Archiwum

 • access_time listopad 24, 2022

Uchwała nr 1.21.11.2022

w sprawie: współpracy międzynarodowej

 • access_time listopad 23, 2022

Uchwała nr 1.8.11.2022

w sprawie: opinii dotyczącej utworzenia w strukturze Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Jednostki ogólnouczelnianej Fort reditowy „Za Rzeką”

 • access_time październik 25, 2022

Uchwała nr 5.26.09.2022

w sprawie: zmiany regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wprowadzonego zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Nr R/Z.201-15/2019 z dnia 22 maja 2019 r., z póź. zm.

 • access_time wrzesień 27, 2022

Uchwała nr 4.26.09.2022

w sprawie: współpracy międzynarodowej

 • access_time wrzesień 26, 2022

Uchwała nr 3.26.09.2022

w sprawie: zmian w statucie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time wrzesień 26, 2022

Uchwała nr 2.26.09.2022

w sprawie: przyznania Medalu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time wrzesień 26, 2022

Uchwała nr 1.26.09.2022

w sprawie: przyjęcia planu posiedzeń Senatu w roku akademickim 2022/2023

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 23.27.06.2022

w sprawie: współpracy międzynarodowej

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 22.27.06.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Turystyka historyczna i muzealnictwo
I stopnia, profil ogólnoakademicki (st. niestacjonarne)

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 21.27.06.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Turystyka historyczna i muzealnictwo
I stopnia, profil ogólnoakademicki (st. stacjonarne)

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 20.27.06.2022

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Turystyka historyczna i muzealnictwo
I stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 19.27.06.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego II stopnia, profil ogólnoakademicki (st. niestacjonarne)

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 18.27.06.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego II stopnia, profil ogólnoakademicki (st. stacjonarne)

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 17.27.06.2022

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego II stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 16.27.06.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Zarządzanie kryzysowe I stopnia, profil ogólnoakademicki (st. niestacjonarne)

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 15.27.06.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Zarządzanie kryzysowe I stopnia, profil ogólnoakademicki (st. stacjonarne)

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 14.27.06.2022

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Zarządzanie kryzysowe I stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 13.27.06.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Filozofia rozwoju osobowego
z elementami psychologii I stopnia, profil ogólnoakademicki (st. stacjonarne)

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 12.27.06.2022

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii I stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time lipiec 4, 2022

Uchwała nr 11.27.06.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia ukraińska I stopnia, profil ogólnoakademicki (st. stacjonarne)