Archiwum

  • access_time Styczeń 13, 2021

Postępowanie doktorskie Pana xxxxx

Tytuł rozprawy doktorskiej: lorem ispujm dolor

Recenzja – dr hab. n med. prof. UM Maciej Chałubiński

  • access_time Październik 12, 2020

Postępowanie doktorskie Pana Thiep Vo Vana

Tytuł rozprawy doktorskiej: Assessment of heavy metal contamination in common fish species from Central Vietnam and the potential human risk