Archiwum

Archiwum - Oferty pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • access_time Lipiec 30, 2020

Mail praca

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista Informatyk

Jednostka: Centrum Obsługi Informatycznej

Numer ogłoszenia: 73289

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: 1

Termin składania dokumentów: 2020-08-16T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe techniczne, ewentualnie student kierunku technicznego.
Doświadczenie zawodowe Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w dziale informatyki lub zespole wsparcia IT.
Umiejętności zawodowe Idealny kandydat powinien posiadać praktyczną znajomość w zakresie:

1. Technologie Microsoft

Oczekiwane umiejętności:
• Administracja windows server od 2008 R2 do 2019
• Administracja Active Directory
• Administracja Office365
• Administracja Sharepoint
• Administracja SQL Server
• Umiejętność pisania skryptów Powershell

2. Technologie linuxowe, serwerowe i sieciowe:

Oczekiwane umiejętności:
• Znajomość dystrybucji Debian oraz Centos
• Administracja bazami danych MariaDB oraz PostgreSQL
• Administracja usługami: httpd, NTPd, Postfix, Spamassasin, OpenVPN, Bind, SSH
• Umiejętność pisania skryptów (Bash, Python)
• Znajomość rozwiązań wirtualizacji ESXi, XenServer
• Znajomość rozwiązań z dziedziny storage (iSCSI, SAN, NAS)
• Znajomość protokołów sieciowych TCP/IP
• Znajomość administracji przełącznikami zarządzalnymi (3com, HP, Aruba)
• Znajomość urządzeń Fortigate oraz Fortiweb
• Znajomość rozwiązań sieci bezprzewodowych
• Diagnostyka sieci.

Zakres obowiązków Obsługa zgłoszeń serwisowych
Administracja systemami informatycznymi Uczelni
Uczestnictwo w realizacji nowych projektów

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne posługiwanie się dokumentacja techniczną
Inne

 • access_time Lipiec 30, 2020

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Pracownik sekretariatu

Jednostka: Instytut Politologii

Numer ogłoszenia: 79500

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: pełny etat (na zastępstwo)

Termin składania dokumentów: 2020-08-02T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe nie wymagane
Umiejętności zawodowe – biegła obsługa komputera,
– znajomość platform społecznościowych,
– umiejętność pracy w zespole,
– umiejętność planowania pracy własnej,
– komunikatywność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność.
Zakres obowiązków – obsługa administracyjna pracowników i studentów,
– obsługa systemu Uczelnia.XP.
– układanie harmonogramów zajęć i administrowanie salami dydaktycznymi,
– udział w działaniach promocyjnych Instytutu,
– współudział w administrowaniu stroną internetową Instytutu i kontami w mediach społecznościowych,
– odpowiedzialność za stan inwentarzowy Instytutu,
– nadzór nad przenośnym sprzętem multimedialnym,
– zamawianie materiałów, sprzętów, remontów,
– zastępowanie innego pracownika sekretariatu.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych język angielski w stopniu komunikatywnym
Inne

 

 • access_time Lipiec 21, 2020

Mail praca

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Biuro Dziekanów

Numer ogłoszenia: 79515

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: 1 (umowa na zastępstwo)

Termin składania dokumentów: 2020-07-30T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe – minimum 1 rok doświadczenie w pracy administracyjnej,
– znajomość zasad funkcjonowania struktury Uczelni,
– znajomość przepisów prawa wewnętrznego i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Umiejętności zawodowe – umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office),
– umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
– umiejętność pracy w zespole,
– umiejętność organizacji pracy.
Zakres obowiązków – przygotowanie posiedzeń Rad Dyscyplin (Pedagogika, Nauki o Polityce i Administracji),
– sporządzanie protokołów posiedzeń i uchwał Rad Dyscyplin,
– prowadzenie dokumentacji w postępowaniach habilitacyjnych,
– prowadzenie dokumentacji w przewodach doktorskich,
– przygotowywanie promocji doktorskich i habilitacyjnych,
– koordynowanie współpracy Dziekana oraz Przewodniczących Rad Dyscyplin z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni,
– obsługa poczty elektronicznej i strony internetowej Wydziału.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
Inne – samodzielność,
– systematyczność, sumienność, terminowość,
– zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
– komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
– wysoka kultura osobista,
– zdolność szybkiego uczenia się.

