Archiwum

  • access_time luty 3, 2023

Uchwała nr 9.30.01.2023

w sprawie: współpracy międzynarodowej

  • access_time luty 3, 2023

Uchwała nr 8.30.01.2023

w sprawie: zmian w składach Senackich Komisji w kadencji 2020-2024

  • access_time luty 3, 2023

Uchwała nr 7.30.01.2023

w sprawie: powołania promotora i recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. ing. Tomášowi Kozík, DrSc

  • access_time luty 3, 2023

Uchwała nr 6.30.01.2023

w sprawie: wprowadzenia Zasad korzystania z systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time luty 3, 2023

Uchwała nr 5.30.01.2023

w sprawie: ustalenia programów studiów podyplomowych

  • access_time luty 3, 2023

Uchwała nr 4.30.01.2023

w sprawie: korekty regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stanowiącego Załącznik nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wprowadzonym zarządzeniem nr R.Z.0211.76.2022 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 października 2022 r.

  • access_time luty 3, 2023

Uchwała nr 3.30.01.2023

w sprawie: zatwierdzenia narzutu kosztów pośrednich określonych wskaźnikiem procentowym na rok 2023

  • access_time luty 3, 2023

Uchwała nr 2.30.01.2023

w sprawie: zatwierdzenia podziału subwencji pochodzącej z budżetu państwa przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i rozwój potencjału badawczego w 2022 roku

  • access_time luty 3, 2023

Uchwała nr 1.30.01.2023

w sprawie: zatwierdzenia Planu remontów i inwestycji na rok 2023