Archiwum

 • access_time lipiec 18, 2019

Uchwała nr 6/24.06.2019

w sprawie: przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok

 • access_time lipiec 18, 2019

Uchwała nr 5/24.06.2019

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2018 rok

 • access_time lipiec 18, 2019

Uchwała nr 4/24.06.2019

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2018 rok

 • access_time lipiec 18, 2019

Uchwała nr 3/24.06.2019

w sprawie: przyjęcia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok

 • access_time lipiec 18, 2019

Uchwała nr 2/24.06.2019

w sprawie: podziału subwencji pochodzącej z budżetu państwa przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i rozwój potencjału badawczego w 2019 roku

 • access_time lipiec 18, 2019

Uchwała nr 1/24.06.2019

w sprawie: postanowień uzupełniających do Zasad finansowania działalności Uczelni w 2019 roku

 • access_time czerwiec 7, 2019

Uchwała Senatu nr 9/20.05.2019

w sprawie: zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nr 2/18.04.2016 U z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię w latach 2017/2018 – 2020/2021, zmienionej uchwałami Senatu: nr 9/27.03.2017 z dnia 27 marca 2017 r., nr 2/23.04.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. oraz nr 20/17.12.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.

 • access_time czerwiec 7, 2019

Uchwała Senatu nr 8/20.05.2019

w sprawie: sprzedaży części nieruchomości przy ul. Studenckiej 5 w Krakowie

 • access_time czerwiec 7, 2019

Uchwała Senatu nr 7/20.05.2019

w sprawie: zmiany wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Uczelni spoza wspólnoty Uczelni

 • access_time czerwiec 7, 2019

Uchwała Senatu nr 6/20.05.2019

w sprawie: międzynarodowej współpracy naukowej

 • access_time czerwiec 7, 2019

Uchwała Senatu nr 5/20.05.2019

w sprawie: Regulaminu wyborczego do rad dyscyplin

 • access_time czerwiec 7, 2019

Uchwała Senatu nr 4/20.05.2019

w sprawie: ustalenia programu dla studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie w służbach społecznych

 • access_time czerwiec 7, 2019

Uchwała Senatu nr 3/20.05.2019

w sprawie: utworzenia kierunku studiów I stopnia – Zarządzanie w służbach społecznych i zatwierdzenia dla niego efektów uczenia się

 • access_time czerwiec 7, 2019

Uchwała Senatu nr 2/20.05.2019

w sprawie: ustalenia limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na rok akademicki 2019/2020

 • access_time maj 28, 2019

Uchwała Senatu nr 1/20.05.2019

w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020

 • access_time maj 28, 2019

Uchwała Senatu nr 14/29.04.2019

w sprawie: utworzenia kierunku studiów I stopnia – Kognitywistyka i zatwierdzenia dla niego efektów uczenia się

 • access_time maj 28, 2019

Uchwała Senatu nr 13/29.04.2019

w sprawie: utworzenia kierunku studiów II stopnia – Sztuka współczesna i zatwierdzenia dla niego efektów uczenia się

 • access_time maj 14, 2019

Uchwała Senatu nr 12/29.04.2019

w sprawie: rodzajów i liczebności grup studenckich na prowadzonych w Uczelni studiach wyższych

 • access_time maj 14, 2019

Uchwała Senatu nr 11/29.04.2019

w sprawie: udzielania zniżek w obowiązującym wymiarze pensum

 • access_time maj 14, 2019

Uchwała Senatu nr 10/29.04.2019

w sprawie: obowiązującego wymiaru pensum od roku akademickiego 2019/20