 • access_time Kwiecień 17, 2020

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. administracyjno-kancelaryjnych

Jednostka: Biuro Rektora

Numer ogłoszenia: 37795

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: cały etat (zastępstwo)

Termin składania dokumentów: 2020-04-30T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• mile widziane doświadczenie w pracy na Uczelni.
Umiejętności zawodowe • biegła znajomość pakietu MS Office,
• obsługa urządzeń biurowych.
Zakres obowiązków – Obsługa kancelaryjna jednostek wewnętrznych Uczelni oraz interesantów zewnętrznych (dziennik podawczy, punkt udzielania informacji):
– kierowanie interesantów do kompetentnych jednostek organizacyjnych,
– odbiór i rozdzielanie przesyłek zewnętrznych i wewnętrznych adresowanych do władz Uczelni i poszczególnych jednostek organizacyjnych,
– obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP,
– ewidencja pism składanych bezpośrednio przez interesantów,
– organizacja i obsługa spotkań wewnętrznych i zewnętrznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych język angielski w stopniu komunikatywnym
Inne • dobra organizacja pracy,
• umiejętność koordynowania działań o różnym stopniu złożoności oraz prowadzenia kilku spraw,
• umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole,
• poczucie odpowiedzialności, zaangażowanie,
• wysoka kultura osobista,
• zdolności interpersonalne.

 • access_time Luty 28, 2020

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista d/s zaopatrzenia i transportu

Jednostka: Biuro Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Numer ogłoszenia: 34062

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 2020-03-20T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe co najmniej dwuletnie w zakresie zaopatrzenia i roczne w zakresie gospodarki magazynowej.
Umiejętności zawodowe znajomość specyfiki pracy magazynu,
znajomość pakietu MS Office,
umiejętność pracy z danymi,
umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,
dobra organizacja pracy,
dyspozycyjność,
asertywność i odporność na stres,
wysoka kultura osobista i komunikatywność.

Mile widziana znajomość programów informatycznych do obsługi magazynu. Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office), biegłe posługiwanie się przeglądarkami internetowymi. Czynne prawo jazdy.

Zakres obowiązków – analizowanie otrzymanych z jednostek organizacyjnych zamówień, przygotowanie ich zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych i obowiązującej w tym zakresie drogi służbowej,
– opracowanie i kompletowanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia przetargów do zakupu niezbędnych materiałów zleconych do zakupu,
– prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą zaopatrzeniową w materiały budowlane i elektryczne,
– zakup druków uczelnianych: indeksy, oprawy do suplementów, teczki dla studentów, tuby itp.,
– zakup pomocy naukowych,
– koordynowanie prac związanych z działalnością Magazynu Brygady Remontowej, Magazynu BZPiZ w tym: tworzenie i podpisywanie dokumentów obrotu magazynowego,druk przyjęcia materiałów / PZ, ZW/, druk wydania materiałów RW,opracowywanie dokumentów obrotu magazynowego,prowadzenie dokumentacji i analiza danych,
– archiwizowanie dokumentacji w Magazynie Brygady Remontowej i Magazynie BZPiZ,
– współpraca z działem kwestury w zakresie terminowego dostarczania dokumentów,
– wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
Inne Prawo jazdy kat B

 • access_time Luty 28, 2020

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. administracyjnych

Jednostka: Dział Administracyjno-Gospodarczy

Numer ogłoszenia: 34457

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: pełny etat

Termin składania dokumentów: 2020-04-30T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe wymagane doświadczenie w pracy administracyjnej minimum 5 lat
Umiejętności zawodowe znajomość zasad księgowości,
dobra organizacja pracy,
podstawowa znajomość prawa pracy oraz przepisów p. poż i BHP,
odpowiedzialność za powierzone materiały.
Zakres obowiązków – prowadzenie ewidencji i rozliczeń z tytułu zawartych umów najmu oraz najmów doraźnych,
– obsługa sekretariatu Z-cy Kanclerza oraz Działu Administracyjno-Gospodarczego (m.in. ewidencja faktur, rejestr korespondencji, ewidencja urlopów, biletów służbowych),
– prowadzenie magazynu druków ścisłego zarachowania (dyplomy, świadectwa ukończenia studiów itp.), ewidencja druków ogólnodostępnych,
– prowadzenie całości spraw związanych z zamawianiem, dystrybucją pieczątek służbowych,
– prowadzenie spraw dotyczących zamawiania usług pralniczych,
– bieżące prace związane z archiwizacją dokumentów.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych mile widziana znajomość języków obcych (język angielski) w zakresie komunikatywnym
Inne wysoka kultura osobista,
przestrzeganie tajemnicy korespondencji,
mobilność,
umiejętność szybkiej reakcji w sytuacjach wyjątkowych.

 • access_time Luty 12, 2020

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: pracownik gospodarczy

Jednostka: Dział Administracyjno-Gospodarczy

Numer ogłoszenia: 31894

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: 1,0

Termin składania dokumentów: 2020-03-15T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie minimum zawodowe
Doświadczenie zawodowe ogólne w pracy
Umiejętności zawodowe umiejętność organizacji pracy, samodzielność w wykonywaniu obowiązków, umiejętność pracy w zespole
Zakres obowiązków Prace transportowe (np. przygotowanie pomieszczeń do remontu, wynoszenie mebli, sprzętu itp) w budynkach uczelni oraz prace ogrodnicze i porządkowe na terenie zewnętrznym wokół budynku przy ul. Podchorążych 2. Umiejętność obsługi sprzętu ogrodniczego (piły do żywopłotu, obsługa ciągnika ogrodniczego). Posiadanie uprawnień do pracy na wysokości (do 3m).

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych mile widziana
Inne dokładność, skrupulatność, dyspozycyjność, zaangażowanie, kultura osobista

 • access_time Luty 12, 2020

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Recepcjonista

Jednostka: Dom Studencki „Za Kolumnami”

Numer ogłoszenia: 32543

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: 2 etaty

Termin składania dokumentów: 2020-03-16T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie średnie, (mile widziane wykształcenie wyższe)
Doświadczenie zawodowe Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
Umiejętności zawodowe Zgodnie z zakresem obowiązków
Zakres obowiązków Obsługa Recepcji w Akademickim Centrum Hotelowym: DS „Krakowiak” i DS „Za Kolumnami”.
Równoważny czas pracy – pełnienie 12 godzinnego dyżuru w recepcji zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Kierownika ACH,
Obsługa kasy oraz drukarki fiskalnej,
Obsługa programu finansowo-księgowego i hotelowego,
Naliczanie należności oraz wystawianie dokumentów sprzedaży, prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
Przygotowywanie danych do sprawozdania kwartalnego dla GUS,
Sporządzanie wymaganych przez kwesturę sprawozdań i raportów,
Prowadzenie raportów z przebiegu dyżuru na zakończenie miesiąca,
Przyjmowanie i wydawanie depozytów oraz ich ewidencjonowanie,
Przyjmowanie rezerwacji pokoi i sal konferencyjnych, wynajem pomieszczeń, prowadzenie czynności związanych z meldowaniem i wymeldowywaniem gości w hotelu oraz studentów w akademiku,
Dbałość o wysoki standard obsługi,
Wykonywanie innych czynności związanych z obsługą gości.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie w stopniu komunikatywnym, mile widziana znajomośc drugiego języka obcego.
Inne Obsługa komputera, znajomość MS Office

 • access_time Grudzień 20, 2019

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: pracownik sekretariatu

Jednostka: Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

Numer ogłoszenia: 30436

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: pełny etat (na zastępstwo)

Termin składania dokumentów: 2020-01-03T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe nie wymagane
Umiejętności zawodowe biegła obsługa komputera,
umiejętność pracy w zespole,
komunikatywność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność.
Zakres obowiązków 1. nadzór nad sprzętem multimedialnym,
2. obsługa systemu Uczelnia XP,
3. zamówienia materiałów, sprzętów, remontów,
4. odpowiedzialność za stan inwentarzowy Instytutu,
5. koordynator instytutowy systemu Uczelni XP,
6. obsługa administracyjna pracowników i studentów.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych język angielski w stopniu komunikatywnym
Inne

 

 • access_time Grudzień 3, 2019

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista informatyk

Jednostka: Centrum Obsługi Informatycznej

Numer ogłoszenia: 23254

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 2020-01-17T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe techniczne, ewentualnie student kierunku technicznego.
Doświadczenie zawodowe Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w dziale informatyki lub zespole wsparcia IT.
Umiejętności zawodowe

Idealny kandydat powinien posiadać praktyczną znajomość co najmniej jednego z poniższych obszarów:

1. Technologie Microsoft

Oczekiwane umiejętności:
• Administracja windows server od 2008 R2 do 2019
• Administracja Active Directory
• Administracja Office365
• Administracja Sharepoint
• Administracja SQL Server
• Umiejetnosc pisania skryptów Powershell

