Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Senatu 2023

 • access_time maj 25, 2023

Uchwała nr 12.23.05.2023

w sprawie: ustalenia programu i planu kierunku studiów podyplomowych „Archi:kultura – edukator architektoniczny” rozpoczynających się w roku akademickim 2023/24

 • access_time maj 25, 2023

Uchwała nr 11.23.05.2023

w sprawie: korekty udziału procentowego dyscyplin i efektów uczenia się dla kierunku Pedagogika specjalna – studia jednolite magisterskie

 • access_time maj 25, 2023

Uchwała nr 10.23.05.2023

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Zarządzanie ochroną środowiska II stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time maj 25, 2023

Uchwała nr 9.23.05.2023

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Zarządzanie ochroną środowiska II stopnia, profil ogólnoakademicki (st. niestacjonarne)

 • access_time maj 25, 2023

Uchwała nr 8.23.05.2023

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Zarządzanie ochroną środowiska II stopnia, profil ogólnoakademicki (st. stacjonarne)

 • access_time maj 25, 2023

Uchwała nr 7.23.05.2023

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time maj 25, 2023

Uchwała nr 6.23.05.2023

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia, profil ogólnoakademicki (st. niestacjonarne)

 • access_time maj 25, 2023

Uchwała nr 5.23.05.2023

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia, profil ogólnoakademicki (st. stacjonarne)

 • access_time maj 25, 2023

Uchwała nr 4.23.05.2023

w sprawie: zmiany Regulaminu głosowania w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom na dziekana

 • access_time maj 25, 2023

Uchwała nr 3.23.05.2023

w sprawie: zmiany Regulaminu wyborów do rady dyscypliny

 • access_time maj 25, 2023

Uchwała nr 2.23.05.2023

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu głosowania w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom na stanowisko przewodniczącego rady dyscypliny

 • access_time maj 25, 2023

Uchwała nr 1.23.05.2023

w sprawie: oceny wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za 2022 rok

 • access_time kwiecień 28, 2023

Uchwała nr 20.24.04.2023

w sprawie: korekty Regulaminu nadawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time kwiecień 28, 2023

Uchwała nr 19.24.04.2023

w sprawie: współpracy międzynarodowej

 • access_time kwiecień 28, 2023

Uchwała nr 18.24.04.2023

w sprawie: przyznania Odznaki Zasłużony dla Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time kwiecień 28, 2023

Uchwała nr 17.24.04.2023

w sprawie: przyznania Medalu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time kwiecień 27, 2023

Uchwała nr 16.24.04.2023

w sprawie: zmiany nazwy Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time kwiecień 27, 2023

Uchwała nr 15.24.04.2023

w sprawie: zmian w statucie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time kwiecień 27, 2023

Uchwała nr 14.24.04.2023

w sprawie: ustalenia programów i planów kierunków studiów podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2023/24

 • access_time kwiecień 27, 2023

Uchwała nr 13.24.04.2023

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Studia nad wizualnością – Visual Studies studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się