Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Programy studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich

  • access_time maj 12, 2021
  • person redaktor
  • printer

Bioinformatyka I stopień stacjonarne

Bioinformatyka I stopień niestacjonarne

Biologia I stopień niestacjonarne

Biologia I stopień stacjonarne

Biologia II stopień niestacjonarne

Biologia II stopień stacjonarne

Chemia I stopień stacjonarne

Ochrona środowiska I stopień stacjonarne

Odnowa biologiczna II stopień niestacjonarne

Filologia angielska I stopień stacjonarne

Filologia angielska studia I stopnia stacjonarne 2021_2022 – korekta z dnia 15.06.2022

Filologia angielska II stopień niestacjonarne nienauczycielska

Filologia angielska II stopień niestacjonarne nienauczycielska

Filologia angielska II stopień stacjonarne nauczycielska

Filologia angielska studia stacjonarne II stopnia nauczycielskie 2021_22 – korekta z dnia 16.09.2022

Filologia angielska II stopień stacjonarne nienauczycielska

Filologia angielska studia stacjonarne II stopnia nienauczycielskie 2021_22 – korekta z dnia 16.09.2022

Filologia polska stacjonarne I stopnia

filologia polska I st. stacjon. 2021-22 – korekta 09.06.2022

Filologia Polska studia stacjonarne I stopnia 2021_22 – korekta z dnia 13.04.2023

Filologia polska I stopnia niestacjonarne

Filologia polska studia niestacjonarne I stopnia 2021_22 – korekta z dnia 13.04.2023

Filologia polska II stopień niestacjonarne

Filologia polska II stopień stacjonarne

Filologia polska studia stacjonarne II stopnia 2021-2022 – korekta z dnia 26.09.2022

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach I stopień niestacjonarne

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach studia niestacjonarne I stop korekta z dnia 13.01.22

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach I stopień stacjonarne

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach studia stacjonarne I stop korekta z dnia 13.01.22

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach II stopień stacjonarne

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach II stopnia niestacjonarne

Logopedia I stopień stacjonarne

Logopedia studia stacjonarne I stopnia 2021-2022 – korekta z dnia 26.09.2022

Logopedia studia Stacjonarne I stopnia 2021-22-_korekta z dnia 9.02.2023

Logopedia II stopień stacjonarne

Logopedia_2 stopień_stacjonarne_korekta

Logopedia II stopień stacjonarne 2021_2022 Korekta z 9.12.2021

Etyka mediacje i negocjacje I stopień niestacjonarne

Etyka mediacje i negocjacje I stopień stacjonarne

Etyka mediacje i negocjacje II stopień niestacjonarne

Etyka mediacje i negocjacje II stopień stacjonarne

Filozofia I stopień niestacjonarne

Filozofia I stopień stacjonarne

Filozofia II stopień niestacjonarne

Filozofia II stopień stacjonarne

Kognitywistyka I stopień stacjonarne

Kognitywistyka I stopień stacjonarne 2021_2022 korekta z dnia 15.02.2022

Kognitywistyka studia stacjonarne I stopnia 2021_2022 – korekta z dnia 27.06.2022

Polityka społeczna I stopień stacjonarne

Socjologia I stopień niestacjonarne

Socjologia studia niestacjonarne I stopnia 2021_2022 – korekta z dnia 16.09.2022

Socjologia I stopień stacjonarne

Socjologia II stopień niestacjonarne

Socjologia studia niestacjonarne II stopnia 2021_2022 – korekta z dnia 16.09.2022

Socjologia II stopień stacjonarne

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopień niestacjonarne

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopień stacjonarne

Fizyka I stopień stacjonarne

Fizyka II stopień stacjonarne

Geografia I stopień niestacjonarne

Geografia I stopień stacjonarne

Geografia II stopień niestacjonarne

Geografia II stopień stacjonarne

Geografia studia II stopnia stacjonarne 2021_2022 korekta z dnia 28.09.2021

Gospodarka przestrzenna I stopień niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna I stopień stacjonarne

Gospodarka przestrzenna II stopień niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna II stopień stacjonarne

Turystyka i rekreacja I stopień niestacjonarne

Turystyka i rekreacja studia niestacjonarne I stopnia edycja 2021_2022 – korekta z dnia 17.05.2022

Turystyka-i-rekreacja-I-stopień-niestacjonarne-2021_2022-korekta-nowa-specjalność-z-dnia-18.10.2022

Turystyka i Rekreacja I stopień stacjonarne

Turystyka i rekreacja studia stacjonarne I stopnia edycja 2021_2022 – korekta z dnia 17.05.2022

Turystyka-i-rekreacja-I-stopień-stacjonarne-2021_2022-korekta-nowa-specjalność-z-dnia-18.10.2022

