Archiwum

 • access_time Marzec 27, 2017

Uchwała Senatu nr 10/27.03.2017

W sprawie: wyborów kolegium elektorów Wydziału Politologii (w organizacji)

 • access_time Marzec 27, 2017

Uchwała Senatu nr 9/27.03.2017

W sprawie: zmian w Uchwale Senatu nr 2/18.04.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię w latach 2017/2018- 2020/2021

 • access_time Marzec 27, 2017

Uchwała Senatu nr 8/27.03.2017

W sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku

 • access_time Marzec 27, 2017

Uchwała Senatu nr 7/27.03.2017

W sprawie: regulaminu studiów podyplomowych

 • access_time Marzec 27, 2017

Uchwała Senatu nr 6/27.03.2017

W sprawie: utworzenia nowego kierunku studiów

 • access_time Marzec 27, 2017

Uchwała Senatu nr 5/27.03.2017

W sprawie: określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Art & Design

 • access_time Marzec 27, 2017

Uchwała Senatu nr 4/27.03.2017

W sprawie: utworzenia nowego kierunku studiów

 • access_time Marzec 27, 2017

Uchwała Senatu nr 3/27.03.2017

W sprawie: korekty w opisie zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów i dostosowaniu profilu kształcenia

 • access_time Marzec 27, 2017

Uchwała Senatu nr 2/27.03.2017

W sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa

 • access_time Marzec 27, 2017

Uchwała Senatu nr 1/27.03.2017

W sprawie: wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2016 rok

 • access_time Luty 27, 2017

Uchwała Senatu nr 6/27.02.2017

W sprawie : organizacji studiów niestacjonarnych

 • access_time Luty 27, 2017

Uchwała Senatu nr 5/27.02.2017

W sprawie: składu Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

 • access_time Luty 27, 2017

Uchwała Senatu nr 3/27.02.2017

W sprawie: zatwierdzenia narzutu kosztów pośrednich na rok 2017

 • access_time Luty 27, 2017

Uchwała Senatu nr 2/27.02.2017

W sprawie: utworzenia nowego kierunku studiów

 • access_time Luty 27, 2017

Uchwała Senatu nr 1/27.02.2017

W sprawie: określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

 • access_time Luty 27, 2017

Aneks nr 2 z dnia 27 lutego 2017 roku zmieniający UCHWAŁĘ NR 4/26.01.2015

W sprawie: zasad finansowania działalności dydaktycznej

 • access_time Styczeń 23, 2017

Uchwała nr 6/23.01.2017

W sprawie: realizacji obowiązku odbywania przez studentów zajęć z wychowania

 • access_time Styczeń 23, 2017

Uchwała Senatu nr 5/23.01.2017

W sprawie : uchylenia uchwały Rady Wydziału Humanistycznego

 • access_time Styczeń 23, 2017

Uchwała Senatu nr 4/23.01.2017

W sprawie: organizacji Wydziału Politologii, w zakresie przeprowadzenia wyborów i kadencji władz

 • access_time Styczeń 23, 2017

Uchwała Senatu nr 3/23.01.2017

W sprawie: regulaminu oraz kalendarza wyborczego wyborów władz instytutów, katedr i jednostek międzywydziałowych oraz rady bibliotecznej na kadencję 2017-2021 r.