Archiwum

  • access_time lipiec 1, 2022

Uchwała nr 9.2022

w sprawie: zaopiniowania projektu zmian w Statucie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time lipiec 1, 2022

Uchwała nr 8.2022

w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Uczelni nr 7.2022 z dnia 26 maja 2022 r.

  • access_time czerwiec 3, 2022

Uchwała nr 7.2022

w sprawie: przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time czerwiec 3, 2022

Uchwała nr 6.2022

w sprawie: zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok 2022

  • access_time czerwiec 3, 2022

Uchwała nr 5.2022

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za rok 2021

  • access_time czerwiec 3, 2022

Uchwała nr 4.2022

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za 2021 rok

  • access_time luty 9, 2022

Uchwała nr 3.2022

w przedmiocie zmiany uchwały Nr 7 z 4 października 2021 roku

  • access_time styczeń 24, 2022

Uchwała nr 2.2022

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021).

  • access_time styczeń 24, 2022

Uchwała nr 1.2022

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rektora z realizacji strategii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 2020 roku