Archiwum

  • access_time Maj 4, 2021

Zasady i kryteria rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 1/14.12.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie: zasad i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2021/2022

  • access_time Maj 4, 2021

Limity przyjęć do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 6.26.04.2021 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie: w sprawie: ustalenia limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2021/2022

  • access_time Maj 4, 2021

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie nr R.Z.0211.26.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie: harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2021/2022

  • access_time Maj 4, 2021

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 2/14.12.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie: programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022

  • access_time Maj 4, 2021

Korekta programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu pedagogicznego im. Komisji edukacji Narodowej w Krakowie obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 5.22.03.2021 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie: korekty programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022

  • access_time Maj 26, 2020

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Zarządzenie nr R.Z.0211.35.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-15/2019 Rektora z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie: Regulaminu szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. komisji Edukacji Narodowej w Krakowie