Archiwum

Archiwum - Oferty pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • access_time czerwiec 7, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Recepcjonista

Jednostka: Akademickie Centrum Hotelowe

Numer ogłoszenia: 335191

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 22.06.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Minimum średnie
Doświadczenie zawodowe Mile widziane
Umiejętności zawodowe – dobra organizacja pracy,
– komunikatywność, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów i samodzielność w realizacji działań,
– umiejętność pracy w zespole,
– dobra znajomość pakietu biurowego MS Office,
– rzetelność, dynamika działania oraz dokładność i zaangażowanie.
Zakres obowiązków 1. Pełnienie dyżuru w recepcji zgodnie z harmonogramem.
2. Obsługa kasy oraz drukarki fiskalnej.
3. Obsługa komputera – w tym programu finansowo – księgowego i hotelarskiego.
4. Wystawianie faktur VAT za usługi: noclegu, wynajmu pomieszczeń i inne.
5. Przygotowywanie danych do sprawozdania kwartalnego dla GUS.
6. Sporządzanie wymaganych przez Kwesturę sprawozdań i raportów.
7. Prowadzenie raportów finansowych, służbowych – z przebiegu dyżuru na zakończenie miesiąca.
8. Przyjmowanie rezerwacji pokoi i sal konferencyjnych.
9. Prowadzenie czynności związanych z meldowaniem gości i studentów.
10. Wydawanie i odbieranie kluczy do pokoi.
11. Przyjmowanie i doręczanie korespondencji.
12. Udzielanie gościom informacji związanych z ich pobytem.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie
Inne

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time maj 24, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Dział Promocji

Numer ogłoszenia: 331030

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 20.06.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe doświadczenie w pracy jako specjalista ds. marketingu na podobnym stanowisku
Umiejętności zawodowe – umiejętność realizacji działań marketingowych,
– znajomość rynku (media internetowe, portale edukacyjne, prasa, radio, telewizja),
– znajomość social mediów,
– umiejętność wykonywania profesjonalnych fotografii,
– biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office oraz pakietu Adobe,
– umiejętność pracy w zespole, samodzielne rozwiązywanie problemów,
– wysoka kultura osobista i komunikatywność,
– otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju.
Zakres obowiązków – prowadzenie i aktualizowanie profili Uczelni na portalach społecznościowych i edukacyjnych oraz w serwisach informacyjnych,
– zarządzanie stroną internetową Uczelni wraz z podstronami,
– inicjowanie i realizacja działań promocyjnych, w tym kampanii promocyjnych,
– udział w targach edukacyjnych w kraju i za granicą ukierunkowanych na pozyskanie kandydatów na studia,
– organizacja i współorganizacja uroczystości i imprez uczelnianych,
– wspieranie merytoryczne i organizacyjne działalności kanału LiveUP,
– promocja wydarzeń organizowanych przez poszczególne jednostki UP,
– organizacja i współorganizacja konkursów wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie promocji działań Uczelni,
– opracowywanie i przygotowywanie publikacji, materiałów informacyjnych oraz materiałów audiowizualnych, reklamowych i spotów dla podmiotów zewnętrznych (szkół, placówek oświatowych),
– przygotowywanie, zamawianie i dystrybucja materiałów promocyjnych UP,
– współpraca ze środowiskiem zewnętrznym, jednostkami oświaty, kultury, nauki, samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, fundacjami, placówkami dyplomatycznymi,
– wykonywanie innych prac na polecenie Kierownika Działu Promocji.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych język angielski w stopniu komunikatywnym
Inne stanowisko uzależnione od stażu pracy. Adres e-mail: promocja@up.krakow.pl

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time maj 20, 2022

Mail praca

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Dział Promocji

Numer ogłoszenia: 325787

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 07.06.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe doświadczenie w pracy jako specjalista ds. komunikacji i mediów na podobnym stanowisku
Umiejętności zawodowe – umiejętność kształtowania polityki medialnej,
– znajomość rynku mediów (prasa, radio, telewizja, media internetowe),
– znajomość social mediów,
– umiejętność wykonywania profesjonalnych fotografii,
– biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office oraz pakietu Adobe,
– umiejętność pracy w zespole, samodzielne rozwiązywanie problemów,
– wysoka kultura osobista i komunikatywność,
– otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju.
Zakres obowiązków – nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z mediami (prasa, radio, telewizja, media internetowe),
– przygotowywanie i organizacja konferencji prasowych UP,
– przygotowywanie oświadczeń i udzielanie informacji mediom na ich prośbę,
– przygotowywanie materiałów i informowanie o ważnych wydarzeniach dotyczących Uczelni,
– wspieranie działalności medialnej i kreowanie pozytywnego wizerunku Rektora, Prorektorów i Kanclerza we współpracy z innymi jednostkami,
– bieżąca współpraca z władzami dotycząca kierunku prowadzenia zewnętrznej polityki informacyjnej,
– prowadzenie aktualnej listy pracowników UP – ekspertów z różnych dziedzin, mogących wypowiadać się dla mediów i ułatwianie im kontaktu z mediami,
– monitoring mediów w zakresie materiałów prasowych dotyczących Uczelni, – monitorowanie informacji na temat planowanych konferencji naukowych,
– wykonywanie innych prac na polecenie Kierownika Działu Promocji.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych język angielski w stopniu komunikatywnym
Inne stanowisko uzależnione od stażu pracy, możliwość zatrudnienia na ½ etatu. Adres e-mail: promocja@up.krakow.pl


