytut Filozofii i Socjologii
Instytut Fizyki
Instytut Geografii
Instytut Grafiki i Wzornictwa
Instytut Informatyki
Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Instytut Matematyki
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Instytut Nauk o Informacji
Instytut Nauk o Wychowaniu
Instytut Nauk Technicznych
Instytut Neofilologii

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
Instytut Pedagogiki Specjalnej
Instytut Politologii 
Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
Instytut Psychologii
Instytut Spraw Społecznych
Instytut Sztuki Mediów
Instytut Historii i Archiwistyki
Biuro dziekanów
 
 
Biuro Szkoły Doktorskiej
Centrum Symulacji i Doskonalenia Zarządzania Bezpieczeństwem „Pro Patria, Pro Civium”
 


 
 
Klub Studencki „Bakałarz”
 
​Biuro Kanclerza
 
 
 

Kwestor (Kwestura)

​Zastępca Kanclerza