Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenia 2019

 • access_time lipiec 19, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-39/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Polskiej

 • access_time lipiec 19, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-38/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Biologii

 • access_time lipiec 15, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-37/2019

w sprawie: obsady i rozliczania zajęć dydaktycznych

 • access_time lipiec 15, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-36/2019

w sprawie: utworzenia Instytutu Sztuki Mediów

 • access_time lipiec 15, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-35/2019

w sprawie: utworzenia Instytutu Psychologii

 • access_time lipiec 15, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-34/2019

w sprawie: nowelizacji Procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time lipiec 15, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-33/2019

w sprawie: Regulaminu studiów

 • access_time lipiec 4, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-32/2019

w sprawie: utworzenia rad dyscyplin

 • access_time lipiec 3, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-31/2019

w sprawie: utworzenia Wydziałów

 • access_time lipiec 2, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-30/2019

w sprawie: utworzenia nowych kierunków studiów

 • access_time lipiec 2, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-29/2019

w sprawie: zasad finansowania działalności Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 2019 roku

 • access_time lipiec 2, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-28/2019

w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/20

 • access_time czerwiec 17, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-27/2019

w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni

 • access_time czerwiec 12, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-26/2019

w sprawie: trybu udzielania pełnomocnictw i upoważnień w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej Krakowie.

 • access_time czerwiec 3, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-25/2019

w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

 • access_time czerwiec 3, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-24/2019

w sprawie: wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszonej przez kandydatów w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w roku akademickim 2019/2020

 • access_time czerwiec 3, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-23/2019

w sprawie: harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time czerwiec 3, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-22/2019

w sprawie: Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time czerwiec 3, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-21/2019

w sprawie: opublikowania uchwały Senatu Nr 4/29.04.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time czerwiec 3, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-20/2019

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-10/2019 Rektora w sprawie zmian w strukturze administracji uczelni