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time maj 18, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. projektów badawczych – etat na zastępstwo

Jednostka: Dział Nauki

Numer ogłoszenia: 326506

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 27.06.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wykształcenie wyższe (minimum licencjat).
Doświadczenie zawodowe – doświadczenie w pracy w zespole związane z podobnym stanowiskiem pracy,
– mile widziane doświadczenie w zakresie administracyjnej obsługi projektów badawczych lub obsługi klienta.
Umiejętności zawodowe – bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
– umiejętność pracy w zespole,
– sumienność i dokładność,
– bardzo dobra organizacja pracy,
– umiejętności analityczne,
– rozwinięte kompetencje komunikacji interpersonalnej,
– otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju.
Zakres obowiązków – kompleksowa obsługa administracyjna projektów naukowych,
– wspieranie i monitorowanie procesu realizacji i rozliczania projektów,
– współpraca z uczelniami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
– wyszukiwanie i przekazywanie informacji o możliwościach i zasadach pozyskiwania środków na projekty,
– współpraca z pionem kwestury w zakresie sporządzania dokumentacji finansowej dotyczącej realizowanych projektów, w tym przygotowania dokumentacji do kontroli finansowej,
– prowadzenie ewidencji projektów badawczych, zgłaszanych i realizowanych przez Uniwersytet, finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz rejestrowanie umów zawieranych przez Uniwersytet w związku z realizacją projektów,
– monitoring i analiza działalności naukowej w zakresie ewaluacji,
– przygotowywanie sprawozdań i raportów dotyczących działalności naukowej Uczelni,
– udział w przygotowywaniu dokumentacji warunkującej otrzymanie finansowania ze źródeł zewnętrznych,
– udzielanie wsparcia pracownikom w ubieganiu się o udział w krajowych lub w międzynarodowych projektach badawczych oraz w tworzeniu interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołów badawczych,
– udział w tworzeniu i przeprowadzaniu szkoleń wewnętrznych z zakresu projektów badawczych,
– współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi uczelni.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Inne umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość, otwartość na zmiany, chęć rozwoju zawodowego

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time maj 18, 2022

Mail praca

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: redaktor

Jednostka: Wydawnictwo Naukowe

Numer ogłoszenia: 328643

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 20.05.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku redaktora/starszego redaktora
Umiejętności zawodowe – potwierdzona doświadczeniem umiejętność redagowania tekstów naukowych;
– doświadczenie w prowadzeniu publikacji książkowych;
– dobra znajomość znaków korektorskich;
– dobra znajomość środowiska Microsoft Office oraz Adobe Reader;
– samodzielność;
– umiejętność pracy zespołowej.
Zakres obowiązków – opracowanie redakcyjne i korekta tekstu (redakcja merytoryczna i językowa) – w wymiarze ustalonym normą prac redakcyjnych;
– prowadzenie tytułu;
– opracowanie techniczne tekstu do łamania;
– wybór i opracowanie redakcyjne materiału ilustracyjnego;
– sprawdzanie indeksów;
– prowadzenie kartoteki tytułu;
– przygotowywanie noty reklamowej na okładkę, do zapowiedzi wydawniczych i innych druków promocyjnych.
– udział w targach książki, spotkaniach autorskich i innych imprezach branżowych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych – znajomość j. angielskiego
Inne


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time maj 9, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Dział Promocji