Turystyka i rekreacja II stopień niestacjonarne

Turystyka i rekreacja II stopień stacjonarne

Digital design I stopień stacjonarne

Art & Design_IIst stacjonarne

Design I stopień stacjonarne

Design_Ist stacjonarne 2021-2022_korekta 06.10.2021

Grafika – projektowanie graficzne i multimedia II stopień stacjonarne

Grafika I stopień stacjonarne

Grafika_Ist stacjonarne_2021-2022_7.09.2021

Komunikacja wizualna I stopień stacjonarne

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopień niestacjonarne

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopień stacjonarne

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo II stopień niestacjonarne

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo II stopień stacjonarne

Historia I stopień niestacjonarne

Historia I stopień stacjonarne

Historia stacjonarne I stop. 2021_22 korekta 15.09.2021

Historia studia II stopnia stac. 2021-22

Historia studia II stopnia niest. 2021-2022

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie II stopień stacjonarne

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe I stopnia niestacjonarne

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe I stopnia stacjonarne

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe II stopnia niestacjonarne

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe II stopnia stacjonarne

Informatyka I stopień niestacjonarne

Informatyka studia niestacjonarne I stopnia 2021_2022 – korekta z dnia 13.07.2022

Informatyka I stopień stacjonarne

Informatyka studia stacjonarne I stopnia 2021_2022 – korekta z dnia 13.07.2022

Informatyka I stopnia stacjonarne 2021_2022 _korekta

Informatyka II stopnia niestacjonarne

Informatyka-II-stopien-niestacjonarne 2021_2022 korekta z dnia 21.01.2022

Informatyka studia niestacjonarne II stopnia 2021_2022 – korekta z dnia 13.07.2022

Informatyka II stopnia stacjonarne

Informatyka-II-stopien-stacjonarne 2021_2022 korekta z dnia 21.01.2022

Informatyka studia stacjonarne II stopnia 2021_2022 – korekta z dnia 13.07.2022

Malarstwo I stopień stacjonarne

Malarstwo studia stacjonarne I stopnia 2021_2022 – korekta z dnia 23.06.2022

Malarstwo II stopnia stacjonarne

Malarstwo studia stacjonarne II stopnia 2021_2022 – korekta z dnia 23.06.2022

Sztuka i edukacja studia stacjonarne I stopnia 21_22

Sztuka i edukacja studia stacjonarne I stopnia 2021_22 – korekta z dnia 23.06.2022

Sztuka i Edukacja II stopień stacjonarne

Sztuka i edukacja studia stacjonarne II stopnia 2021_2022 – korekta z dnia 23.06.2022

Matematyka I stopień niestacjonarne

Matematyka I stopień stacjonarne

Matematyka I stopnia stacjonarne 2021_2022 korekta z dnia 03.03.2022 oraz 22.03.2022

Matematyka I stopnia stacjonarne korekta

Matematyka II stopień niestacjonarne

Matematyka II stopień stacjonarne

Matematyka II stopień stacjonarne 2021_2022 korekta z 9.12.2021

Matematyka II stopnia stacjonarne 2021_2022 korekta z dnia 22.03.2022

Bezpieczeństwo Państwa I stopień niestacjonarne

Bezpieczeństwo Państwa I stopień stacjonarne

Bezpieczeństwo Państwa II stopień niestacjonarne

Bezpieczeństwo Państwa II stopień stacjonarne

Bezpieczeństwo Zdrowotne I stopień niestacjonarne

Bezpieczeństwo Zdrowotne I stopień stacjonarne

Bezpieczeństwo zdrowotne studia stacjonarne I stopnia 2021_2022 – korekta z dnia 17.05.2022

Architektura informacji I stopień niestacjonarne

Architektura informacji niestacjonarne I stopnia 2021_2022 – korekta z dnia 8.09.2022

Architektura informacji I stopień stacjonarne

Architektura informacji studia stacjonarne I stopnia 2021_2022 – korekta z dnia 8.09.2022

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe I stopień stacjonarne

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe I stopnia stacjonarne – korekta

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe I stopnia stacjonarne 2021_2022 – korekta z 8.09.2022

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe II stopień stacjonarne

Administracja I stopień niestacjonarne

Administracja I stopień stacjonarne

Administracja II stopień niestacjonarne

Administracja II stopień stacjonarne

Politologia I stopień niestacjonarne

Politologia I stopień stacjonarne

Politologia II stopień niestacjonarne

Politologia II stopień stacjonarne

Stosunki międzynarodowe I stopień niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe I stopień stacjonarne

Stosunki międzynarodowe II stopień niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe II stopień stacjonarne

Pedagogika I stopień niestacjonarne

Pedagogika studia niestacjonarne I stopnia 2021_2022 – korekta z dnia 26.05.2022

Pedagogika studia niestacjonarne I stopnia 2021_22 – korekta z dnia 1.12.2022

Pedagogika I stopień stacjonarne

Pedagogika studia stacjonarne I stopnia 2021_2022 – korekta z dnia 26.05.2022

Pedagogika studia stacjonarne I stopnia 2021_22 – korekta z dnia 1.12.2022

Pedagogika II stopień niestacjonarne

Pedagogika II stopień stacjonarne

Filologia germańska I stopień niestacjonarne

Filologia germańska I stopień stacjonarne

Filologia germańska_II stopień stacjonarne

Filologia hiszpańska I stopnia stacjonarne

Filologia hiszpańska II stopnia stacjonarne

Filologia romańska I stopień stacjonarne

Filologia romańska I stopnia stacjonarne 2021_2022 korekta

Filologia romańska studia stacjonarne I stopnia korekta z dnia 29.04.2022

Filologia romańska studiów stacjonarnych I stopnia 2021_2022 – korekta z dnia 23.09.2022

