Archiwum

 • access_time marzec 11, 2019

Uchwała Senatu nr 10/25.02.2019

w sprawie: ustalenia programu dla studiów I stopnia na kierunku Kognitywistyka

 • access_time marzec 11, 2019

Uchwała Senatu nr 9/25.02.2019

w sprawie: utworzenia kierunku studiów I stopnia – Kognitywistyka i zatwierdzenia dla niego efektów uczenia się

 • access_time marzec 11, 2019

Uchwała Senatu nr 8/25.02.2019

w sprawie: utworzenia kierunku studiów II stopnia o nazwie Polityka społeczna i zatwierdzenia dla niego efektów uczenia się

 • access_time marzec 11, 2019

Uchwała Senatu nr 7/25.02.2019

w sprawie: utworzenia kierunku studiów I stopnia o nazwie Polityka społeczna i zatwierdzenia dla niego efektów uczenia się

 • access_time marzec 11, 2019

Uchwała Senatu nr 6/25.02.2019

w sprawie: zmiany efektów uczenia się dla kierunku studiów I stopnia o nazwie Grafika

 • access_time marzec 11, 2019

Uchwała Senatu nr 5/25.02.2019

w sprawie: utworzenia kierunku studiów I stopnia o nazwie Komunikacja wizualna i zatwierdzenia dla niego efektów uczenia się

 • access_time marzec 11, 2019

Uchwała Senatu nr 4/25.02.2019

w sprawie: ustalenia programów dla studiów II stopnia na kierunku Sztuka współczesna

 • access_time marzec 11, 2019

Uchwała Senatu nr 3/25.02.2019

w sprawie: utworzenia kierunku studiów II stopnia – Sztuka współczesna i zatwierdzenia dla niego efektów uczenia się

 • access_time marzec 11, 2019

Uchwała Senatu nr 2/25.02.2019

w sprawie: ustalenia programów dla  studiów II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna

 • access_time marzec 8, 2019

Uchwała Senatu nr 1/25.02.2019

w sprawie: utworzenia kierunku studiów II stopnia – Gospodarka przestrzenna i zatwierdzenia dla niego efektów uczenia się

 • access_time luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 10/28.01.2019

w sprawie: międzynarodowej współpracy naukowej

 • access_time luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 9/28.01.2019

w sprawie: wyrażenia zgody w zakresie rozpoznania możliwości i dokonania sprzedaży Domu Studenckiego

 • access_time luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 8/28.01.2019

w sprawie: zasad finansowania działalności Uczelni w roku 2019

 • access_time luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 7/28.01.2019

w sprawie: uzupełnienia składu Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

 • access_time luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 6/28.01.2019

w sprawie: określenia szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego za prace będące przedmiotem praw autorskich wykonywane w ramach stosunku pracy

 • access_time luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 5/28.01.2019

w sprawie: procentowego podziału obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku 2019

 • access_time luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 4/28.01.2019

w sprawie: nowelizacji „Strategii Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji narodowej w Krakowie w latach 2014 – 2022”

 • access_time luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 3/28.01.2019

w sprawie: określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni oraz ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członka Rady Uczelni

 • access_time luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 2/28.01.2019

w sprawie: zatwierdzenia narzutu kosztów pośrednich na rok 2019

 • access_time luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 1/28.01.2019

w sprawie: zatwierdzenia Planu remontów i inwestycji na rok 2019