Numer ogłoszenia: 322985

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 16.05.2022

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe doświadczenie jako doradca zawodowy na podobnym stanowisku
Umiejętności zawodowe – umiejętność prowadzenia indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego w trybie stacjonarnym oraz zdalnym
– znajomość rynku pracy
– znajomość social mediów oraz doświadczenie w administrowaniu stronami www,
– biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office,
– umiejętność pracy w zespole, samodzielne rozwiązywanie problemów,
– wysoka kultura osobista i komunikatywność,
– otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju.
Zakres obowiązków – prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego w trybie stacjonarnym oraz zdalnym, w tym:
– udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
– pozyskiwanie ofert pracy i utrzymywanie kontaktu z pracodawcami,
– udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w z zakresu oferty uczelni, zapotrzebowania na rynku pracy oraz możliwości dalszego kształcenia
– inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych porad zawodowych, prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonego procesu doradczego każdej osoby
– udzielanie porad w zakresie zakładania działalności gospodarczej (obejmujących m.in. kwestie prawne, możliwości pozyskania dofinansowania, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań naukowych)
– wspieranie studentów w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na konkretne oferty pracy
– przeprowadzanie spotkań informacyjnych na wszystkich kierunkach studiów, działania promocyjne dotyczące doradztwa zawodowego na portalu społecznościowym oraz na stronie internetowej
– reprezentowanie Działu Promocji na wydarzeniach związanych z przedsiębiorczością, targach pracy, współpraca w zakresie realizacji warsztatów i szkoleń dotyczących studentów
– pozyskiwanie partnerów z otoczenia biznesu w celu organizacji praktyk i staży studenckich, przygotowywanie porozumień oraz tworzenie bazy danych jednostek współpracujących
– wykonywanie innych prac na polecenie Kierownika Działu Promocji.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych język angielski w stopniu komunikatywnym
Inne umowa na zastępstwo, stanowisko uzależnione od stażu pracy

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time marzec 18, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Recepcjonistka/ Recepcjonista

Jednostka: Dom Studencki Za Kolumnami

Numer ogłoszenia: 300338

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 2022-04-04T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Minimum średnie
Doświadczenie zawodowe Mile widziane
Umiejętności zawodowe – dobra organizacja pracy,
– komunikatywność, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów i samodzielność w realizacji działań,
– umiejętność pracy w zespole,
– dobra znajomość pakietu biurowego MS Office,
– rzetelność, dynamika działania oraz dokładność i zaangażowanie.
Zakres obowiązków 1. Pełnienie dyżuru w recepcji zgodnie z harmonogramem.
2. Obsługa kasy oraz drukarki fiskalnej.
3. Obsługa komputera – w tym programu finansowo – księgowego i hotelarskiego.
4. Wystawianie faktur VAT za usługi: noclegu, wynajmu pomieszczeń i inne.
5. Przygotowywanie danych do sprawozdania kwartalnego dla GUS.
6. Sporządzanie wymaganych przez Kwesturę sprawozdań i raportów.
7. Prowadzenie raportów finansowych, służbowych – z przebiegu dyżuru na zakończenie miesiąca.
8. Przyjmowanie rezerwacji pokoi i sal konferencyjnych.
9. Prowadzenie czynności związanych z meldowaniem gości i studentów.
10. Wydawanie i odbieranie kluczy do pokoi.
11. Przyjmowanie i doręczanie korespondencji.
12. Udzielanie gościom informacji związanych z ich pobytem.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski na poziomie komunikatywnym w mowie i w piśmie.
Inne

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time luty 14, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. zarządzania procesami

Jednostka: Dział Organizacji i Zarządzania

Numer ogłoszenia: 295818

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 2022-03-15T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie – wyższe (preferowane ekonomiczne);
Doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat doświadczenia w pracy, w tym 3 lata na stanowisku realizującym zadania z zakresu zarządzania strategicznego i procesowego;
Umiejętności zawodowe – bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
– umiejętność pracy w zespole;
– dokładność, sumienność, terminowość i bardzo dobra organizacja pracy;
– umiejętności analityczne;
– rozwinięte kompetencje komunikacji interpersonalnej;
– otwartość na nowe zadania;
– wiedza i umiejętność zarządzania strategicznego, zarządzania procesowego, zarządzania projektami, zarządzania zmianą oraz zarządzania ryzykiem;
– praktyczne i teoretyczne aspekty zarządzania procesami, przy wykorzystaniu takich narzędzi jak: Lean Management, Six Sigma, MSA, TOC, TWI, raportowanie w zarządzaniu procesami, zarządzanie wizualne i in.;
– praktyczne i teoretyczne aspekty budowania relacji z współpracownikami, realizowania w zespole projektów ciągłego doskonalenia;
– umiejętność identyfikowania potrzeb i problemów w organizacji;
– umiejętność modelowania i mapowania procesów.
Zakres obowiązków 1) inicjowanie, koordynowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Uczelni;
2) opracowywanie założeń do planów strategicznych i operacyjnych w zakresie wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu;
3) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie wyznaczania mierników realizacji celów;
4) monitorowanie, ewaluacja i walidacja procesu realizacji Strategii Rozwoju Uczelni zgodnie z przyjętymi miernikami;
5) przygotowywanie sprawozdań z realizacji Strategii Rozwoju Uczelni;
6) opracowywanie, wdrażanie i doskonalenie systemu zarządzania procesami;
7) opracowywanie wewnętrznych procedur z zakresu zarządzania procesowego;
8) mapowanie procesów, wyznaczanie ich właścicieli i wskaźników realizacji procesów;
9) optymalizacja i stałe doskonalenie procesów;
10) wsparcie właścicieli procesów w zarządzaniu procesami;
11) monitoring procesów w Uczelni;
12) organizacja szkoleń i konsultacji zewnętrznych w zakresie zarządzania procesowego;
13) planowanie oraz wsparcie jednostek organizacyjnych w realizacji projektów związanych z rozwojem i automatyzacją procesów;
14) współpraca z Zespołem ds. Doskonalenia Procesów w Uczelni.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych – mile widziana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Inne – umiejętność pracy pod presją czasu;
– chęć rozwoju zawodowego.

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time styczeń 28, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. Biura Dziekanów

Jednostka: Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Numer ogłoszenia: 284989

Wymiar etatu: pełny etat

Termin składania dokumentów: 2022-02-20T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie • wykształcenie wyższe (minimum licencjat).
Doświadczenie zawodowe • doświadczenie w pracy w zespole związane z podobnym stanowiskiem,
• mile widziane doświadczenie w zakresie obsługi administracyjnej lub obsługi klienta.
Umiejętności zawodowe • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
• umiejętność pracy w zespole,
• sumienność i dokładność,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• umiejętności analityczne,
• rozwinięte kompetencje komunikacji interpersonalnej,
• otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju.
Zakres obowiązków • kompleksowa obsługa administracyjna Biura Dziekanów,
• przygotowywanie pism, protokołów, uchwał, umów itd.,
• obsługa administracyjna Rad Dyscyplin,
• obsługa administracyjna aplikacji POLON, BIP, Uczelnia XP oraz stron wydziałowych,
• prowadzenie pełnej administracji i rozliczeń postępowań doktorskich i habilitacyjnych,
• ścisła współpraca z Dziekanami oraz Przewodniczącymi Rad Dyscyplin,
• współpraca z doktorantami i habilitantami,
• współpraca z uczelniami,
• archiwizacja dokumentów.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych • mile widziana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Inne • umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość,
• otwartość na zmiany,
• chęć rozwoju zawodowego.

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time styczeń 28, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. projektów badawczych – 2 etaty, w tym jeden etat na zastępstwo

Jednostka: Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Numer ogłoszenia: 284964

Wymiar etatu: pełny etat – 2 etaty

Termin składania dokumentów: 2022-02-20T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie • wykształcenie wyższe (minimum licencjat).
Doświadczenie zawodowe • doświadczenie w pracy w zespole związane z podobnym stanowiskiem pracy,
• mile widziane doświadczenie w zakresie administracyjnej obsługi projektów badawczych lub obsługi klienta.
Umiejętności zawodowe • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
• umiejętność pracy w zespole,
• sumienność i dokładność,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• umiejętności analityczne,
• rozwinięte kompetencje komunikacji interpersonalnej,
• otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju.
Zakres obowiązków • kompleksowa obsługa administracyjna projektów naukowych,
• wspieranie i monitorowanie procesu realizacji i rozliczania projektów,
• współpraca z uczelniami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
• wyszukiwanie i przekazywanie informacji o możliwościach i zasadach pozyskiwania środków na projekty,
• współpraca z pionem kwestury w zakresie sporządzania dokumentacji finansowej dotyczącej realizowanych projektów, w tym przygotowania dokumentacji do kontroli finansowej,
• prowadzenie ewidencji projektów badawczych, zgłaszanych i realizowanych przez Uniwersytet, finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz rejestrowanie umów zawieranych przez Uniwersytet w związku z realizacją projektów,
• monitoring i analiza działalności naukowej w zakresie ewaluacji,
• przygotowanie sprawozdań i raportów dotyczących działalności naukowej Uczelni,
• udział w przygotowywaniu dokumentacji warunkującej otrzymanie finansowania ze źródeł zewnętrznych,
• udzielanie wsparcia pracownikom w ubieganiu się o udział w krajowych lub w międzynarodowych projektach badawczych oraz w tworzeniu interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołów badawczych,
• udział w tworzeniu i przeprowadzaniu szkoleń wewnętrznych z zakresu projektów badawczych,
• współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi uczelni.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Inne • umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość,
• otwartość na zmiany,
• chęć rozwoju zawodowego.

