Archiwum

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

  • access_time styczeń 20, 2022

Mail praca

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Pracownik działu finansowo-księgowego

Jednostka: Dział Finansowo-Księgowy

Numer ogłoszenia: 269416

 

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 2022-02-18T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe ekonomiczne.
Doświadczenie zawodowe doświadczenia na stanowisku w obszarze finansów i rachunkowości.
Umiejętności zawodowe – Praktyczna znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych (CIT, VAT, itd)
– dobra organizacja pracy,
– bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),
– umiejętność pracy w zespole.
Dodatkowym atutem będzie znajomość funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych.
Zakres obowiązków 1. Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów zakupowych.
2. Kwalifikacja dokumentów zakupowych pod kątem prawa do odliczeń w podatku VAT.
3. Prowadzenie i weryfikacja rejestrów VAT, sporządzanie JPK;
4. Wprowadzanie dokumentów do systemu księgowo-finansowego,
5. bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni.
6. Wystawianie dokumentów sprzedaży.
7. Księgowanie dokumentów sprzedaży.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych nie
Inne Dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatów ukończonych kursów, szkoleń itp w powyżej wskazanym obszarze.


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

  • access_time styczeń 12, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Pracownik Działu Finansowo-Księgowego – umowa na zastępstwo

Jednostka: Dział Finansowo-Księgowy

Numer ogłoszenia: 281329

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 2022-02-02T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na stanowisku w dziale księgowym.
Umiejętności zawodowe Praktyczna znajomość zasad rachunkowości,
Dobra organizacja pracy,
Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),
Umiejętność pracy w zespole.
Zakres obowiązków 1. Kompleksowa obsługa przedsięwzięć, konferencji i kursów organizowanych przez pracowników Uczelni:
– sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym preliminarzy konferencji,
– kompletowanie wszystkich dofinansowań wewnętrznych i zewnętrznych finansowanych przez sponsorów,
– bieżąca ewidencja wpływów i wydatków,
– uzgadnianie przychodów i kosztów raz na koniec miesiąca,
– ostateczne rozliczenie i przestrzeganie realizacji zgodnie z preliminarzem,
– wystawianie faktur VAT dotyczących wpłat za udział w konferencji,
– rozliczanie zakończonych konferencji na koniec roku z odpowiednimi księgowaniami na kontach,
2. Kompleksowa obsługa konferencji i przedsięwzięć organizowanych przez studentów i doktorantów (w tym imprez studenckich o charakterze dydaktycznym, wyjazdów studenckich, ćwiczeń terenowych),
3. Prowadzenie bieżących spraw dotyczących wszystkich organizacji studenckich, Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów oraz innych jednostek i organizacji – kompletowanie preliminarzy, kompletowanie wszystkich dofinansowań wewnętrznych i zewnętrznych wpłat od sponsorów, ewidencja wpłat, uzgadnianie przychodów i kosztów raz na koniec miesiąca, rozliczanie na koniec roku z odpowiednimi księgowaniami na kontach,
4. Wystawianie faktur sprzedaży ze stanowiska FF w ramach zakresu obowiązków,
5. Kompletowanie i księgowanie wyciągów bankowych przydzielonych kont bankowych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych nie jest wymagana.

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

  • access_time styczeń 12, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym

Jednostka: Dział Finansowo-Księgowy

Numer ogłoszenia: 281335

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 2022-02-02T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wykształcenie wyższe ekonomiczne
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na stanowisku w dziale księgowym
Umiejętności zawodowe – praktyczna znajomość zasad rachunkowości,
– znajomość przepisów podatkowych
– dobra organizacja pracy,
– bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),
– umiejętność pracy w zespole.
Zakres obowiązków 1. Wprowadzanie dokumentów księgowych zaliczkowych, przedpłaconych, zapłaconych kartą, zapłaconych z własnych środków, ryczałtów samochodowych oraz dokonywanie zwrotów środków dla płatności ze środków własnych pracowników;
2. Procesowanie i rozliczanie zaliczek stałych i jednorazowych pracowników i księgowanie na kontach księgowych;
3. Analiza i bilansowanie kont rozrachunkowych z pracownikami, kontakt z pracownikiem, przygotowanie ewentualnych potrąceń dla Działu Płac;
4. Dokonywanie przedpłat na podstawie proform i poleceń przelewu – na konferencje, noclegi i inne;
5. Dekretowanie i księgowanie delegacji zagranicznych;
6. Kompletowanie i księgowanie wyciągów bankowych przydzielonych kont bankowych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych nie jest wymagana.

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.