Archiwum

 • access_time Maj 14, 2019

Uchwała Senatu nr 12/29.04.2019

w sprawie: rodzajów i liczebności grup studenckich na prowadzonych w Uczelni studiach wyższych

 • access_time Maj 14, 2019

Uchwała Senatu nr 11/29.04.2019

w sprawie: udzielania zniżek w obowiązującym wymiarze pensum

 • access_time Maj 14, 2019

Uchwała Senatu nr 10/29.04.2019

w sprawie: obowiązującego wymiaru pensum od roku akademickiego 2019/20

 • access_time Maj 14, 2019

Uchwała Senatu nr 9/29.04.2019

w sprawie: określenia efektów uczenia się dla kierunków studiów przyporządkowanych do nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych lub dyscyplin artystycznych

 • access_time Maj 14, 2019

Uchwała Senatu nr 8/29.04.2019

w sprawie: przyporządkowania kierunków studiów do nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych lub dyscyplin artystycznych

 • access_time Maj 14, 2019

Uchwała Senatu nr 7/29.04.2019

w sprawie: ustalenia programów studiów dla kierunków studiów

 • access_time Maj 14, 2019

Uchwała Senatu nr 6/29.04.2019

w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021

 • access_time Maj 13, 2019

Uchwała Senatu nr 5/29.04.2019

w sprawie: Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Maj 13, 2019

Uchwała Senatu nr 4/29.04.2019

w sprawie: zasad i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2019/2020

 • access_time Maj 13, 2019

Uchwała Senatu nr 3/29.04.2019

w sprawie: Regulaminu Szkoły Doktorskiej

 • access_time Maj 13, 2019

Uchwała Senatu nr 2/29.04.2019

w sprawie: Regulaminu studiów

 • access_time Maj 13, 2019

Uchwała Senatu nr 1/29.04.2019

w sprawie: umieszczenia tablicy w budynku przy ul. Podchorążych 2

 • access_time Maj 13, 2019

Uchwała Senatu nr 5/17.04.2019

w sprawie: uchwalenia programu studiów podyplomowych dla Edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 • access_time Maj 13, 2019

Uchwała Senatu nr 4/17.04.2019

w sprawie: uchwalenia Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Maj 13, 2019

Uchwała Senatu nr 3/17.04.2019

w sprawie: zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

 • access_time Maj 13, 2019

Uchwała Senatu nr 2/17.04.2019

w sprawie: ustalenia programu dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne

 • access_time Maj 13, 2019

Uchwała Senatu nr 1/17.04.2019

w sprawie: utworzenia kierunku studiów I stopnia o nazwie Bezpieczeństwo zdrowotne i zatwierdzenia dla niego efektów uczenia się

 • access_time Kwiecień 12, 2019

Uchwała Senatu nr 3/25.03.2019

w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa

 • access_time Kwiecień 12, 2019

Uchwała Senatu nr 2/25.03.2019

w sprawie: programów studiów podyplomowych

 • access_time Kwiecień 12, 2019

Uchwała Senatu nr 1/25.03.2019

w sprawie: ustalenia programu dla studiów I stopnia na kierunku Chemia # nauczanie chemii

Wielkość czcionki
Kontarst