Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenia 2019

 • access_time lipiec 29, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-59/2019

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-18/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

 • access_time lipiec 19, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-58/2019

w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time lipiec 19, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-57/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Wychowaniu

 • access_time lipiec 19, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-56/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Historii i Archiwistyki

 • access_time lipiec 19, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-55/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Spraw Społecznych

 • access_time lipiec 19, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-54/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii

 • access_time lipiec 19, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-53/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Politologii

 • access_time lipiec 19, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-52/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki Specjalnej

 • access_time lipiec 19, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-51/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

 • access_time lipiec 19, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-50/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Neofilologii

 • access_time lipiec 19, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-49/2019

w sprawie: zmiany nazwy i ustanowienia nowej struktury organizacyjnej Instytutu Techniki

 • access_time lipiec 19, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-48/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Informacji

 • access_time lipiec 19, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-47/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

 • access_time lipiec 19, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-46/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Matematyki

 • access_time lipiec 19, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-45/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej

 • access_time lipiec 19, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-44/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Informatyki

 • access_time lipiec 19, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-43/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Grafiki i Wzornictwa

 • access_time lipiec 19, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-42/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Geografii

 • access_time lipiec 19, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-41/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Fizyki

 • access_time lipiec 19, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-40/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filozofii i Socjologii