Archiwum

 • access_time Grudzień 17, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-99/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Historii i Archiwistyki

 • access_time Grudzień 5, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-98/2019

w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Grudzień 5, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-97/2019

w sprawie: zasad podpisywania porozumień o współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi

 • access_time Grudzień 5, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-96/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filozofii i Socjologii

 • access_time Grudzień 5, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-95/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Polskiej

 • access_time Grudzień 5, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-94/2019

w sprawie: Regulaminu studiów podyplomowych

 • access_time Grudzień 5, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-93/2019

w sprawie: zmiany nazwy Katedry Edukacji Artystycznej w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

 • access_time Grudzień 5, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-92/2019

w sprawie: Wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Grudzień 5, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-91/2019

w sprawie: wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w roku akademickim 2019/2020

 • access_time Grudzień 5, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-90/2019

w sprawie: wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2019/2020 dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020

 • access_time Grudzień 5, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-89/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Sztuki Mediów

 • access_time Grudzień 5, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-88/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Politologii

 • access_time Listopad 14, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-87/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Matematyki

 • access_time Listopad 8, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-86/2019

w sprawie: Zasad ustalania wysokości opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego

 • access_time Listopad 8, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-85/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Geografii

 • access_time Listopad 8, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-84/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Fizyki

 • access_time Listopad 8, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-83/2019

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-28/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/20

 • access_time Listopad 8, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-82/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Geografii

 • access_time Październik 31, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-81/2019

w sprawie: przekształcenia Centrum Języków Obcych z jednostki międzywydziałowej w jednostkę ogólnouczelnianą oraz ustanowienia nowej struktury Centrum Języków Obcych

 • access_time Październik 31, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-80/2019

w sprawie: przekształcenia Centrum Sportu i Rekreacji z jednostki międzywydziałowej w jednostkę ogólnouczelnianą