Archiwum

 • access_time Lipiec 29, 2019

Uchwała nr 1/23.07.2019

w sprawie: trybu dokonywania korekt w programach studiów ustalonych przez Senat dla cykli rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20

 • access_time Lipiec 18, 2019

Uchwała nr 2/17.07.2019

w sprawie: zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nr 2/20.05.2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na rok akademicki 2019/2020

 • access_time Lipiec 18, 2019

Uchwała nr 1/17.07.2019

sprawie: zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nr 4/29.04.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów kwalifikacyjnych dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2019/2020

 • access_time Lipiec 18, 2019

Uchwała nr 12/24.06.2019

w sprawie: międzynarodowej współpracy naukowej

 • access_time Lipiec 18, 2019

Uchwała nr 11/24.06.2019

w sprawie: ustalenia programów studiów podyplomowych

 • access_time Lipiec 18, 2019

Uchwała nr 10/24.06.2019

w sprawie: przyporządkowania kierunku Inżynieria bezpieczeństwa do nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych wraz z określeniem dla niego efektów uczenia się

 • access_time Lipiec 18, 2019

Uchwała nr 9/24.06.2019

w sprawie: ustalenia programów studiów dla kierunków studiów

 • access_time Lipiec 18, 2019

Uchwała nr 8/24.06.2019

w sprawie: zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich obowiązujących od 1 października 2019 r.

 • access_time Lipiec 18, 2019

Uchwała nr 7/24.06.2019

w sprawie: zaliczania godzin zajęć dydaktycznych do obowiązującego nauczyciela akademickiego obowiązkowego pensum

 • access_time Lipiec 18, 2019

Uchwała nr 6/24.06.2019

w sprawie: przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok

 • access_time Lipiec 18, 2019

Uchwała nr 5/24.06.2019

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2018 rok

 • access_time Lipiec 18, 2019

Uchwała nr 4/24.06.2019

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2018 rok

 • access_time Lipiec 18, 2019

Uchwała nr 3/24.06.2019

w sprawie: przyjęcia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok

 • access_time Lipiec 18, 2019

Uchwała nr 2/24.06.2019

w sprawie: podziału subwencji pochodzącej z budżetu państwa przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i rozwój potencjału badawczego w 2019 roku

 • access_time Lipiec 18, 2019

Uchwała nr 1/24.06.2019

w sprawie: postanowień uzupełniających do Zasad finansowania działalności Uczelni w 2019 roku

 • access_time Czerwiec 7, 2019

Uchwała Senatu nr 9/20.05.2019

w sprawie: zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nr 2/18.04.2016 U z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię w latach 2017/2018 – 2020/2021, zmienionej uchwałami Senatu: nr 9/27.03.2017 z dnia 27 marca 2017 r., nr 2/23.04.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. oraz nr 20/17.12.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.

 • access_time Czerwiec 7, 2019

Uchwała Senatu nr 8/20.05.2019

w sprawie: sprzedaży części nieruchomości przy ul. Studenckiej 5 w Krakowie

 • access_time Czerwiec 7, 2019

Uchwała Senatu nr 7/20.05.2019

w sprawie: zmiany wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Uczelni spoza wspólnoty Uczelni

 • access_time Czerwiec 7, 2019

Uchwała Senatu nr 6/20.05.2019

w sprawie: międzynarodowej współpracy naukowej

 • access_time Czerwiec 7, 2019

Uchwała Senatu nr 5/20.05.2019

w sprawie: Regulaminu wyborczego do rad dyscyplin

Wielkość czcionki
Kontarst