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time styczeń 20, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Pracownik działu finansowo-księgowego

Jednostka: Dział Finansowo-Księgowy

Numer ogłoszenia: 269416

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 2022-02-18T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe ekonomiczne.
Doświadczenie zawodowe doświadczenia na stanowisku w obszarze finansów i rachunkowości.
Umiejętności zawodowe – Praktyczna znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych (CIT, VAT, itd)
– dobra organizacja pracy,
– bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),
– umiejętność pracy w zespole.
Dodatkowym atutem będzie znajomość funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych.
Zakres obowiązków 1. Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów zakupowych.
2. Kwalifikacja dokumentów zakupowych pod kątem prawa do odliczeń w podatku VAT.
3. Prowadzenie i weryfikacja rejestrów VAT, sporządzanie JPK;
4. Wprowadzanie dokumentów do systemu księgowo-finansowego,
5. bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni.
6. Wystawianie dokumentów sprzedaży.
7. Księgowanie dokumentów sprzedaży.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych nie
Inne Dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatów ukończonych kursów, szkoleń itp w powyżej wskazanym obszarze.

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time styczeń 12, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Pracownik Działu Finansowo-Księgowego – umowa na zastępstwo

Jednostka: Dział Finansowo-Księgowy

Numer ogłoszenia: 281329

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 2022-02-02T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na stanowisku w dziale księgowym.
Umiejętności zawodowe Praktyczna znajomość zasad rachunkowości,
Dobra organizacja pracy,
Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),
Umiejętność pracy w zespole.
Zakres obowiązków 1. Kompleksowa obsługa przedsięwzięć, konferencji i kursów organizowanych przez pracowników Uczelni:
– sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym preliminarzy konferencji,
– kompletowanie wszystkich dofinansowań wewnętrznych i zewnętrznych finansowanych przez sponsorów,
– bieżąca ewidencja wpływów i wydatków,
– uzgadnianie przychodów i kosztów raz na koniec miesiąca,
– ostateczne rozliczenie i przestrzeganie realizacji zgodnie z preliminarzem,
– wystawianie faktur VAT dotyczących wpłat za udział w konferencji,
– rozliczanie zakończonych konferencji na koniec roku z odpowiednimi księgowaniami na kontach,
2. Kompleksowa obsługa konferencji i przedsięwzięć organizowanych przez studentów i doktorantów (w tym imprez studenckich o charakterze dydaktycznym, wyjazdów studenckich, ćwiczeń terenowych),
3. Prowadzenie bieżących spraw dotyczących wszystkich organizacji studenckich, Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów oraz innych jednostek i organizacji – kompletowanie preliminarzy, kompletowanie wszystkich dofinansowań wewnętrznych i zewnętrznych wpłat od sponsorów, ewidencja wpłat, uzgadnianie przychodów i kosztów raz na koniec miesiąca, rozliczanie na koniec roku z odpowiednimi księgowaniami na kontach,
4. Wystawianie faktur sprzedaży ze stanowiska FF w ramach zakresu obowiązków,
5. Kompletowanie i księgowanie wyciągów bankowych przydzielonych kont bankowych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych nie jest wymagana.

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time styczeń 12, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym

Jednostka: Dział Finansowo-Księgowy

Numer ogłoszenia: 281335

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 2022-02-02T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wykształcenie wyższe ekonomiczne
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na stanowisku w dziale księgowym
Umiejętności zawodowe – praktyczna znajomość zasad rachunkowości,
– znajomość przepisów podatkowych
– dobra organizacja pracy,
– bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),
– umiejętność pracy w zespole.
Zakres obowiązków 1. Wprowadzanie dokumentów księgowych zaliczkowych, przedpłaconych, zapłaconych kartą, zapłaconych z własnych środków, ryczałtów samochodowych oraz dokonywanie zwrotów środków dla płatności ze środków własnych pracowników;
2. Procesowanie i rozliczanie zaliczek stałych i jednorazowych pracowników i księgowanie na kontach księgowych;
3. Analiza i bilansowanie kont rozrachunkowych z pracownikami, kontakt z pracownikiem, przygotowanie ewentualnych potrąceń dla Działu Płac;
4. Dokonywanie przedpłat na podstawie proform i poleceń przelewu – na konferencje, noclegi i inne;
5. Dekretowanie i księgowanie delegacji zagranicznych;
6. Kompletowanie i księgowanie wyciągów bankowych przydzielonych kont bankowych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych nie jest wymagana.

