Archiwum

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

  • access_time wrzesień 7, 2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Recepcjonista w Akademickim Centrum Hotelowym

Jednostka: Akademickim Centrum Hotelowym

Numer ogłoszenia: 227295

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 2021-10-10T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Minimum średnie
Doświadczenie zawodowe Mile widziane
Umiejętności zawodowe – dobra organizacja pracy,
– komunikatywność, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów i samodzielność w realizacji działań,
– umiejętność pracy w zespole,
– dobra znajomość pakietu biurowego MS Office,
– rzetelność, dynamika działania oraz dokładność i zaangażowanie.
Zakres obowiązków 1. Pełnienie dyżuru w recepcji zgodnie z harmonogramem.
2. Obsługa kasy oraz drukarki fiskalnej.
3. Obsługa komputera – w tym programu finansowo – księgowego i hotelarskiego.
4. Wystawianie faktur VAT za usługi: noclegu, wynajmu pomieszczeń i inne.
5. Przygotowywanie danych do sprawozdania kwartalnego dla GUS.
6. Sporządzanie wymaganych przez Kwesturę sprawozdań i raportów.
7. Prowadzenie raportów finansowych, służbowych – z przebiegu dyżuru na zakończenie miesiąca.
8. Przyjmowanie rezerwacji pokoi i sal konferencyjnych.
9. Prowadzenie czynności związanych z meldowaniem gości i studentów.
10. Wydawanie i odbieranie kluczy do pokoi.
11. Przyjmowanie i doręczanie korespondencji.
12. Udzielanie gościom informacji związanych z ich pobytem.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski na poziomie komunikatywnym w mowie i w piśmie.
Inne

 

 

  • access_time wrzesień 3, 2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Audytor Wewnętrzny

Jednostka: Audytor Wewnętrzny

Numer ogłoszenia: 228293

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 2021-10-03T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie

– wyższe magisterskie,
– spełnienie wymagań określonych w 286 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305).

Doświadczenie zawodowe

minimum 5 letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku audytora wewnętrznego

Umiejętności zawodowe

– znajomość przepisów z zakresu działania uczelni wyższych,
– znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,
– praktyczna umiejętność przeprowadzania audytu wewnętrznego,
– umiejętność opracowania rocznych planów audytów oraz sprawozdań z ich wykonania,
– umiejętność organizacji pracy,
– umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

Zakres obowiązków

a) sporządzanie rocznych planów audytu wewnętrznego;
b) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
c) prowadzenie akt audytu wewnętrznego:
bieżących akt audytu – w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zadań audytowych;
stałych akt audytu – w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego;
d) współpraca z audytorami i kontrolerami zewnętrznymi.
e) wspieranie Rektora w realizacji założonych celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej w Uczelni, przeprowadzanie audytów wewnętrznych z zachowaniem przepisów i zasad dotyczących sposobu i trybu ich przeprowadzania;
f) świadczenie czynności doradczych zarówno w toku zwykłej działalności audytora, jak również na żądanie Rektora, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Uczelni.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych

język angielski – komunikatywna znajomość

Inne

– kompetencje osobiste i społeczne:
wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
zdolności analityczne,
umiejętność koncentracji na realizacji zadań,
umiejętność identyfikowania i oceniania ryzyka w organizacji,
umiejętność podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności,
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
komunikatywność,
umiejętność współpracy ze środowiskiem naukowym.
– inne:
posiadanie pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
nieposzlakowana opinia.


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.