Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Senatu 2020

 • access_time marzec 16, 2020

Uchwała nr 4/24.02.2020

w sprawie: regulaminu stosowania elektronicznego systemu głosowania

 • access_time marzec 16, 2020

Uchwała nr 3/24.02.2020

w sprawie: utworzenia muzeum w organizacji „Droga do wolności – Muzeum im. Gen. Władysława Andersa”

 • access_time marzec 16, 2020

Uchwała nr 2/24.02.2020

w sprawie: korekty programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021

 • access_time marzec 16, 2020

Uchwała nr 1/24.02.2020

w sprawie: regulaminów nadawania tytułu doktora honoris causa oraz Medalu Uniwersytetu Pedagogicznego

 • access_time luty 20, 2020

Uchwała nr 11/27.01.2020

w sprawie: opinii dotyczącej utworzenia Centrum Badań i Innowacji „In-Lab”

 • access_time luty 20, 2020

Uchwała nr 10/27.01.2020

w sprawie: dostosowania programów studiów rozpoczynających się w roku akad. 2019/20 do nowych standardów kształcenia nauczycieli

 • access_time luty 20, 2020

Uchwała nr 9/27.01.2020

w sprawie: korekty udziału dyscyplin dla kierunku Filologia germańska (I stopnia)

 • access_time luty 11, 2020

Uchwała nr 1/27.01.2020

w sprawie: zatwierdzenia narzutu kosztów pośrednich na rok 2020

 • access_time luty 11, 2020

Uchwała nr 2/27.01.2020

w sprawie: zatwierdzenia Planu remontów i inwestycji na rok 2020

 • access_time luty 7, 2020

Uchwała nr 8/27.01.2020

w sprawie: zmiany Uchwały Senatu – nr 5/20.05.2019 z 20 maja 2019 r. w przedmiocie Regulaminu wyborów do rady dyscypliny

 • access_time luty 6, 2020

Uchwała nr 5/27.01.2020

w sprawie: zmian w Statucie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time luty 4, 2020

Uchwała nr 7/27.01.2020

w sprawie: zmiany Uchwały Senatu – nr 1/13.11.2019 z 13 listopada 2019 r. w przedmiocie Regulaminu wyborów elektorów do wyboru rektora oraz Kalendarza wyborczego

 • access_time luty 4, 2020

Uchwała nr 6/27.01.2020

w sprawie: zmiany Uchwały Senatu – nr 1/19.11.2019 z 19 listopada 2019 r. w przedmiocie Regulaminów Wyborczych

 • access_time styczeń 31, 2020

Uchwała nr 4/27.01.2020

w sprawie: zasad i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2020/2021.

 • access_time styczeń 31, 2020

Uchwała nr 3/27.01.2020

w sprawie: programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021