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time grudzień 14, 2021

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds. zaopatrzenia

Jednostka: Dział Administracyjno-Gospodarczy

Numer ogłoszenia: 267109

Wymiar etatu: pełny wymiar

Termin składania dokumentów: 2022-01-04T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie minimum: średnie techniczne
Doświadczenie zawodowe minimum 5 lat
Umiejętności zawodowe -posiadanie wiedzy w zakresie sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania komputerowego;
-znajomość Prawa Zamówień Publicznych;
-umiejętność przygotowania przetargów i zapytań ofertowych oraz umów;
-znajomość obsługi komputera oraz obsługi pakietu MS Office ( Word, Excel).
Zakres obowiązków -prowadzenie zakupów: sprzętu naukowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania, a także aparatury specjalnej, maszyn i urządzeń technicznych, sprzętu elektronicznego, akcesoriów komputerowych, sprzętu fotograficznego;
-przygotowywanie przetargów oraz zapytań ofertowych pod względem dokumentacyjnym i merytorycznym;
-realizacja zleceń naprawy i konserwacji sprzętu;
-przygotowanie zamówień na dostawę sprzętu oraz materiałów i usług;
-prowadzenie dokumentacji zakupów i napraw zgodnie z obowiązującymi w Uczelni wewnętrznymi przepisami, w tym zakupów z importu oraz napraw sprzętu w firmach zagranicznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych język angielski – B2
Inne umiejętność organizacji pracy;
umiejętność pracy w zespole;
efektywność realizacji zadań i celów.

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time grudzień 1, 2021

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Pokojowa

Jednostka: Akademickie Centrum Hotelowe

Numer ogłoszenia: 268166

Wymiar etatu: 1/1

Termin składania dokumentów: 2022-01-07T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Zawodowe
Doświadczenie zawodowe Wile widziane
Umiejętności zawodowe Praca w zespole, dokładne wykonywanie poleceń.
Zakres obowiązków

1. Do zakresu obowiązków pokojowej należy sprzątanie pokoi, holi telewizyjnych, korytarzy, klatek schodowych, sali konferencyjnej, kuchni studenckich oraz innych pomieszczeń w DS-ACH (w tym: wietrzenie pokoi, zmiana bielizny pościelowej, firanek i zasłon, ścielenie łóżek, odkurzanie i zamiatanie, czyszczenie wykładzin i mebli, mycie łazienek, drzwi, lamp, luster, szyb itp.).

2. Informowanie konserwatora, oraz elektryka o zauważonych i zgłoszonych w książce usterek na Recepcji awariach i uszkodzeniach sprzętu.

3. Udzielanie na życzenie gości informacji o sposobie korzystania z urządzeń.

4. W przypadku pokoi gościnnych, kontrolowanie stanu wyposażenia pokoi bezpośrednio po opuszczeniu pokoi przez gości.

5. Zapewnienie gościom odpowiednich warunków do pracy
i wypoczynku.

6. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Nie jest wymagana
Inne

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time grudzień 1, 2021

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Zastępca kierownika działu finansowo-księgowego

Jednostka: Dział Finansowo-Księgowy

Numer ogłoszenia: 269416

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 2021-12-20T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe ekonomiczne.
Doświadczenie zawodowe Co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku w obszarze finansów i rachunkowości.
Umiejętności zawodowe Praktyczna znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych (CIT, VAT, itd) znajomość obsługi komputera i programów księgowych, komunikatywność. Dodatkowym atutem będzie znajomość funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych.
Zakres obowiązków 1.        Nadzór nad realizacją zadań działu w obszarze finansowym;
2.          Analiza współpracy programu finansowo-księgowego z innymi programami, z którymi następuje wymiana danych wraz z przygotowywaniem procesów zmian i udoskonaleń;
3.          Bieżące modyfikacje w programie finansowo-księgowym celem dostosowania do aktualnych potrzeb – uzupełnianie planu kont i skorowidzów;
4.          Współpraca z innymi jednostkami Uczelni w celu usprawnienia procesów i obiegu dokumentów i informacji, w zakresie w jakim dotyczy zadań realizowanych przez dział;
5. Kontakt z bankami obsługującymi uczelnie, przygotowywanie wniosków;
6.       Bieżąca analiza zmian w zakresie prawa podatkowego oraz rachunkowości i wprowadzanie tych zmian na bieżąco do wykonywania przez pracowników;
7. Nadzór nad sporządzaniem deklaracji podatkowych;
8. Okresowa analiza kont oraz prawidłowości dekretacji dowodów;
9.       Zastępowanie kierownika podczas jego nieobecności jak i w trakcie bieżącej pracy.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych nie
Inne Dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatów ukończonych kursów, szkoleń itp w powyżej wskazanym zakresie.

