Archiwum

  • access_time Luty 18, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-3/2019

w sprawie: określenia szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego za prace będące przedmiotem praw autorskich wykonywane w ramach stosunku pracy

  • access_time Styczeń 28, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-2/2019

w sprawie: nowelizacji Procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time Styczeń 22, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-1/2019

w sprawie: wprowadzenia zasad działalności Orkiestry Symfonicznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie