Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

379104

  • access_time październik 5, 2022
  • person redaktor
  • printer

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. 12 662 6014,
fax 12 637 2243

e-mail: info@up.krakow.pl
www.up.krakow.pl

Ogłoszenie rekrutacyjne

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to Uczelnia posiadająca tytuł najlepszej uczelni pedagogicznej w Polsce. W swojej działalności łączymy tradycję z nowoczesnym podejściem do realizowanych projektów. Stawiamy na innowacyjność. To miejsce dla kreatywnych ludzi, którzy mają pomysły i odwagę, by wyznaczać nowe standardy. Wyróżnia nas kultura organizacyjna i bezpośrednia komunikacja. Wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania, by tworzyć przyjazne miejsce pracy. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Dział Nauki

Numer ogłoszenia: 379104

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 18.10.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wykształcenie wyższe (minimum licencjat).
Doświadczenie zawodowe – doświadczenie w pracy w zespole związane z podobnym stanowiskiem pracy,
– mile widziane doświadczenie w zakresie administracyjnej obsługi projektów badawczych lub obsługi klienta.
Umiejętności zawodowe – bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
– umiejętność pracy w zespole,
– sumienność i dokładność,
– bardzo dobra organizacja pracy,
– umiejętności analityczne,
– rozwinięte kompetencje komunikacji interpersonalnej,
– otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju.
Zakres obowiązków – kompleksowa obsługa administracyjna projektów naukowych,
– wspieranie i monitorowanie procesu realizacji i rozliczania projektów,
– współpraca z uczelniami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
– wyszukiwanie i przekazywanie informacji o możliwościach i zasadach pozyskiwania środków na projekty,
– współpraca z pionem kwestury w zakresie sporządzania dokumentacji finansowej dotyczącej realizowanych projektów, w tym przygotowania dokumentacji do kontroli finansowej,
– prowadzenie ewidencji projektów badawczych, zgłaszanych i realizowanych przez Uniwersytet, finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz rejestrowanie umów zawieranych przez Uniwersytet w związku z realizacją projektów,
– monitoring i analiza działalności naukowej w zakresie ewaluacji,
– przygotowywanie sprawozdań i raportów dotyczących działalności naukowej Uczelni,
– udział w przygotowywaniu dokumentacji warunkującej otrzymanie finansowania ze źródeł zewnętrznych,
– udzielanie wsparcia pracownikom w ubieganiu się o udział w krajowych lub w międzynarodowych projektach badawczych oraz w tworzeniu interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołów badawczych,
– udział w tworzeniu i przeprowadzaniu szkoleń wewnętrznych z zakresu projektów badawczych,
– współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi uczelni.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Inne umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość, otwartość na zmiany, chęć rozwoju zawodowego
*Istnieje również możliwość złożenia dokumentów w wersji papierowej. Miejsce składania dokumentów: Dział Nauki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pok. 102, 103) w godzinach: 8.00 do 15.00. Prosimy o złożenie dokumentów w zaklejonej kopercie z dopisaną nazwą stanowiska pracy. Wymagane dokumenty są dostępne na stronie: https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

* Wymagane dokumenty można również składać do Działu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 170B) w godzinach: 8.00-15.00.
Prosimy o złożenie dokumentów w zaklejonej kopercie z dopisaną nazwą stanowiska pracy.
Wymagane dokumenty są dostępne na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Opublikował w BIP: redaktor

Data opublikowania: 05.10.2022 10:52