Archiwum

 • access_time Lipiec 21, 2021

Uchwała nr 1.14.07.2021

w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Lechowi Majewskiemu

 • access_time Lipiec 21, 2021

Uchwała nr 9.13.07.2021

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów II stopnia – Inżynieria bezpieczeństwa, profil praktyczny, do dyscyplin naukowych

 • access_time Lipiec 21, 2021

Uchwała nr 8.13.07.2021

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia, profil praktyczny (st. niestacjonarne)

 • access_time Lipiec 21, 2021

Uchwała nr 7.13.07.2021

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia, profil praktyczny (st. stacjonarne)

 • access_time Lipiec 21, 2021

Uchwała nr 6.13.07.2021

w sprawie: utworzenia kierunku studiów II stopnia – Inżynieria bezpieczeństwa i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time Lipiec 21, 2021

Uchwała nr 5.13.07.2021

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów I stopnia – Dziennikarstwo, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych

 • access_time Lipiec 21, 2021

Uchwała nr 4.13.07.2021

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Dziennikarstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki (st. niestacjonarne)

 • access_time Lipiec 21, 2021

Uchwała nr 3.13.07.2021

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Dziennikarstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki (st. stacjonarne)

 • access_time Lipiec 21, 2021

Uchwała nr 2.13.07.2021

w sprawie: utworzenia kierunku studiów I stopnia – Dziennikarstwo i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time Lipiec 21, 2021

Uchwała nr 1.13.07.2021

w sprawie: ustalenia programów studiów dla kierunków studiów

 • access_time Lipiec 8, 2021

Uchwała nr 4.15.06.2021

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Psychologia i biologia zwierząt studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych

 • access_time Lipiec 8, 2021

Uchwała nr 3.15.06.2021

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Psychologia i biologia zwierząt studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki (studia niestacjonarne)

 • access_time Lipiec 8, 2021

Uchwała nr 2.15.06.2021

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Psychologia i biologia zwierząt studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki (studia stacjonarne)

 • access_time Lipiec 8, 2021

Uchwała nr 1.15.06.2021

w sprawie: utworzenia kierunku studiów Psychologia i biologia zwierząt studia jednolite magisterskie i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time Lipiec 5, 2021

Uchwała nr 12.29.06.2021

w sprawie: zmian w składach Senackich Komisji w kadencji 2020-2024

 • access_time Lipiec 5, 2021

Uchwała nr 11.29.06.2021

w sprawie: współpracy międzynarodowej

 • access_time Lipiec 5, 2021

Uchwała nr 10.29.06.2021

w sprawie: koniecznych korekt nazw studiów podyplomowych

 • access_time Lipiec 5, 2021

Uchwała nr 9.29.06.2021

w sprawie: przekształcenia Senackiej Komisji ds. Kształcenia w Senacką Komisję ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia i zatwierdzenie nowego składu osobowego

 • access_time Lipiec 5, 2021

Uchwała nr 8.29.06.2021

w sprawie: ustalenia programów studiów podyplomowych

 • access_time Lipiec 5, 2021

Uchwała nr 7.29.06.2021

w sprawie: ustalenia programów studiów dla kierunków studiów