Filologia romańska II stopień niestacjonarne

Filologia romańska II stopień stacjonarne

Filologia romańska studia stacjonarne II stopnia 2021_2022 – korekta z dnia 23.09.2022

Filologia rosyjska I stopień stacjonarne

Filologia rosyjska II stopień stacjonarne

Filologia włoska I stopień stacjonarne

Filologia włoska studia stacjonarne I stopnia 2021_2022 – korekta z dnia 23.09.2022

Filologia włoska II stopień stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II stopień niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II stopień stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite mgr niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie niestacjonarne korekta z 20.04.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia niestacjonarne jednolite magisterskie 2021_2022 – korekta z dnia 25.05.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite mgr stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie stacjonarne korekta z dnia 20.04.2022

Pedagogika specjalna II stopień niestacjonarne

Pedagogika specjalna studia niestacjonarne II stopnia 2021_2022 korekta z dnia 15.12.2021

Pedagogika specjalna II stopień stacjonarne

Pedagogika specjalna studia stacjonarne II stopnia 2021_2022 korekta z dnia 15.12.2021

Pedagogika specjalna jednolite mgr niestacjonarne

Pedagogika specjalna studia niestacjonarne jednolite magisterskie stan na 31.01.2023

Pedagogika specjalna jednolite mgr stacjonarne

Pedagogika specjalna studia stacjonarne jednolite magisterskie stan na 31.01.2023

Ekonomia społeczna I stopień niestacjonarne

Ekonomia społeczna I st stacj

Ekonomia społeczna II stopień niestacjonarne

Ekonomia społeczna II stopień stacjonarne

Prawo jednolite mgr niestacjonarne

Prawo jednolite mgr niestacjonarne – korekta 2020_2021

Prawo jednolite mgr niestacjonarne – korekta 2021_2022

Prawo jednolite mgr stacjonarne

Prawo jednolite mgr stacjonarne – korekta 2020_2021

Prawo jednolite mgr stacjonarne – korekta 2021_2022

Psychologia-jednolite-mgr-niestacjonarne

Psychologia-jednolite-mgr-stacjonarne

Dziennikarstwo I stopień niestacjonarne

Dziennikarstwo I stopień stacjonarne

Praca socjalna I stopień niestacjonarne

Praca socjalna I stopień stacjonarne

Praca socjalna II stopień niestacjonarne

Praca socjalna II stopień stacjonarne

Zarządzanie w służbach społecznych I stopień niestacjonarne

Zarządzanie w służbach społecznych I stopień stacjonarne

Digital Design I stopień. stacjonarne

Sztuka i media I stopień stacjonarne

Sztuka współczesna II stopień stacjonarne

Fizyka II stopnia stacjonarne UP-DNU 2021-2022-2023

Manager projektów społecznych II stopnia stacjonarne

Manager projektów społecznych II stopnia niestacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe I stopień stacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe I stopień niestacjonarne

Psychologia i biologia zwierząt stacjonarne jednolite mgr

Psychologia i biologia zwierząt niestacjonarne jednolite mgr

International Security first cycle full-time

International Security first cycle part-time

ETI I stopnia stacjonarne

ETI I stopnia niestacjonarne

ETI II stopień stacjonarne 3-semestralne

ETI II stopień niestacjonarne 3-semestralne

ETI II stopnia stacjonarne 4-semestralne

ETI II stopnia niestacjonarne 4-semestralne

Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa I stopień stacjonarne 2021_2022 korekta z dnia 10.02.2022

Inżynieria bezpieczeństwa I stopień stacjonarne 2021_2022 – korekta z dnia 20.03.2023

Dziennikarstwo przyrodnicze II stopień stacjonarne program i plan 2021 2022

Dziennikarstwo przyrodnicze II stopień niestacjonarne program i plan 2021 2022

Geopolityka I stopień stacjonarne

Geopolityka I stopień niestacjonarne

Geopolityka II stopień stacjonarne

Geopolityka II stopień niestacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe I stopień stacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe I stopień niestacjonarne

International Security first cycle full-time

International Security first cycle part-time

Zarządzanie w służbach społecznych II stopień stacjonarne_nowe

Zarządzanie w służbach społecznych II stopień niestacjonarne_nowe

Inżynieria bezpieczeństwa II stopień niestacjonarne – nowy kierunek

Inżynieria bezpieczeństwa II st. niestacjonarne korekta z dnia 22.12.2021

Inżynieria bezpieczeństwa II st. niestacjonarne korekta z dnia 12.05.2023

Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia stacjonarne – nowy kierunek

Inżynieria bezpieczeństa II st. stacjonarne korekta z dnia 22.12.2021

Inżynieria bezpieczeństwa II st. stacjonarne korekta z dnia 12.05.2023

Wytworzył:

Opublikował w BIP: redaktor

Data opublikowania: 12.05.2021 10:22