Archiwum

 • access_time czerwiec 28, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.43.2022

w sprawie: wprowadzenia Planu Równości Płci

 • access_time czerwiec 28, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.42.2022

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej administracji centralnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dotyczących Sekcji „Brygada Remontowa”

 • access_time czerwiec 24, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.41.2022

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.35.2022 Rektora z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023

 • access_time czerwiec 21, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.40.2022

w sprawie: likwidacji w strukturze Uczelni samodzielnego stanowiska Głównego Specjalisty ds. Planowania i Sprawozdawczości

 • access_time czerwiec 15, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.39.2022

w sprawie: wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023

 • access_time czerwiec 9, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.38.2022

w sprawie: zasad podejmowania i odbywania studiów wyższych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przez cudzoziemców

 • access_time czerwiec 9, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.37.2022

w sprawie: wprowadzenia Wytycznych do zadań opiekunów roku

 • access_time czerwiec 9, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.36.2022

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Psychologii

 • access_time maj 31, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.35.2022

w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023

 • access_time maj 31, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.34.2022

w sprawie: zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych

 • access_time maj 31, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.33.2022

w sprawie: terminów wnoszenia opłat przez cudzoziemców za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023

 • access_time maj 25, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.32.2022

w sprawie: terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych, studiach stacjonarnych prowadzonych w języku obcym oraz podyplomowych, a także opłat za wpis warunkowy oraz powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce w roku akademickim 2022/2023

 • access_time maj 25, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.31.2022

w sprawie: wysokości opłat wnoszonych przez kandydatów za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, studia podyplomowe oraz do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2022/2023

 • access_time maj 24, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.30.2022

w sprawie: zmian w strukturze administracji centralnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dotyczących Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą

 • access_time maj 24, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.29.2022

w sprawie: organizacji roku akademickiego 2022/2023

 • access_time maj 17, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.28.2022

w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time maj 12, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.27.2022

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Historii i Archiwistyki

 • access_time maj 12, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.26.2022

w sprawie: likwidacji Katedry Bezpieczeństwa Informacyjnego i Medialnego w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie

 • access_time kwiecień 29, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.25.2022

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.36.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów

 • access_time kwiecień 28, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.24.2022

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.33.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia wzoru Sprawozdania finansowego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie