Archiwum

Programy studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich

  • access_time Lipiec 10, 2020
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

filologia polska_ I st. stacjonarne

filologia polska_ II st. stacjonarne

filologia polska_ I st. niestacjonarne

filologia polska_ II st. niestacjonarne

kulturoznawstwo i wiedza o mediach_ I st. stacjonarne-1

kulturoznawstwo i wiedza o mediach_ II st. stacjonarne

kulturoznawstwo i wiedza o mediach_ I st. niestacjonarne

kulturoznawstwo i wiedza o mediach_ II st. niestacjonarne

logopedia_ I st. stacjonarne

logopedia_ II st. stacjonarne

Architektura Informacji_ST_I st

Architektura Informacji_NST_I st.

ZIiPC_I stopień

ZIiPC_II stopień

2020-2021-fil.germ.I st.

2020-2021 – fil. germ. II stopnia

2020-2021 – fil. germ.I st. niestacjonarne

2020-2021 – fil ros. I stopnia

2020-2021 – fil. ros. II stopnia

Program studiów I stopień stacjonarne filologia hiszpańska 2020-2021

Program studiów II stopień stacjonarne filologia hiszpańska

Program studiów I stopień stacjonarne – fil. romańska

Program studiów II stopień stacjonarne – fil. romańska

Program studiów I stopień stacjonarne filologia włoska 2020-2021

Program studiów II stopień stacjonarne filologia włoska 2020-2021

filologia angielska 1st. stac.

filologia angielska 2st. stac.naucz.

Filologia angielska II st.niestac.20-21

Filologia angielska II st. stac.20-21_nienaucz

Etyka-mediacje i negocjacje, I-stopnia, studia stacjonarne

Etyka-mediacje i negocjacje, II-stopnia, studia stacjonarne

Etyka-mediacje i negocjacje, I-stopień, studia niestacjonarne

Etyka-mediacje i negocjacje, II-stopnia, niestacjonarne

Filozofia, I-stopnia, studia stacjonarne (1)

Filozofia II- stopnia, stacjonarne

Filozofia, I-stopnia, studia niestacjonarne

Filozofia, II-stopnia, niestacjonarne

Zarządzanie Oświatą i Organizacjami Pozarządowymi, I-stopnia, studia stacjonarne

Zarządzanie Oświata i Organizacjami Pozarządowymi, I-stopnia, studia niestacjonarne

SOCJOLOGIA, I-stopnia, studia stacjonarne (1)

SOCJOLOGIA I-stopień, niestacjonarne

SOCJOLOGIA, II-stopnia, studia stacjonarne

SOCJOLOGIA, II-stopnia, niestacjonarne

Kognitywistyka, I-stopnia, studia stacjonarne

Polityka społeczna, I-stopnia, studia stacjonarne (1)

Polityka społeczna, I-stopnia, studia niestacjonarne

Polityka społeczna, II-stopnia, studia stacjonarne

Polityka społeczna, II-stopnia, studia niestacjonarne

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo- I stopień STAC_

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo- II stopień STAC_

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopień NS_

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo- II stopień NS

Historia – I stopień STAC_

Historia – I stopień NS

Historia – II stopień STAC_

Historia- II stopień NS

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe- I stopień STAC_

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe- II stopień STAC_

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe- I stopień NS

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe- II stopień NS

Administracja I st. stacjonarne

Administracja II st. stacjonarne

Administracja I st. niestacjonarne

Administracja II st. niestacjonarne

Prawo jedn.mgr. stacjonarne

Prawo jedn.mgr. niestacjonarne

Ekonomia społeczna, I st. stacjonarne

Ekonomia społeczna II st. stacjonarne

Ekonomia społeczna I st. niestacjonarne

Ekonomia społeczna II st. niestacjonarne

Stosunki_miedz_1_stopien_st_2020_2021(1)

Stosunki_miedz_2_stopien_st_2020_2021(1)

Stosunki_miedz_1_stopien_niest_2020_2021(1)

Stosunki_miedz_2_stopien_niest_2020_2021(1)

Politologia_1_stopien_st_2020_2021(1)

Politologia_2_stopien_st_2020_2021(1)

Politologia_1_stopien_niest_2020_2021(1)

Politologia_2_stopien_niest_2020_2021(1)

Bezpieczeństwo państwa I st, stacj.

Bezpieczeństwo państwa, II st. stacj.

Bezpieczeństwo państwa I st, niestacj.

Bezpieczeństwo państwa, II st.niestacj.

Bezpieczeństwo zdrowotne, I st.stacj.

Bezpieczeństwo zdrowotne, I st.niestacj.

Pedagogika stacjonarne 1st

Pedagogika stacjonarne 2st

Pedagogika niestacjonarne 1st

Pedagogika niestacjonarne 2st

PPiW, jednolite magisterskie, stacj

PPiW, jednolite magisterskie niest

PPiW, II stopnia, stacj

PPiW, II stopnia, niest

Pedagogika specjalna jedn.mgr stacj. bez specjalności

Pedagogika specjalna jedn.mgr niest.bez specjalności

Pedagogika specjalna II st.stacj

Pedagogika specjalna II st.niest.

specjalności – ped.specj.jedn.mgr stacj.

specjalności – ped. specj.jedn.mgr niest.

PRACA SOCJALNA_1 ST_STACJON

PRACA SOCJALNA _2 STOPNIA_STACJON

PRACA SOCJALNA_1 ST_NIESTACJON (1)

PRACA SOCJALNA_DRUGIEGO ST_NIESTAC.

ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁ_1 ST_STACJON

ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁ_1 ST_NIESTACJON

Psychologia ST 2020-2021

Psychologia NS 2020-2021

Sztuka i edukacja I stopnia

Sztuka i edukacja II stopnia

Malarstwo I stopnia

Sztuka i Media_Ist_stacj.

Sztuka współczesna_IIst_stacj.

Digital Design_Ist_stacj.

Bioinformatyka

Biologia I stop stacj

Biologia II stop stacj

Biologia I stop niest

Biologia II stop niest

Ochrona środowiska

Odnowa biologiczna

Geografia_I_stopień_st

Geografia_II_stopień_st

Geografia_I_stopień_ns

Geografia_II_stopień_ns

Gospodarka przestrzenna I stopień st

Gospodarka przestrzenna II stopień st

Gospodarka przestrzenna I stopień ns

Gospodarka przestrzenna II stopień ns

Turystyka i rekreacja_I_stopień_st

Turystyka i rekreacja_II_stopień_st

Turystyka i rekreacja_I_stopień_ns

Turystyka i rekreacja_II_stopień_ns

Mat.I st.stacj.20-21

MATEMATYKA I st.stacjonarne 20-21_korekta

Mat.II st.stac.20-21

Mat.I st.niestacj.20-21

Mat.II st.niestacj.20-21

MATEMATYKA II st.niestac 20-21_korekta

Fizyka I stopnia

Fizyka II stopnia

Informatyka I st, stacj.

Informatyka II st, stacj.

Informatyka_II st_stacjonarne_kor

Informatyka I st, niestacj.

Informatyka II st., niestacj.

Informatyka_II st_niestacjonarne_kor

Inżynieria bezpieczeństwa_1st_S

Inżynieria bezpieczeństwa_1st_N

ETI_2st_3sem_S

ETI_2st_4sem_S

ETI_1st_7sem_S

ETI_1st_7sem_N

ETI_2st_3sem_N

ETI_2st_4sem_N

geopolityka_Ist_ST

geopolityka_Ist_NS

geopolityka_IIst_ST

geopolityka_IIst_NS

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 10.07.2020 09:51