Archiwum

  • access_time Luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 10/28.01.2019

w sprawie: międzynarodowej współpracy naukowej

  • access_time Luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 9/28.01.2019

w sprawie: wyrażenia zgody w zakresie rozpoznania możliwości i dokonania sprzedaży Domu Studenckiego

  • access_time Luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 8/28.01.2019

w sprawie: zasad finansowania działalności Uczelni w roku 2019

  • access_time Luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 7/28.01.2019

w sprawie: uzupełnienia składu Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

  • access_time Luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 6/28.01.2019

w sprawie: określenia szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego za prace będące przedmiotem praw autorskich wykonywane w ramach stosunku pracy

  • access_time Luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 5/28.01.2019

w sprawie: procentowego podziału obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku 2019

  • access_time Luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 4/28.01.2019

w sprawie: nowelizacji „Strategii Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji narodowej w Krakowie w latach 2014 – 2022”

  • access_time Luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 3/28.01.2019

w sprawie: określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni oraz ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członka Rady Uczelni

  • access_time Luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 2/28.01.2019

w sprawie: zatwierdzenia narzutu kosztów pośrednich na rok 2019

  • access_time Luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 1/28.01.2019

w sprawie: zatwierdzenia Planu remontów i inwestycji na rok 2019