Archiwum

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

  • access_time Lipiec 30, 2020

Mail praca

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista Informatyk

Jednostka: Centrum Obsługi Informatycznej

Numer ogłoszenia: 73289

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: 1

Termin składania dokumentów: 2020-08-16T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe techniczne, ewentualnie student kierunku technicznego.
Doświadczenie zawodowe Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w dziale informatyki lub zespole wsparcia IT.
Umiejętności zawodowe Idealny kandydat powinien posiadać praktyczną znajomość w zakresie:

1. Technologie Microsoft

Oczekiwane umiejętności:
• Administracja windows server od 2008 R2 do 2019
• Administracja Active Directory
• Administracja Office365
• Administracja Sharepoint
• Administracja SQL Server
• Umiejętność pisania skryptów Powershell

2. Technologie linuxowe, serwerowe i sieciowe:

Oczekiwane umiejętności:
• Znajomość dystrybucji Debian oraz Centos
• Administracja bazami danych MariaDB oraz PostgreSQL
• Administracja usługami: httpd, NTPd, Postfix, Spamassasin, OpenVPN, Bind, SSH
• Umiejętność pisania skryptów (Bash, Python)
• Znajomość rozwiązań wirtualizacji ESXi, XenServer
• Znajomość rozwiązań z dziedziny storage (iSCSI, SAN, NAS)
• Znajomość protokołów sieciowych TCP/IP
• Znajomość administracji przełącznikami zarządzalnymi (3com, HP, Aruba)
• Znajomość urządzeń Fortigate oraz Fortiweb
• Znajomość rozwiązań sieci bezprzewodowych
• Diagnostyka sieci.

Zakres obowiązków Obsługa zgłoszeń serwisowych
Administracja systemami informatycznymi Uczelni
Uczestnictwo w realizacji nowych projektów

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne posługiwanie się dokumentacja techniczną
Inne

  • access_time Lipiec 15, 2020

Mail praca

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. funduszy unijnych

Jednostka: Biuro Rozwoju

Numer ogłoszenia: 76412

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: 2

Termin składania dokumentów: 2020-08-10T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe ( preferowane: ekonomia, prawo, zarządzanie funduszami unijnymi, administracja, politologia)
Doświadczenie zawodowe minimum 1 rok w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków EFS
Umiejętności zawodowe – umiejętność analitycznego myślenia,
-umiejętność dobrej organizacji pracy,
– umiejętność pracy zespołowej,
-umiejętność dotrzymywania terminów i pracy pod presją czasu,
-wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
-umiejętność rozliczania zadań związanych z realizacją projektów, zarządzanie projektami oraz pracy z zespołem zaangażowanym w jego merytoryczną organizację.
Zakres obowiązków -prowadzenie dokumentacji projektowej w sposób zgodny z przepisami
i zasadami poszczególnych programów,
-opracowywanie i weryfikacja dokumentów finansowych w ramach realizowanych projektów, w tym sporządzanie wniosków o płatność, sprawozdań, harmonogramów płatności, rozliczeń oraz umów i aneksów,
-koordynowanie przepływu informacji i dokumentów potrzebnych do prawidłowego rozliczenia projektów na wszystkich etapach realizacji projektów,
-kontrola prawidłowości wydatkowania środków w ramach projektów; monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu projektów,
– gromadzenie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami w Uczelni,
– monitorowanie postępu realizacji harmonogramu projektu,
-współpraca z instytucjami zarządzającymi i kontrolującymi projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
– współpraca z Partnerami realizowanych projektów w obszarze realizowanych zadań w przypadku projektów partnerskich,
– uczestnictwo w kontrolach projektów jednostek sprawujących nadzór nad realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
-przygotowywanie odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne
z przeprowadzonych kontroli przez instytucje zewnętrzne.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych język angielski: poziom komunikatywny
Inne