Archiwum

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 15.27.09.2021

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej polegającej na ustanowieniu hipoteki umownej łącznej

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 14.27.09.2021

w sprawie: zmian w składach Senackich Komisji w kadencji 2020-2024

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 13.27.09.2021

w sprawie: korekty programu studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia, profil praktyczny (st. stacjonarne)

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 12.27.09.2021

w sprawie: korekty programu studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia, profil praktyczny (st. niestacjonarne)

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 11.27.09.2021

w sprawie: korekty przyporządkowania kierunku studiów II stopnia – Inżynieria bezpieczeństwa, profil praktyczny, do dyscyplin naukowych

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 10.27.09.2021

w sprawie: utworzenia kierunku studiów II stopnia – Inżynieria bezpieczeństwa i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 9.27.09.2021

w sprawie: ustalenia programów studiów dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 8.27.09.2021

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Zarządzanie w służbach społecznych studia II stopnia, profil ogólnoakademicki

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 7.27.09.2021

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Zarządzanie w służbach społecznych studia II stopnia, profil ogólnoakademicki

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 6.27.09.2021

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów II stopnia – Zarządzanie w służbach społecznych, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 5.27.09.2021

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Dziennikarstwo przyrodnicze studia II stopnia, profil ogólnoakademicki

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 4.27.09.2021

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Dziennikarstwo przyrodnicze studia II stopnia, profil ogólnoakademicki

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 3.27.09.2021

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Dziennikarstwo przyrodnicze II stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 2.27.09.2021

w sprawie: pobierania i zwalniania w całości lub w części z opłat za usługi edukacyjne

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 1.27.09.2021

w sprawie: przyjęcia planu posiedzeń Senatu w roku akademickim 2021/2022

 • access_time wrzesień 6, 2021

Uchwała numer 1.31.08.2021

w sprawie: opinii dotyczącej przekształcenia Centrum Sportu i Rekreacji oraz utworzenia w strukturze Uczelni Ośrodka Wychowania Fizycznego oraz Krytej Pływalni

 • access_time lipiec 21, 2021

Uchwała nr 1.14.07.2021

w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Lechowi Majewskiemu

 • access_time lipiec 21, 2021

Uchwała nr 9.13.07.2021

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów II stopnia – Inżynieria bezpieczeństwa, profil praktyczny, do dyscyplin naukowych

 • access_time lipiec 21, 2021

Uchwała nr 8.13.07.2021

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia, profil praktyczny (st. niestacjonarne)

 • access_time lipiec 21, 2021

Uchwała nr 7.13.07.2021

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia, profil praktyczny (st. stacjonarne)