Archiwum

Postępowanie habilitacyjne dr Urszuli Kicińskiej

  • access_time luty 24, 2021
  • person
  • printer

Wniosek
Komisja habilitacyjna
Recenzja – dr hab. Agnieszka Jakuboszczak, prof. UAM
Recenzja – dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB
Recenzja – dr hab. Piotr Guzowski
Recenzja – prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Uchwała zawierająca opinię w spr. nadania stopnia wraz z uzasadnieniem
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Wytworzył:

Opublikował w BIP:

Data opublikowania: 24.02.2021 07:41