Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Senatu 2021

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 5.27.09.2021

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Dziennikarstwo przyrodnicze studia II stopnia, profil ogólnoakademicki

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 4.27.09.2021

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Dziennikarstwo przyrodnicze studia II stopnia, profil ogólnoakademicki

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 3.27.09.2021

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Dziennikarstwo przyrodnicze II stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 2.27.09.2021

w sprawie: pobierania i zwalniania w całości lub w części z opłat za usługi edukacyjne

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 1.27.09.2021

w sprawie: przyjęcia planu posiedzeń Senatu w roku akademickim 2021/2022

 • access_time wrzesień 6, 2021

Uchwała numer 1.31.08.2021

w sprawie: opinii dotyczącej przekształcenia Centrum Sportu i Rekreacji oraz utworzenia w strukturze Uczelni Ośrodka Wychowania Fizycznego oraz Krytej Pływalni

 • access_time lipiec 21, 2021

Uchwała nr 1.14.07.2021

w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Lechowi Majewskiemu

 • access_time lipiec 21, 2021

Uchwała nr 9.13.07.2021

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów II stopnia – Inżynieria bezpieczeństwa, profil praktyczny, do dyscyplin naukowych

 • access_time lipiec 21, 2021

Uchwała nr 8.13.07.2021

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia, profil praktyczny (st. niestacjonarne)

 • access_time lipiec 21, 2021

Uchwała nr 7.13.07.2021

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia, profil praktyczny (st. stacjonarne)

 • access_time lipiec 21, 2021

Uchwała nr 6.13.07.2021

w sprawie: utworzenia kierunku studiów II stopnia – Inżynieria bezpieczeństwa i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time lipiec 21, 2021

Uchwała nr 5.13.07.2021

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów I stopnia – Dziennikarstwo, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych

 • access_time lipiec 21, 2021

Uchwała nr 4.13.07.2021

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Dziennikarstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki (st. niestacjonarne)

 • access_time lipiec 21, 2021

Uchwała nr 3.13.07.2021

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Dziennikarstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki (st. stacjonarne)

 • access_time lipiec 21, 2021

Uchwała nr 2.13.07.2021

w sprawie: utworzenia kierunku studiów I stopnia – Dziennikarstwo i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time lipiec 21, 2021

Uchwała nr 1.13.07.2021

w sprawie: ustalenia programów studiów dla kierunków studiów

 • access_time lipiec 8, 2021

Uchwała nr 4.15.06.2021

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Psychologia i biologia zwierząt studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych

 • access_time lipiec 8, 2021

Uchwała nr 3.15.06.2021

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Psychologia i biologia zwierząt studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki (studia niestacjonarne)

 • access_time lipiec 8, 2021

Uchwała nr 2.15.06.2021

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Psychologia i biologia zwierząt studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki (studia stacjonarne)

 • access_time lipiec 8, 2021

Uchwała nr 1.15.06.2021

w sprawie: utworzenia kierunku studiów Psychologia i biologia zwierząt studia jednolite magisterskie i zatwierdzenia efektów uczenia się