2. Technologie linuxowe, serwerowe i sieciowe:
Oczekiwane umiejętności:
• Znajomość dystrybucji Debian oraz Centos
• Administracja bazami danych MariaDB oraz PostgreSQL
• Administracja usługami: httpd, NTPd, Postfix, Dovecot, Spamassasin, OpenVPN, Bind, FTPd, SSH
• Umiejętność pisania skryptów (Bash, Python)
• Znajomość rozwiązań wirtualizacji ESXi, XenServer
• Znajomość rozwiązań z dziedziny storage (iSCSI, SAN, NAS)
• Znajomość protokołów sieciowych TCP/IP
• Znajomość administracji przełącznikami zarządzalnymi (3com, HP, Aruba)
• Znajomość urządzeń Fortigate oraz Fortiweb
• Znajomość rozwiązań sieci bezprzewodowych
• Diagnostyka sieci.

Zakres obowiązków Obsługa zgłoszeń serwisowych
Administracja systemami informatycznymi Uczelni
Uczestnictwo w realizacji nowych projektów

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne posługiwanie się dokumentacja techniczną.
Inne • dyspozycyjność.
• umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie,
• koncentracja na realizacji zadań/celów,
• poczucie odpowiedzialności, zaangażowanie, samodzielność,
• wysoka kultura osobista,
• zdolności interpersonalne.

 • access_time Listopad 26, 2019

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Kierownik Biura Promocji / PO Kierownika

Jednostka: Biuro Promocji

Numer ogłoszenia: 28300

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: pełny (umowa na zastępstwo)

Termin składania dokumentów: 2019-12-16T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe doświadczenie pracy w dziale promocji, marketingu na podobnym stanowisku
Umiejętności zawodowe – biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office,
– dobra organizacja pracy i umiejętność organizacji,
– wysoka kultura osobista i komunikatywność.
Zakres obowiązków – administrowanie stroną internetową UP wraz z jej podstronami w szczególności: zamieszczanie bieżących informacji, redagowanie contentu/ treści, dbanie o rozwój serwisu oraz nadzór nad wyglądem strony,
– koordynowanie pracy i realizacji zadań Biura Promocji, w tym:
* współpraca ze środowiskiem edukacyjnym, studenckim, jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w zakresie promocji Uczelni,
* czuwanie nad realizacją umów z podmiotami zewnętrznymi i świadczącymi usługi w zakresie działalności Biura Promocji,
* nadzór nad działalnością Radia „Spektrum”- kompleksowa obsługa programowa i finansowa, w tym realizacja audycji, materiałów dźwiękowych i filmowych, ustalanie programu, rozliczanie finansowe (umowy, opłaty licencyjne), współpraca z wolontariuszami,
– współorganizowanie spotkań, imprez, konkursów uczelnianych (m.in. przygotowanie regulaminów, powołanie komisji konkursowych, ogłaszanie konkursu, promocja wydarzeń, przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie nagród, przygotowanie materiałów),
– współpraca z mass mediami w zakresie materiałów reklamowych, spotów, umów, planów emisyjnych,
– opracowanie i redagowanie materiałów promocyjnych,
– ścisła współpraca z Biurem ds. Mediów, Centrum Obsługi Informatycznej oraz innymi jednostkami uczelni.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
Inne

 • access_time Listopad 25, 2019

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Recepcjonista

Jednostka: Dom Studencki „Za Kolumnami”, „Krakowiak”

Numer ogłoszenia: 28216

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: 1 pełny

Termin składania dokumentów: 2019-12-15T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie średnie (mile widziane wykształcenie wyższe)
Doświadczenie zawodowe mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
Umiejętności zawodowe zgodnie z zakresem obowiązków
Zakres obowiązków Obsługa Recepcji w Akademickim Centrum Hotelowym: DS „Krakowiak” i DS „Za Kolumnami”.
Równoważny czas pracy – pełnienie 12 godzinnego dyżuru w recepcji zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Kierownika ACH,
Obsługa kasy oraz drukarki fiskalnej,
Obsługa programu finansowo-księgowego i hotelowego,
Naliczanie należności oraz wystawianie dokumentów sprzedaży, prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
Przygotowywanie danych do sprawozdania kwartalnego dla GUS,
Sporządzanie wymaganych przez kwesturę sprawozdań i raportów,
Prowadzenie raportów z przebiegu dyżuru na zakończenie miesiąca,
Przyjmowanie i wydawanie depozytów oraz ich ewidencjonowanie,
Przyjmowanie rezerwacji pokoi i sal konferencyjnych, wynajem pomieszczeń, prowadzenie czynności związanych z meldowaniem i wymeldowywaniem gości w hotelu oraz studentów w akademiku,
Dbałość o wysoki standard obsługi,
Wykonywanie innych czynności związanych z obsługą gości.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie w stopniu komunikatywnym, mile widziany drugi język obcy.
Inne obsługa komputera, znajomość MS Office.

