Archiwum

  • access_time Kwiecień 10, 2019

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia Dostępna”

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jako Wnioskodawca
(podmiot ubiegający się o dofinansowanie)
w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19

ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu przygotowanego w odpowiedzi na w/w konkurs.

Ogłoszenie o wyborze partnera

Karta zgłoszenia partnera

Termin składania ofert upływa w dniu 6 maja 2019 r.

Wielkość czcionki
Kontarst