Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

 • access_time marzec 16, 2023

mgr Maciej Jędrzejewski

Rozprawa Doktorska
Streszczenie

 • access_time marzec 16, 2023

mgr Katarzyna Zielińska

Rozprawa doktorska
Streszczenie
recenzja – prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka

 • access_time marzec 16, 2023

mgr Karolina Szafran

Rozprawa doktorska
Streszczenie

 • access_time styczeń 12, 2023

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora mgrowi Mirosławowi Płonce

Tytuł rozprawy: Testamenty mieszczan bocheńskich (XV-XVIII wiek)
Rozprawa
recenzja  dr hab. Tomasz Wiślicz-Iwańczyk, prof. PAN
recenzja – prof. dr hab. Christoph Augustynowicz
recenzja – Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski

 • access_time styczeń 12, 2023

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora mgr Teresy Wontor-Cichy

Tytuł rozprawy : Transport duchownych z KL Auschwitz do KL Dachau  (1940-1942) przyczyny-uwarunkowania-bilans-dokumentacja.
Rozprawa doktorska
Streszczenie
recenzja – dr hab. Dorota Sula
recenzja – prof. dr hab. Stanisław Obirek

 

 • access_time styczeń 12, 2023

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora mgrowi Witoldowi Chrzanowskiemu

Tytuł rozprawy: Flota wojenna Rzymu w czasach II wojny punickiej i I macedońskiej. Organizacja i działania operacyjne.
Rozprawa doktorska
recenzja – dr hab. prof. UWM Miron Wolny
recenzja – dr hab. Katarzyna Balbuza, prof. UAM
recenzja – dr hab. Ireneusz Łuć, prof. UMCS

 • access_time listopad 30, 2022

Postępowanie doktorskie mgr Sinitty Kazek

Tytuł rozprawy: Media i nowe technologie w teatrze XXI wieku na przykładzie wybranych spektakli Narodowego Starego Teatru w Krakowie

Rozprawa doktorska
Streszczenie w j. pol
recenzja – dr hab. Paweł Tański, prof. UMK
recenzja – dr hab. Wojciech Baluch, prof. UJ
recenzja – dr hab. Ewa Dabek-Derda, prof. UŚ

 • access_time październik 19, 2022

mgr Adam Żądło

Rozprawa doktorska
Streszczenie
recenzja – dr hab. Bartosz Mucha
Recenzja – dr hab. Rafał łubowski, prof UAP

 • access_time październik 19, 2022

mgr Anna Petiurenko

Rozprawa doktorska 
Streszczenie
Recenzja – prof. dr  Aleksandar Lipkovski
Recenzja – prof. dr  Predrag Janicic
Recenzja – dr hab. Piotr Jędrzejewicz, prof. UMK
Uchwała nadanie stopnia

 • access_time październik 19, 2022

mgr Marcin Piotrowicz

Rozprawa doktorska – Marcin Piotrowicz
Streszczenie
Recenzja – dr hab. Anna Orlikowska, prof. AS
Recenzja – _prof. Grzegorz Banaszkiewicz
Recenzja – prof. dr hab. Agnieszka Cieślińska-Kawecka
Uchwała o nadaniu stopnia

 • access_time wrzesień 14, 2022

Postępowanie doktorskie mgra Aleksandra Jarmolińskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: Badania dynamiki fluksonu w zdeformowanym złączu Josephson
Rozprawa doktorska
Streszczenie
Recenzja- prof. dr hab. Jakub Rembieliński
Recenzja-prof. dr hab. Andrzej Wereszczyński
Recenzja- dr hab. Robert Pełka, prof. IFJ PAN
Uchwała w sprawie nadania stopnia

 

 • access_time lipiec 1, 2022

Postępowanie doktorskie mgr Alicji Kubicy-Famielec

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wieloparadygmatyczność przedsięwzięć interdyscyplinarnych na przykładzie protobiologii/Origins of Life studies

streszczenie rozprawy

dr hab.D.Sobczyńska recenzja

prof.dr hab.WŁugowski recenzja

recenzja dr hab.A.Grabizna

 • access_time czerwiec 10, 2022

Postępowanie doktorskie mgr Anny Borkowskiej

Tytuł rozprawy: pt. Senior learners’ in-class willingness to communicate in English 

ropzrawa doktorska

streszczenie w j. pol.

recenzja pracy A.Borkowskiej – H.Komorowska

recenzja prof. E.Piechurska-Kuciel

recenzja prof.dr hab.D.Gabryś-Barker

zawiadomienie o obronie A.Borkowskiej

uchwała RDJ

 • access_time czerwiec 2, 2022

Postępowanie doktorskie mgr Sylwii Popardy

Tytuł rozprawy doktorskiej: Polityka bezpieczeństwa państwa a Strategie Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej w kontekście napływu imigrantów w latach 2004-2021
Rozprawa doktorska
Streszczenie
Recenzja- dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. UKW
Recenzja- dr hab. inż. Bogdan Michailiuk, prof. ASzWoj
Recenzja- dr hab. Zdzisław Polcikiewicz, prof. UMK
Uchwała o nadanie stopnia doktora

 • access_time kwiecień 3, 2022

Postępowanie doktorskie mgra Konrada Kołodziejczyka

Tytuł rozprawy: Ludność chrześcijańskiego Kazimierza pod Krakowem w XVIII wieku. Studium społeczno-demograficzne.

rozprawa doktorska

recenzja prof.dr hab.C. Kuklo 

recenzja prof.dr hab.K.Mikulski

zawiadomienie obrona mgr K.Kołodziejczyk

 • access_time luty 10, 2022

Postępowania doktorskie mgr Agnieszki Czyżowskiej

Tytuł rozprawy doktorskiej pt. „Biochemiczno-biofizyczne aspekty cytotoksycznego działania nanocząstek tlenku cynku

rozprawa doktorska Agnieszka Czyżowska  ACz_doktorat (całość)

recenzja_dr hab.inż.Aleksandra Królicka, prof.UG

recenzja_dr hab.Marta Michalik, prof. UJ

Recenzja_A.Czyżowska_P.Wydro

uchwała RDNB_nadanie st drA.Czyżowska

 • access_time styczeń 24, 2022

mgr Aleksandra Młynarczyk-Gemza

Rozprawa doktorska
Streszczenie
Recenzja dr hab. Artur Grabowski
Recenzja dr hab. Wojciech Dada
Recenzja dr hab. Zuzanna Janin-Baranowska-Bałka
Uchwała o nadaniu stopnia

 • access_time październik 12, 2020

Postępowanie doktorskie Pana Thiep Vo Vana

Tytuł rozprawy doktorskiej: Assessment of heavy metal contamination in common fish species from Central Vietnam and the potential human risk