Archiwum

 • access_time kwiecień 12, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.28.2021

w sprawie: upoważnienia Kanclerza do wdrożenia wewnętrznego programu naprawczego w obszarze organizacyjnym i zatrudnienia

 • access_time kwiecień 8, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.27.2021

w sprawie: restrukturyzacji Instytutu Fizyki oraz Instytutu Nauk Technicznych

 • access_time kwiecień 8, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.26.2021

w sprawie: harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2021/2022

 • access_time kwiecień 8, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.25.2021

w sprawie: stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 • access_time kwiecień 8, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.24.2021

w sprawie: optymalizacji zasad finansowania obowiązujących w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od dnia 1 stycznia 2021 roku

 • access_time kwiecień 8, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.23.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-111/2020 Rektora z dnia 28 grudnia 2020 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time marzec 23, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.22.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Biologii

 • access_time marzec 18, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.21.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Spraw Społecznych

 • access_time marzec 11, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.20.2021

w sprawie: stawek wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz opiekunów dydaktycznych pedagogicznych praktyk zawodowych i kierowników tych praktyk z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time marzec 8, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.19.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Prawa i Ekonomii

 • access_time marzec 8, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.18.2021

w sprawie: wprowadzenia Procedury postępowania w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w przypadku wprowadzenia przez Prezesa Rady Ministrów stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP

 • access_time marzec 4, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.17.2021

w sprawie: utworzenia kierunku studiów Geopolityka – studia II stopnia

 • access_time marzec 4, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.16.2021

w sprawie: utworzenia kierunku studiów Geopolityka – studia I stopnia

 • access_time luty 25, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.15.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Wychowaniu

 • access_time luty 25, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.14.2021

w sprawie: zmiany w systemie biblioteczno-informacyjnym

 • access_time luty 25, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.13.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Psychologii

 • access_time luty 25, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.12.2021

w sprawie: wprowadzenia Zasad określających kryteria i tryb przyznawania i rozliczania środków na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością naukowo-badawczą

 • access_time luty 19, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.11.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-33/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie: Regulaminu studiów

 • access_time luty 19, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.10.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-67/2020 Rektora w sprawie podziału kompetencji władz Uczelni na kadencję 2020-2024

 • access_time luty 8, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.9.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Wychowaniu