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time listopad 24, 2021

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Sprzątająca

Jednostka: Dział Administracyjno-Gospodarczy

Numer ogłoszenia: 259967

Wymiar etatu: Pełny etat

Termin składania dokumentów: 2021-12-03T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Zawodowe
Doświadczenie zawodowe 5 lat pracy w zawodzie
Umiejętności zawodowe – umiejętność organizowania miejsca pracy,
– umiejętność pracy w zespole,
– umiejętność zarządzania czasem,
– kultura osobista.
Zakres obowiązków Obowiązki podstawowe:
– Świadczenie pracy określonej zakresem i umową;
– Pełen etat;
– Praca w systemie „metrażowym” w godzinach porannych (4.00,5.00 – 9.00, 10.00).
Czynności podstawowe:
– systematyczne i dokładne sprzątanie pomieszczeń i urządzeń.

Prace wykonywane codziennie:
– zamiatanie i mycie podłóg z wykorzystaniem przydzielonych środków zróżnicowanych na rodzaj powierzchni;
– odkurzanie wykładzin w pomieszczeniach i czyszczenie wycieraczek;
– mycie ławek w salach, biurek w pokojach;
– mycie i opróżnianie pojemników na śmieci, segregowanie odpadów;
– mycie wszelkich urządzeń sanitarnych oraz podłóg, ścian, wykładanych glazurą w pomieszczeniach sanitarnych;
– bieżące odkurzanie mebli, (biurek, szaf, kontenerów, krzeseł, stołów);
– codzienne czyszczenie po skończonej pracy używanego sprzętu;

Prace wykonywane raz w tygodniu:
– mycie drzwi do pomieszczeń i w korytarzach;
– mycie przeszkleń w drzwiach, mycie gablot;
– podlewanie i pielęgnacja roślin znajdujących się dla celów dekoracyjnych na korytarzach;
– mycie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych na swoim metrażu;
– usuwanie gum przyklejonych do ławek i krzeseł, pulpitów i siedzisk.

Prace wykonywane dwa razy w roku:
– mycie szkleń (w zakresie i terminach ustalonych przez Administratora budynku) na przydzielonym metrażu, wykorzystując przydzielony sprzęt nie wymagający pracy na
wysokości (ściągacz z kijem teleskopowym). Dopuszcza się korzystanie z drabiny do wysokości 1m,
– doczyszczanie podłóg za pomocą maszyny czyszczącej w salach oraz w toaletach.

-Zgłaszanie Administratorowi spostrzeżonych uszkodzeń, braków, zniszczeń oraz wszelkich przejawów nieposzanowania cudzej pracy i mienia społecznego przez studentów i pracowników,
-Używanie czystego ubrania roboczego i zachowania właściwej atmosfery w miejscu pracy,
-Terminowe odbywanie badań lekarskich,
-Wykonywanie innych prac zleconych prze Administratora budynku.
-Terminowe i sumienne wykonywanie pracy i poleceń przełożonych dotyczących pracy,
-Organizowanie własnego stanowiska pracy,
-Przestrzeganie tajemnicy służbowej,
-Przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Pracy i Kodeksie pracy oraz zarządzeń, decyzji i regulaminów obowiązujących w Uczelni,
-Przestrzeganie przepisów p.poż., BHP i ochrony mienia,
-Przestrzeganie drogi służbowej w załatwianiu spraw,
-Stosownie do art. 140 Kodeksu Pracy w ramach systemu zadaniowego czasu pracy, powierza się staranne i sumienne wykonywanie prac określonych zakresem czynności, -Przydzielone zadanie należy utrzymać w czystości od poniedziałku do piątku oraz na zajęcia odbywające się w sobotę.

Odpowiedzialność

-Sprzątająca jest odpowiedzialna za porządek, estetykę i stan sanitarny w przydzielonych do sprzątania pomieszczeniach zgodnie z określonym rejonem sprzątania,
-Sprzątająca jest odpowiedzialna materialnie za właściwe użytkowanie pomieszczenia dla sprzątających oraz przydzielonego jej sprzętu i środków czystości,
-Sprzątająca jest odpowiedzialna materialnie za bezpieczeństwo mienia społecznego i prywatnego znajdującego się w udostępnionych do sprzątania pomieszczeniach.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Nie dotyczy
Inne Nie dotyczy

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time listopad 4, 2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: informatyk/specjalista informatyk

