Archiwum

 • access_time Kwiecień 6, 2021

Uchwała nr 8.22.03.2021

w sprawie: zatwierdzenia nowego systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Kwiecień 6, 2021

Uchwała nr 7.22.03.2021

w sprawie: przeliczników za godziny zajęć dydaktycznych

 • access_time Kwiecień 6, 2021

Uchwała nr 6.22.03.2021

w sprawie: współpracy międzynarodowej

 • access_time Kwiecień 6, 2021

Uchwała nr 5.22.03.2021

w sprawie: korekty programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022

 • access_time Kwiecień 6, 2021

Uchwała nr 4.22.03.2021

w sprawie: korekty programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021

 • access_time Kwiecień 6, 2021

Uchwała nr 3.22.03.2021

w sprawie: regulaminów nadawania godności Zasłużonego Profesora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przyznawania Odznaki Zasłużony dla Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz nadania statusu Honorowego Profesora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Kwiecień 6, 2021

Uchwała nr 2.22.03.2021

w sprawie: powołania promotora i recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Krzysztofowi Mikulskiemu

 • access_time Kwiecień 6, 2021

Uchwała nr 1.22.03.2021

w sprawie: powołania promotora i recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Andrzejowi Chwalbie

 • access_time Luty 25, 2021

Uchwała nr 8/22.02.2021

w sprawie: zmian w składach Senackich Komisji w kadencji 2020-2024

 • access_time Luty 25, 2021

Uchwała nr 7/22.02.2021

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Geopolityka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki do dyscyplin naukowych

 • access_time Luty 25, 2021

Uchwała nr 6/22.02.2021

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Geopolityka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki do dyscyplin naukowych

 • access_time Luty 25, 2021

Uchwała nr 5/22.02.2021

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Geopolityka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki

 • access_time Luty 25, 2021

Uchwała nr 4/22.02.2021

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Geopolityka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

 • access_time Luty 25, 2021

Uchwała nr 3/22.02.2021

w sprawie: utworzenia kierunku studiów II stopnia – Geopolityka i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time Luty 25, 2021

Uchwała nr 2/22.02.2021

w sprawie: utworzenia kierunku studiów I stopnia – Geopolityka i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time Luty 25, 2021

Uchwała nr 1/22.02.2021

w sprawie: ustalenia programów dla studiów podyplomowych

 • access_time Luty 25, 2021

Uchwała nr 1/11.02.2021

w sprawie: zmian w Regulaminie studiów

 • access_time Styczeń 29, 2021

Uchwała nr 10/25.01.2021

w sprawie: zmian w składach Senackich Komisji w kadencji 2020-2024

 • access_time Styczeń 29, 2021

Uchwała nr 9/25.01.2021

w sprawie: współpracy międzynarodowej

 • access_time Styczeń 29, 2021

Uchwała nr 8/25.01.2021

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów