Archiwum

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

  • access_time Październik 19, 2020

Mail praca

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista informatyk

Jednostka: Centrum Obsługi Informatycznej

Numer ogłoszenia: 81506

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: 1

Termin składania dokumentów: 2020-11-15T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe techniczne, ewentualnie student kierunku technicznego
Doświadczenie zawodowe Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w dziale informatyki lub zespole wsparcia IT
Umiejętności zawodowe Wymagane:
-doświadczenie ze wsparciem i konfiguracją systemów klasy ERP, preferowane -doświadczenie z systemem Simple ERP,
-dobra znajomość technologii baz danych MS SQL Server od strony administracyjnej, wersje 2008-2017,
-doświadczenie w wykorzystaniu narzędzia MS SQL Management Studio,
-znajomość języków SQL oraz T-SQL, umiejętność tworzenia i analizy zaawansowanych zapytań, funkcji i procedur SQL.

Mile widziane:
-dobra znajomość systemów operacyjnych MS Windows Server,
-doświadczenie w administracji Active Directory,
-umiejętność pisania skryptów Powershell.

Zakres obowiązków Obsługa zgłoszeń serwisowych
Administracja systemami informatycznymi Uczelni
Uczestnictwo w realizacji nowych projektów

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne posługiwanie się dokumentacja techniczną
Inne • dyspozycyjność,
• umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie,
• koncentracja na realizacji zadań/celów,
• poczucie odpowiedzialności, zaangażowanie, samodzielność,
• wysoka kultura osobista,
• zdolności interpersonalne.

  • access_time Lipiec 15, 2020

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. funduszy unijnych

Jednostka: Biuro Rozwoju

Numer ogłoszenia: 76412

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: 2

Termin składania dokumentów: 2020-09-30T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe ( preferowane: ekonomia, prawo, zarządzanie funduszami unijnymi, administracja, politologia)
Doświadczenie zawodowe minimum 1 rok w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków EFS
Umiejętności zawodowe – umiejętność analitycznego myślenia,
-umiejętność dobrej organizacji pracy,
– umiejętność pracy zespołowej,
-umiejętność dotrzymywania terminów i pracy pod presją czasu,
-wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
-umiejętność rozliczania zadań związanych z realizacją projektów, zarządzanie projektami oraz pracy z zespołem zaangażowanym w jego merytoryczną organizację.
Zakres obowiązków -prowadzenie dokumentacji projektowej w sposób zgodny z przepisami
i zasadami poszczególnych programów,
-opracowywanie i weryfikacja dokumentów finansowych w ramach realizowanych projektów, w tym sporządzanie wniosków o płatność, sprawozdań, harmonogramów płatności, rozliczeń oraz umów i aneksów,
-koordynowanie przepływu informacji i dokumentów potrzebnych do prawidłowego rozliczenia projektów na wszystkich etapach realizacji projektów,
-kontrola prawidłowości wydatkowania środków w ramach projektów; monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu projektów,
– gromadzenie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami w Uczelni,
– monitorowanie postępu realizacji harmonogramu projektu,
-współpraca z instytucjami zarządzającymi i kontrolującymi projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
– współpraca z Partnerami realizowanych projektów w obszarze realizowanych zadań w przypadku projektów partnerskich,
– uczestnictwo w kontrolach projektów jednostek sprawujących nadzór nad realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
-przygotowywanie odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne
z przeprowadzonych kontroli przez instytucje zewnętrzne.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych język angielski: poziom komunikatywny
Inne