 • access_time Listopad 22, 2019

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Młodszy specjalista ds. promocji

Jednostka: Biuro Promocji

Numer ogłoszenia: 28299

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: pełny (umowa na zastępstwo)

Termin składania dokumentów: 2019-12-16T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe doświadczenie na podobnym stanowisku
Umiejętności zawodowe – biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office,
– dobra organizacja pracy,
– umiejętność pracy w zespole, jak samodzielnego rozwiązywania problemów,
– wysoka kultura osobista i komunikatywność.
Zakres obowiązków – prowadzenie dokumentacji administracyjnej Biura Promocji (prowadzenie terminarza spotkań, obsługa korespondencji Biura Promocji, redagowanie pism, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji etc.),
– współorganizowanie spotkań, imprez, konkursów uczelnianych (m.in. przygotowanie regulaminów, powołanie komisji konkursowych, ogłaszanie konkursu, promocja wydarzeń, przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie nagród, przygotowanie materiałów reklamowych),
– współpraca ze środowiskiem edukacyjnym, studenckim, jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w zakresie promocji Uczelni,
– przygotowanie i czuwanie nad realizacją umów z podmiotami zewnętrznymi i świadczącymi usługi w zakresie działalności Biura Promocji,
– opracowywanie projektów, wysyłanie zapytań ofertowych do firm oraz zamawianie materiałów promocyjnych i gadżetów, czuwanie nad wydawaniem materiałów reklamowych,
– organizacja targów edukacyjnych,
– współpraca z portalami edukacyjnymi,
– współpraca z działem finansowym Uczelni oraz innymi jednostkami Uczelni,
– ścisła współpraca z Biurem ds. Mediów.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Inne

 • access_time Listopad 22, 2019

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: specjalista

Jednostka: Biuro Dziekanów

Numer ogłoszenia: 26593

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: 1

Termin składania dokumentów: 2019-12-15T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie 1. Wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe 1. Doświadczenie w pracy administracyjnej (min. 1 rok),
2. Znajomość zasad funkcjonowania struktury Uczelni,
3. Znajomość przepisów prawa wewnętrznego i zewnętrznego.
Umiejętności zawodowe 1. Obsługa komputera (znajomość obsługi MS Office),
2. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
3. Komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
4. Wysoka kultura osobista.
Zakres obowiązków 1. Przygotowywanie posiedzeń Rad Dyscyplin (Nauki Biologiczne, Nauki Fizyczne, Matematyka),
2. Sporządzanie protokołów dla komisji rekrutacyjnej, kart do głosowania, protokołów posiedzeń i uchwał Rad Dyscyplin,
3. Prowadzenie dokumentacji w postępowaniach habilitacyjnych,
4. Prowadzenie dokumentacji w przewodach doktorskich,
5. Przygotowywanie promocji doktorskich i habilitacyjnych,
6. Koordynowanie współpracy Dziekana oraz Przewodniczących Rad Dyscyplin z innymi jednostkami Uczelni.
7. Obsługa poczty elektronicznej i strony internetowej Wydziału.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Inne 1. Systematyczność, sumienność, terminowość, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
2. Umiejętnosć pracy samodzielnej oraz pracy w zespole,
3. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
4. Zdolność szybkiego uczenia się.

