Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenia 2023

 • access_time czerwiec 1, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.57.2023

w sprawie: ustanowienia struktury Instytutu Socjologii

 • access_time maj 26, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.56.2023

w sprawie: ogłoszenia „Konkursu na najlepszego Starostę Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”

 • access_time maj 25, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.55.2023

w sprawie: wysokości opłat wnoszonych przez kandydatów za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, studia podyplomowe oraz do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2023/2024

 • access_time maj 25, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.54.2023

w sprawie: wzorów umów w sprawie świadczenia usług edukacyjnych, w tym warunków odpłatności za naukę na studiach niestacjonarnych, studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim, umów zawieranych z cudzoziemcami oraz wzoru oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time maj 25, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.53.2023

w sprawie: zmian w strukturze administracji centralnej dotyczących pionów Rektora i Kwestora

 • access_time maj 24, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.52.2023

w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024

 • access_time maj 19, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.51.2023

w sprawie: wzorów umów zawieranych ze słuchaczami studiów podyplomowych rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2023/2024

 • access_time maj 19, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.50.2023

w sprawie: terminów trwania kadencji rad dyscyplin i dziekanów oraz terminów przeprowadzenia wyborów rad dyscyplin i udzielania rekomendacji kandydatom na dziekanów na kolejne kadencje

 • access_time maj 19, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.49.2023

w sprawie: zasad podejmowania i odbywania studiów wyższych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przez cudzoziemców

 • access_time maj 15, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.48.2023

w sprawie: ustanowienia struktur Instytutu Pedagogiki oraz Instytutu Pedagogiki Specjalnej

 • access_time maj 9, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.47.2023

w sprawie: ogłoszenia godzin rektorskich oraz wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy i zajęć dydaktycznych w 2023 roku

 • access_time maj 8, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.46.2023

w sprawie: wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024

 • access_time maj 4, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.45.2023

w sprawie: przekształcenia Instytutu Filozofii i Socjologii

 • access_time kwiecień 28, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.44.2023

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli oraz Instytutu Pedagogiki i Wsparcia Rodziny

 • access_time kwiecień 28, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.43.2023

w sprawie: zmian w Statucie i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time kwiecień 27, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.42.2023

w sprawie: ogłoszenia warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2024/2025

 • access_time kwiecień 25, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.41.2023

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Neofilologii

 • access_time kwiecień 25, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.40.2023

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.36.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów

 • access_time kwiecień 19, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.39.2023

w sprawie: wprowadzenia Procedury Dostępności Inwestycji w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time kwiecień 18, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.38.2023

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Historii i Archiwistyki