Archiwum

 • access_time czerwiec 5, 2020

Uchwała nr 1/03.06.2020

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej prof. dr hab. Piotra Borka – kandydata na kandydata na Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time maj 28, 2020

Uchwała nr 2/26.05.2020

w sprawie: ustalenia programów studiów podyplomowych

 • access_time maj 28, 2020

Uchwała nr 1/26.05.2020

w sprawie: koniecznych korekt programów studiów podyplomowych

 • access_time maj 28, 2020

Uchwała nr 1/22.05.2020

w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021

 • access_time maj 27, 2020

Uchwała nr 1/22.04.2020

w sprawie: ustalenia limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2020/2021

 • access_time maj 21, 2020

Uchwała nr 2/19.05.2020

w sprawie: zasad powołania Przewodniczącego Kolegium Elektorów

 • access_time maj 21, 2020

Uchwała nr 1/19.05.2020

w sprawie: określenia zasad przeprowadzenia czynności wyborczych w wyborach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w 2020 r. w warunkach epidemii

 • access_time maj 21, 2020

Uchwała nr 2/13.05.2020

w sprawie: dostosowania programów i planów studiów rozpoczętych w roku akademickim 2019/20 do nowych standardów kształcenia nauczycieli

 • access_time maj 21, 2020

Uchwała nr 1/13.05.2020

w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do Uchwały Senatu nr 4/27.01.2020 z dnia 27 stycznia 2020 dotyczącego zasad i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na rok akademicki 2020/2021

 • access_time maj 14, 2020

Uchwała nr 1/24.04.2020

w sprawie: opinii dotyczącej zasad dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz ankiety oceny okresowej nauczycieli akademickich

 • access_time kwiecień 28, 2020

Uchwała nr 3/22.04.2020

w sprawie: warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię w latach 2020/2021 – 2023/2024

 • access_time kwiecień 28, 2020

Uchwała nr 2/22.04.2020

w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022

 • access_time kwiecień 3, 2020

Uchwała nr 7/25.03.2020

w sprawie: przyporządkowania nowego kierunku studiów Bezpieczeństwo międzynarodowe do dyscyplin naukowych

 • access_time kwiecień 3, 2020

Uchwała nr 6/25.03.2020

w sprawie: uchwalenia efektów uczenia się i ustalenia programów studiów dla nowego kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe

 • access_time kwiecień 3, 2020

Uchwała nr 5/25.03.2020

w sprawie: udostępniania Radzie Uczelni protokołów z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

 • access_time kwiecień 3, 2020

Uchwała nr 4/25.03.2020

w sprawie: zatwierdzenia nowych wzorów dyplomów doktora i doktora habilitowanego wydawanych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej oraz opisów i zasad wypełniania oryginałów dyplomów

 • access_time kwiecień 3, 2020

Uchwała nr 3/25.03.2020

w sprawie: współpracy przy prowadzeniu studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela

 • access_time kwiecień 3, 2020

Uchwała nr 2/25.03.2020

w sprawie: opinii dotyczącej przekształcenia „Galerii Wydziału Sztuki” w „Galerię Podbrzezie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”

 • access_time kwiecień 3, 2020

Uchwała nr 1/25.03.2020

w sprawie: korekty zasad i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2020/2021.

 • access_time marzec 19, 2020

Uchwała nr 1/18.03.2020

w sprawie: uchylenia Kalendarza wyborczego w części