 • access_time Listopad 22, 2019

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds. systemów dydaktycznych

Jednostka: Centrum Rozwoju Systemów Dydaktycznych

Numer ogłoszenia: 27586

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: 1

Termin składania dokumentów: 2019-12-15T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe, ewentualnie student kierunku technicznego.
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na podobnym stanowisku,
Mile widziane doświadczenie w pracy na Uczelni.
Umiejętności zawodowe 1. Znajomość pakietu Office (mile widziana podstawowa znajomość języka VBA),
2. Podstawowa wiedza na temat systemów POL-on; BPN; JSA,
3. Mile widziana praktyczna znajomość języka SQL (umiejętność tworzenia zapytań, funkcji i procedur SQL).
Zakres obowiązków Udział w planowaniu oraz realizacji projektów związanych z rozwojem systemów dydaktycznych Uczelni oraz systemów powiązanych, w tym:
systemu obsługi studiów,
systemu rekrutacyjnego,
systemu obsługi działalności naukowej.
Rozwiązywanie zgłoszeń z zakresu działalności jednostki.
Wsparcie użytkowników systemów dydaktycznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
Inne • dyspozycyjność,
• umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole,
• koncentracja na realizacji zadań/celów,
• poczucie odpowiedzialności, zaangażowanie, samodzielność,
• wysoka kultura osobista,
• zdolności interpersonalne.

 • access_time Listopad 18, 2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Administrator Baz Danych

Jednostka: Centrum Obsługi Informatycznej

Numer ogłoszenia: 27327

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: 1

Termin składania dokumentów: 2019-12-31T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe techniczne, ewentualnie student kierunku technicznego
Doświadczenie zawodowe Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
Umiejętności zawodowe Bardzo dobra znajomość technologii baz danych MS SQL Server od strony administracyjnej (instalacja, aktualizacja, monitoring, optymalizacja wydajności), wersje 2008-2017,
Praktyczne doświadczenie w wykorzystaniu narzędzia MS SQL Management Studio
Umiejętność strojenia systemó w opartych na MS SQL Server, analiza wydajności,
Znajomość metod tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych baz danych,
Praktyczna znajomość języków MS SQL, T-SQL, Umiejętność tworzenia i analizy zaawansowanych zapytań, funkcji i procedur SQL.Mile widziane:
dobra znajomość systemów operacyjnych MS Windows Server,
doświadczenie w administracji Active Directory,
doświadczenie w administracji środowiskiem Office365,
doświadczenie w administracji serwerem MS Sharepoint,
umiejętność pisania skryptów Powershell.
Zakres obowiązków  

 • Administracja bazami danych,
 • Uczestnictwo w realizacji nowych projektów,
 • Obsługa zgłoszeń serwisowych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną.
Inne • dyspozycyjność,
• umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole,
• koncentracja na realizacji zadań/celów,
• poczucie odpowiedzialności, zaangażowanie, samodzielność,
• wysoka kultura osobista,
• zdolności interpersonalne.
 • access_time Listopad 15, 2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: pracownik naukow-techniczny

Jednostka: Instytut Biologii

Numer ogłoszenia: 26304

Rodzaj stanowiska: pracownik naukowo-techniczny, kierownik jednostki administracyjnej lub ogólnouczelnianej albo stanowisko bezpośrednio podległe Rektorowi

Wymiar etatu: cały

Termin składania dokumentów: 2019-11-25T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe z zakresu biologii,
Doświadczenie zawodowe  

praca w zespole badawczym, doktorat w dyscyplinie nauki biologiczne.

Umiejętności zawodowe  

a)       znajomość pakietu MS Office,

b)      umiejętność pracy z danymi,

c)       staranność i sumienność,

d)    dobra organizacja pracy,

Zakres obowiązków  

·         uczestniczenie w pracach badawczych dotyczących charakterystyki biochemicznej i biofizycznej membran komórkowych w układach natywnych i modelowych,

·         znajomość techniki pomiaru potencjałów elektrokinetycznych bio-molekuł oraz komórek, chloroplastów i liposomów,

·         prace pomocnicze przy izolacji i rozdziale lipidów membranowych technikami chromatografii,

·         wsparcie w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych
z zakresu biochemii, biochemicznej adaptacji organizmów, hodowli komórek, enzymologii, biologii membran, biochemii medycznej, biofizyki, chemii fizycznej, chemii nieorganicznej
o organicznej,

·         prace usługowo-badawcze wymagające znajomości metodyki analitycznej i preparatywnej dotyczącej ilościowego
i jakościowego oznaczania zawartości bio-molekuł organicznych
i nieorganicznych w tkankach, komórkach i organellach komórek roślin, a także w utrwalonych liniach komórek ludzkich,

·         umiejętność właściwej interpretacji wyników uzyskanych
z doświadczeń biochemicznych i biofizycznych,

·         prawidłowe zbieranie i przechowywanie materiału biologicznego w zależności od zastosowanej metodyki analiz biochemicznych
i biofizycznych,

