Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

  • access_time listopad 22, 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Dział Zamówień Publicznych i Umów

Numer ogłoszenia: 568008

Wymiar etatu: Pełny etat

Termin składania dokumentów: 21.12.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe miniumum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zadań wymienionych w zakresie obowiązków
Umiejętności zawodowe – bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów prawnych regulujących zagadnienia z zakresu zamówień publicznych,
– umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy własnej,
– biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
– mile widziane doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych oraz studia/szkolenia/kursy z zakresu zamówień publicznych.
Zakres obowiązków – przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych ze stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
– opiniowanie wniosków o udzielenie zamówień, w tym wniosków, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto (nadawanie właściwego trybu dla zamówień),
– bieżące wspieranie komórek organizacyjnych w zakresie przygotowania i przebiegu postępowania,
– monitorowanie zmian stanu prawnego oraz analiza orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych,
– sporządzanie planu zamówień,
– sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach,
– rejestrowanie umów o dzieło w systemie Płatnik.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych nie jest wymagana
Inne – kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową; przewiduje się przeprowadzenie pisemnego testu z wiedzy z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych

  • access_time listopad 16, 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Informatyk

Jednostka: Biblioteka Główna

Numer ogłoszenia: 569860

Wymiar etatu: Pełny etat

Termin składania dokumentów: 27.11.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Średnie informatyczne lub wyższe informatyczne.

Doświadczenie zawodowe – co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi infrastruktury informatyczno-technicznej,
– doświadczenie w administrowaniu systemami Linux/UNIX;,
– mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
Umiejętności zawodowe – znajomość systemów operacyjnych Windows/Linux (instalacja sterowników, oprogramowania, konfiguracja urządzeń peryferyjnych,
– znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem usług sieciowych,
– znajomość technologii tworzenia serwisów internetowych.
Zakres obowiązków – zabezpieczenie techniczne infrastruktury informatycznej biblioteki,
– obsługa zgłoszeń serwisowych,
– uczestnictwo w realizacji nowych projektów w bibliotece.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Wymagana znajomość j. angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną lekturę dokumentacji technicznej.
Inne Umiejętność pracy pod presją czasu; samodzielność; inicjatywa własna.