Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

  • access_time marzec 6, 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Doradca zawodowy

Jednostka: Dział Promocji

Numer ogłoszenia: 440460

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 26.03.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku: psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe pokrewne, dotyczące problematyki rynku pracy bądź doradztwa zawodowego.
Doświadczenie zawodowe doświadczenie jako doradca zawodowy na podobnym stanowisku, mile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą,
Umiejętności zawodowe – umiejętność prowadzenia indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego w trybie stacjonarnym oraz zdalnym,– znajomość rynku pracy,– znajomość social mediów oraz doświadczenie w administrowaniu stronami www,– biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office,– umiejętność pracy w zespole, samodzielne rozwiązywanie problemów,– wysoka kultura osobista i komunikatywność,– otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju.
Zakres obowiązków – prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego w trybie stacjonarnym oraz zdalnym, w tym:– udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,– pozyskiwanie ofert pracy i utrzymywanie kontaktu z pracodawcami,– udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w z zakresu oferty uczelni, zapotrzebowania na rynku pracy oraz możliwości dalszego kształcenia,– inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych porad zawodowych, prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonego procesu doradczego każdej osoby,– udzielanie porad w zakresie zakładania działalności gospodarczej (obejmujących m.in. kwestie prawne, możliwości pozyskania dofinansowania, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań naukowych),– wspieranie studentów w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na konkretne oferty pracy,– przeprowadzanie spotkań informacyjnych na wszystkich kierunkach studiów, działania promocyjne dotyczące doradztwa zawodowego na portalu społecznościowym oraz na stronie internetowej,– reprezentowanie Działu Promocji na wydarzeniach związanych z przedsiębiorczością, targach pracy, współpraca w zakresie realizacji warsztatów i szkoleń dotyczących studentów,– pozyskiwanie partnerów z otoczenia biznesu w celu organizacji praktyk i staży studenckich, przygotowywanie porozumień oraz tworzenie bazy danych jednostek współpracujących,– wykonywanie innych prac na polecenie Kierownika Działu Promocji.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych język angielski w stopniu komunikatywnym,
Inne

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.