·         hodowla kultur in vitro komórek roślinnych i linii komórek ludzkich,

·         wykonywanie bieżących prac administracyjno-technicznych
w Instytucie Biologii,

·         obsługa sprzętu i aparatury w Instytucie Biologii.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych biegle w mowie i piśmie j. angielski
Inne opisane w zakresie obowiązków
 • access_time Listopad 4, 2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Sprzątająca

Jednostka: Dom Studencki „Atol”

Numer ogłoszenia: 25131

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: 1/1

Termin składania dokumentów: 2019-11-15T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Zawodowe
Doświadczenie zawodowe  

ogólne w pracy

 

Umiejętności zawodowe  

– organizacja powierzonych obowiązków – umiejętne rozporządzanie czasem pracy – umiejętność pracy w zespole

 

Zakres obowiązków  

.Utrzymanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń, tj.:- zamiatanie i mycie podłóg, odkurzanie – mycie okien, drzwi, luster , parapetów, balustrad i okładzin ściennych- ścieranie kurzu z mebli, sprzętu komputerowego i innych urządzeń biurowych, grzejników, obrazów – mycie urządzeń kuchennych i pralniczych- mycie i odkażanie urządzeń sanitarnych, uzupełnianie środków sanitarno- higienicznych w toaletach i kuchniach- opróżnianie pojemników na śmieci- przygotowanie asortymentu do oddania do pralni oraz odbiór upranej bielizny pościelowej- okresowe przygotowywanie pokoi mieszkalnych do roku akademickiego lub działalności hotelowej przez zmianę dodatkowego wyposażenia i doczyszczanie oraz okresowe porządkowanie magazynów DS- zastępowanie innej sprzątaczki na czas jej nieobecności w pracy- opieka nad roślinami2.Zgłaszanie kierownikowi DS zauważonych awarii, braków, uszkodzeń.3.Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika DS.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych nie wymagana
Inne – dokładność
– dyspozycyjność
– uczciwość
 • access_time Październik 30, 2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. studenckich

Jednostka: Biuro Spraw Studenckich

Numer ogłoszenia: 26237

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: 1

Termin składania dokumentów: 2019-11-15T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe  

Co najmniej roczne doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej.

 

Umiejętności zawodowe  

Znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office.

 

Zakres obowiązków  

 • Weryfikacja wniosków stypendialnych dla studentów i doktorantów,
 • Obliczanie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, w celu ustalania uprawnień do stypendiów,  w tym ponowne przeliczanie dochodów,
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie spraw stypendialnych,
 • Wypłata świadczeń,
 • Bieżąca obsługa studentów w zakresie zadań Biura Spraw Studenckich.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Komunikatywna znajomość j. angielskiego lub rosyjskiego.
Inne Mile widziana będzie znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 • access_time Październik 30, 2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Pracownik administracyjny sekretariatu

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii

Numer ogłoszenia: 26296

Rodzaj stanowiska: pracownik administracji

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 2019-11-30T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe
Doświadczenie zawodowe  

Doświadczenie w zakresie prowadzenia sekretariatu instytutowego.

 

Umiejętności zawodowe  

 • umiejętność planowania pracy własnej, odpowiedzialność, terminowość,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • biegła obsługa komputera.

 

Zakres obowiązków  

 • obsługa administracyjno – biurowa Instytutu,
 • przygotowywanie dokumentacji w zakresie działalności dydaktycznej i naukowej Instytutu,
 • administrowanie salami dydaktycznymi,
 • sporządzanie kart przydziału czynności dla pracowników,
 • prowadzenie rozliczeń godzinowych pracowników (godziny ponadwymiarowe, godziny na umowę o dzieło, godziny zlecone),
 • przygotowywanie dokumentacji osobowej nauczycieli akademickich (umowy o dzieło, zlecenia),
 • ewidencja wniosków dotyczących delegacji służbowych pracowników Instytutu,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni z szczególnym uwzględnieniem Działu Nauczania i Współpracy z Oświatą,
 • obsługa administracyjna pracowników i studentów,
 • obsługa systemu Wirtualnej Uczelni,
 • przygotowywanie techniczne spotkań, udział w zebraniach i protokołowanie,
 • tworzenie raportów i zestawień wg zapotrzebowania,
 • czuwanie nad zapotrzebowaniem na materiały biurowe jednostki,
 • administrowanie stroną internetową (social media),
 • obsługa posiedzeń Rady Instytutu.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Inne