Archiwum

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 • access_time Listopad 4, 2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Sprzątająca

Jednostka: Dom Studencki „Atol”

Numer ogłoszenia: 25131

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: 1/1

Termin składania dokumentów: 2019-11-15T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Zawodowe
Doświadczenie zawodowe  

ogólne w pracy

 

Umiejętności zawodowe  

– organizacja powierzonych obowiązków – umiejętne rozporządzanie czasem pracy – umiejętność pracy w zespole

 

Zakres obowiązków  

.Utrzymanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń, tj.:- zamiatanie i mycie podłóg, odkurzanie – mycie okien, drzwi, luster , parapetów, balustrad i okładzin ściennych- ścieranie kurzu z mebli, sprzętu komputerowego i innych urządzeń biurowych, grzejników, obrazów – mycie urządzeń kuchennych i pralniczych- mycie i odkażanie urządzeń sanitarnych, uzupełnianie środków sanitarno- higienicznych w toaletach i kuchniach- opróżnianie pojemników na śmieci- przygotowanie asortymentu do oddania do pralni oraz odbiór upranej bielizny pościelowej- okresowe przygotowywanie pokoi mieszkalnych do roku akademickiego lub działalności hotelowej przez zmianę dodatkowego wyposażenia i doczyszczanie oraz okresowe porządkowanie magazynów DS- zastępowanie innej sprzątaczki na czas jej nieobecności w pracy- opieka nad roślinami2.Zgłaszanie kierownikowi DS zauważonych awarii, braków, uszkodzeń.3.Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika DS.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych nie wymagana
Inne – dokładność
– dyspozycyjność
– uczciwość
 • access_time Październik 30, 2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. studenckich

Jednostka: Biuro Spraw Studenckich

Numer ogłoszenia: 26237

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: 1

Termin składania dokumentów: 2019-11-15T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe  

Co najmniej roczne doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej.

 

Umiejętności zawodowe  

Znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office.

 

Zakres obowiązków  

 • Weryfikacja wniosków stypendialnych dla studentów i doktorantów,
 • Obliczanie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, w celu ustalania uprawnień do stypendiów,  w tym ponowne przeliczanie dochodów,
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie spraw stypendialnych,
 • Wypłata świadczeń,
 • Bieżąca obsługa studentów w zakresie zadań Biura Spraw Studenckich.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Komunikatywna znajomość j. angielskiego lub rosyjskiego.
Inne Mile widziana będzie znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 • access_time Październik 30, 2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Pracownik administracyjny sekretariatu

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii

Numer ogłoszenia: 26296

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 2019-11-30T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe
Doświadczenie zawodowe  

Doświadczenie w zakresie prowadzenia sekretariatu instytutowego.

 

Umiejętności zawodowe  

 • umiejętność planowania pracy własnej, odpowiedzialność, terminowość,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • biegła obsługa komputera.

 

Zakres obowiązków  

 • obsługa administracyjno – biurowa Instytutu,
 • przygotowywanie dokumentacji w zakresie działalności dydaktycznej i naukowej Instytutu,
 • administrowanie salami dydaktycznymi,
 • sporządzanie kart przydziału czynności dla pracowników,
 • prowadzenie rozliczeń godzinowych pracowników (godziny ponadwymiarowe, godziny na umowę o dzieło, godziny zlecone),
 • przygotowywanie dokumentacji osobowej nauczycieli akademickich (umowy o dzieło, zlecenia),
 • ewidencja wniosków dotyczących delegacji służbowych pracowników Instytutu,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni z szczególnym uwzględnieniem Działu Nauczania i Współpracy z Oświatą,
 • obsługa administracyjna pracowników i studentów,
 • obsługa systemu Wirtualnej Uczelni,
 • przygotowywanie techniczne spotkań, udział w zebraniach i protokołowanie,
 • tworzenie raportów i zestawień wg zapotrzebowania,
 • czuwanie nad zapotrzebowaniem na materiały biurowe jednostki,
 • administrowanie stroną internetową (social media),
 • obsługa posiedzeń Rady Instytutu.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Inne
 • access_time Październik 23, 2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. Organizacji i Zarządzania

Jednostka: Biuro Organizacyjne

Numer ogłoszenia: 24919

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 2019-11-08T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowana administracja publiczna)
Doświadczenie zawodowe  

Minimum 2 lata doświadczenia w administracji publicznej lub na podobnym stanowisku.

 

Umiejętności zawodowe  

 1. Umiejętność redagowania tekstów informacyjnych, procedur i wewnętrznych aktów normatywnych.
 2. Zdolność analitycznego myślenia.
 3. Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.
 4. Zaawansowana znajomość pakietu MS Office.

 

Zakres obowiązków  

 1. Opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych.
 2. Korekta językowa aktów wewnątrzuczelnianych.
 3. Weryfikacja formalna przygotowanych przez jednostki merytoryczne projektów wewnętrznych aktów normatywnych.
 4. Weryfikacja formalna wniosków dotyczących zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni i sporządzanie na ich podstawie zarządzeń.
 5. Przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień niezastrzeżonych dla innych jednostek.
 6. Administrowanie stroną Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególności terminowe publikowanie wymaganych prawem dokumentów.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Inne Mile widzialne studia podyplomowe, kursy i szkolenia z zakresu administracji publicznej oraz znajomość kpa.

Wielkość czcionki
Kontarst