Archiwum

 • access_time Wrzesień 26, 2017

Uchwała Senatu NR 1/26.09.2017

W sprawie: planu posiedzeń Senatu

 • access_time Czerwiec 26, 2017

Uchwała Senatu Nr 9/26.06.2017

W sprawie: wprowadzenia znaku graficznego do obowiązujących wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych

 • access_time Czerwiec 26, 2017

Uchwała Senatu Nr 8/26.06.2017

W sprawie: wzorów umów w sprawie świadczenia usług edukacyjnych, w tym warunkach odpłatności za naukę na studiach wyższych

 • access_time Czerwiec 26, 2017

Uchwała Senatu nr 7/26.06.2017

W sprawie: Regulaminu Europejskiego Centrum Badań nad Administracją Publiczną

 • access_time Czerwiec 26, 2017

Uchwała Senatu nr 6/26.06.2017

W sprawie: rodzajów i liczebności grup studenckich na prowadzonych w Uczelni studiach wyższych

 • access_time Czerwiec 26, 2017

Uchwała Senatu nr 5/26.06.2017

W sprawie: podziału dotacji podmiotowej na działalność dydaktyczną

 • access_time Czerwiec 26, 2017

Uchwała Senatu nr 4/26.06.2017

W sprawie: przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok

 • access_time Czerwiec 26, 2017

Uchwała Senatu nr 3/26.06.2017

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za 2016 rok

 • access_time Czerwiec 26, 2017

Uchwała Senatu nr 2/26.06.2017

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni

 • access_time Czerwiec 26, 2017

Uchwała Senatu nr 1/26.06.2017

W sprawie: przyjęcia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok

 • access_time Kwiecień 24, 2017

Uchwała Senatu nr 9/24.04.2017

W sprawie: nabycia działek

 • access_time Kwiecień 24, 2017

Uchwała Senatu nr 8/24.04.2017

W sprawie : międzynarodowej współpracy naukowej

 • access_time Kwiecień 24, 2017

Uchwała Senatu nr 7/24.04.2017

W sprawie: Regulaminu Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów

 • access_time Kwiecień 24, 2017

Uchwała Senatu nr 6/24.04.2017

W sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich

 • access_time Kwiecień 24, 2017

Uchwała Senatu nr 5/24.04.2017

W sprawie: Regulaminu studiów

 • access_time Kwiecień 24, 2017

Uchwała Senatu nr 4/24.04.2017

W sprawie: nowelizacji statutu Uczelni

 • access_time Kwiecień 24, 2017

Uchwała Senatu nr 3/24.04.2017

W sprawie: nadania Odznaki Zasłużony dla UP

 • access_time Kwiecień 24, 2017

Uchwała Senatu nr 2/24.04.2017

W sprawie: ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2017/2018

 • access_time Kwiecień 24, 2017

Uchwała Senatu nr 1/24.04.2017

W sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne

 • access_time Marzec 27, 2017

Uchwała Senatu nr 11/27.03.2017

W sprawie: uczelnianego wzoru świadectwa ukończenia kursu