Archiwum

  • access_time Maj 27, 2020

Limity przyjęć do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2020/2021

Uchwała Nr 1/22.04.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie: w sprawie: ustalenia limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2020/2021

  • access_time Maj 27, 2020

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do Uchwały Senatu nr 4/27.01.2020 z dnia 27 stycznia 2020 dotyczącego zasad i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na rok akademicki 2020/2021

Uchwała Nr 1/13.05.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do Uchwały Senatu nr 4/27.01.2020 z dnia 27 stycznia 2020 dotyczącego zasad i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na rok akademicki 2020/2021

  • access_time Maj 26, 2020

Zasady i kryteria rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 4/27.01.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie: zasad i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2020/2021

  • access_time Maj 26, 2020

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Zarządzenie Nr R/Z.0201-15/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie: Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time Maj 26, 2020

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie Nr R/Z.0201-30/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie: harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2020/2021

  • access_time Maj 26, 2020

Korekta programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021

Uchwała nr 2/24.02.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie: korekty programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021

  • access_time Maj 26, 2020

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021

Uchwała nr 3/27.01.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie: programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021