Jednostka: Biblioteka Główna

Numer ogłoszenia: 244824

Wymiar etatu: pełny etat

Termin składania dokumentów: 2021-11-21T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wykształcenie: wyższe informatyczne lub techniczne
Doświadczenie zawodowe min. 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze IT lub zespole wsparcia IT
Umiejętności zawodowe • znajomość systemów operacyjnych Windows/Linux (administracja systemami),
• znajomość usług i protokołów sieciowych (administracja sieciami),
• znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem usług sieciowych – konfiguracja zapór sieciowych (bezpieczeństwo sieciowe),
• znajomość platform do wirtualizacji (VMware/ XenServer),
• znajomość systemów relacyjnych baz danych,
• znajomość technologii tworzenia stron internetowych,
• umiejętności krytycznego myślenia,
• umiejętność pracy pod presją czasu
Zakres obowiązków • obsługa zgłoszeń serwisowych,
• administracja systemami informatycznymi BG,
• kontrola i usprawnianie poziomu zabezpieczeń systemów i urządzeń informatycznych,
• uczestnictwo w realizacji nowych projektów z udziałem BG.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną
Inne doświadczenie w pracy w sektorze publicznym oraz dyspozycyjność, umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej, koncentracja na realizacji zadań/celów, odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time październik 27, 2021

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds administracyjnych-administrator budynku

Jednostka: Dział Administracyjno-Gospodarczy

Numer ogłoszenia: 256829

Wymiar etatu: Pełny wymiar

Termin składania dokumentów: 2021-11-12T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat na równorzędnym lub podobnym stanowisku w administracji
Umiejętności zawodowe Umiejętność pracy w systemach aplikacji komputerowych
MS Word, MS Excel
Umiejętność organizacji pracy
Umiejętność podejmowania trafnych decyzji
Umiejętność instruowania pracowników
Umiejętność oceniania
Efektywność realizacji zadań i celów
Umiejętność pracy w zespole
Zakres obowiązków Administrowanie budynkami dydaktycznymi Uczelni.
1. Organizacja i nadzorowanie prac w zakresie: ochrony, obsługi szatni, sprzątania pomieszczeń w budynkach oraz przyległych terenach.
2. Bieżąca kontrola stanu technicznego i sanitarnego obiektów.
3. Zlecanie, rozliczanie oraz nadzór wykonania usług.
4. Prowadzenie i bieżące aktualizowanie dokumentacji dot. administrowanych obiektów oraz pomieszczeń zajmowanych przez wszystkie jednostki uczelni.
5. Prowadzenie dokumentacji pracowników:
• Harmonogramów dyżurów w portierni
• Harmonogramów dyżurów w szatni
• Rozliczanie kart pracy
• Rozliczanie godzin nadliczbowych
• Sporządzanie i rozliczanie umów zleceń
• Sporządzanie wniosków premiowych dla podległych pracowników.
6. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji dot. uprawnień do korzystania z miejsc parkingowych na parkingach uczelni.
7. Bieżące organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nowo zatrudnionych pracowników obsługi w zakresie przydzielonych obowiązków.
8. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w sprawie przyjmowanie i realizacji zadań dot. przeprowadzek, remontów, wystaw, konferencji.
9. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz uczestniczenie w inwentaryzacji i wyjaśnianie różnic inwentarzowych.
10. Sporządzanie wniosków do planu remontów.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Mile widziana
Inne Odpowiedzialność
Komunikatywność
Samodzielność
Kreatywność
Zdolności koncentracji uwagi i samokontroli

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time październik 26, 2021

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Audytor Wewnętrzny

Jednostka: Audytor Wewnętrzny

Numer ogłoszenia: 228293

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 2022-01-24T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie – wyższe magisterskie,
– spełnienie wymagań określonych w 286 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305).
Doświadczenie zawodowe minimum 5 letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku audytora wewnętrznego
Umiejętności zawodowe – znajomość przepisów z zakresu działania uczelni wyższych,
– znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,
– praktyczna umiejętność przeprowadzania audytu wewnętrznego,
– umiejętność opracowania rocznych planów audytów oraz sprawozdań z ich wykonania,
– umiejętność organizacji pracy,
– umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
Zakres obowiązków a) sporządzanie rocznych planów audytu wewnętrznego;
b) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
c) prowadzenie akt audytu wewnętrznego:
bieżących akt audytu – w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zadań audytowych;
stałych akt audytu – w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego;
d) współpraca z audytorami i kontrolerami zewnętrznymi.
e) wspieranie Rektora w realizacji założonych celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej w Uczelni, przeprowadzanie audytów wewnętrznych z zachowaniem przepisów i zasad dotyczących sposobu i trybu ich przeprowadzania;
f) świadczenie czynności doradczych zarówno w toku zwykłej działalności audytora, jak również na żądanie Rektora, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Uczelni.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych język angielski – komunikatywna znajomość
Inne – kompetencje osobiste i społeczne:
wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
zdolności analityczne,
umiejętność koncentracji na realizacji zadań,
umiejętność identyfikowania i oceniania ryzyka w organizacji,
umiejętność podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności,
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
komunikatywność,
umiejętność współpracy ze środowiskiem naukowym.
– inne:
posiadanie pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
nieposzlakowana opinia.

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.