Archiwum

Archiwum - Oferty pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • access_time grudzień 14, 2021

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds. zaopatrzenia

Jednostka: Dział Administracyjno-Gospodarczy

Numer ogłoszenia: 267109

Wymiar etatu: pełny wymiar

Termin składania dokumentów: 2022-01-04T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie minimum: średnie techniczne
Doświadczenie zawodowe minimum 5 lat
Umiejętności zawodowe -posiadanie wiedzy w zakresie sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania komputerowego;
-znajomość Prawa Zamówień Publicznych;
-umiejętność przygotowania przetargów i zapytań ofertowych oraz umów;
-znajomość obsługi komputera oraz obsługi pakietu MS Office ( Word, Excel).
Zakres obowiązków -prowadzenie zakupów: sprzętu naukowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania, a także aparatury specjalnej, maszyn i urządzeń technicznych, sprzętu elektronicznego, akcesoriów komputerowych, sprzętu fotograficznego;
-przygotowywanie przetargów oraz zapytań ofertowych pod względem dokumentacyjnym i merytorycznym;
-realizacja zleceń naprawy i konserwacji sprzętu;
-przygotowanie zamówień na dostawę sprzętu oraz materiałów i usług;
-prowadzenie dokumentacji zakupów i napraw zgodnie z obowiązującymi w Uczelni wewnętrznymi przepisami, w tym zakupów z importu oraz napraw sprzętu w firmach zagranicznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych język angielski – B2
Inne umiejętność organizacji pracy;
umiejętność pracy w zespole;
efektywność realizacji zadań i celów.

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time grudzień 1, 2021

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Pokojowa

Jednostka: Akademickie Centrum Hotelowe

Numer ogłoszenia: 268166

Wymiar etatu: 1/1

Termin składania dokumentów: 2022-01-07T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Zawodowe
Doświadczenie zawodowe Wile widziane
Umiejętności zawodowe Praca w zespole, dokładne wykonywanie poleceń.
Zakres obowiązków

1. Do zakresu obowiązków pokojowej należy sprzątanie pokoi, holi telewizyjnych, korytarzy, klatek schodowych, sali konferencyjnej, kuchni studenckich oraz innych pomieszczeń w DS-ACH (w tym: wietrzenie pokoi, zmiana bielizny pościelowej, firanek i zasłon, ścielenie łóżek, odkurzanie i zamiatanie, czyszczenie wykładzin i mebli, mycie łazienek, drzwi, lamp, luster, szyb itp.).

2. Informowanie konserwatora, oraz elektryka o zauważonych i zgłoszonych w książce usterek na Recepcji awariach i uszkodzeniach sprzętu.

3. Udzielanie na życzenie gości informacji o sposobie korzystania z urządzeń.

4. W przypadku pokoi gościnnych, kontrolowanie stanu wyposażenia pokoi bezpośrednio po opuszczeniu pokoi przez gości.

5. Zapewnienie gościom odpowiednich warunków do pracy
i wypoczynku.

6. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Nie jest wymagana
Inne

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time grudzień 1, 2021

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Zastępca kierownika działu finansowo-księgowego

Jednostka: Dział Finansowo-Księgowy

Numer ogłoszenia: 269416

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 2021-12-20T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe ekonomiczne.
Doświadczenie zawodowe Co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku w obszarze finansów i rachunkowości.
Umiejętności zawodowe Praktyczna znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych (CIT, VAT, itd) znajomość obsługi komputera i programów księgowych, komunikatywność. Dodatkowym atutem będzie znajomość funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych.
Zakres obowiązków 1.        Nadzór nad realizacją zadań działu w obszarze finansowym;
2.          Analiza współpracy programu finansowo-księgowego z innymi programami, z którymi następuje wymiana danych wraz z przygotowywaniem procesów zmian i udoskonaleń;
3.          Bieżące modyfikacje w programie finansowo-księgowym celem dostosowania do aktualnych potrzeb – uzupełnianie planu kont i skorowidzów;
4.          Współpraca z innymi jednostkami Uczelni w celu usprawnienia procesów i obiegu dokumentów i informacji, w zakresie w jakim dotyczy zadań realizowanych przez dział;
5. Kontakt z bankami obsługującymi uczelnie, przygotowywanie wniosków;
6.       Bieżąca analiza zmian w zakresie prawa podatkowego oraz rachunkowości i wprowadzanie tych zmian na bieżąco do wykonywania przez pracowników;
7. Nadzór nad sporządzaniem deklaracji podatkowych;
8. Okresowa analiza kont oraz prawidłowości dekretacji dowodów;
9.       Zastępowanie kierownika podczas jego nieobecności jak i w trakcie bieżącej pracy.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych nie
Inne Dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatów ukończonych kursów, szkoleń itp w powyżej wskazanym zakresie.

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time listopad 24, 2021

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Sprzątająca

Jednostka: Dział Administracyjno-Gospodarczy

Numer ogłoszenia: 259967

Wymiar etatu: Pełny etat

Termin składania dokumentów: 2021-12-03T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Zawodowe
Doświadczenie zawodowe 5 lat pracy w zawodzie
Umiejętności zawodowe – umiejętność organizowania miejsca pracy,
– umiejętność pracy w zespole,
– umiejętność zarządzania czasem,
– kultura osobista.
Zakres obowiązków Obowiązki podstawowe:
– Świadczenie pracy określonej zakresem i umową;
– Pełen etat;
– Praca w systemie „metrażowym” w godzinach porannych (4.00,5.00 – 9.00, 10.00).
Czynności podstawowe:
– systematyczne i dokładne sprzątanie pomieszczeń i urządzeń.

Prace wykonywane codziennie:
– zamiatanie i mycie podłóg z wykorzystaniem przydzielonych środków zróżnicowanych na rodzaj powierzchni;
– odkurzanie wykładzin w pomieszczeniach i czyszczenie wycieraczek;
– mycie ławek w salach, biurek w pokojach;
– mycie i opróżnianie pojemników na śmieci, segregowanie odpadów;
– mycie wszelkich urządzeń sanitarnych oraz podłóg, ścian, wykładanych glazurą w pomieszczeniach sanitarnych;
– bieżące odkurzanie mebli, (biurek, szaf, kontenerów, krzeseł, stołów);
– codzienne czyszczenie po skończonej pracy używanego sprzętu;

Prace wykonywane raz w tygodniu:
– mycie drzwi do pomieszczeń i w korytarzach;
– mycie przeszkleń w drzwiach, mycie gablot;
– podlewanie i pielęgnacja roślin znajdujących się dla celów dekoracyjnych na korytarzach;
– mycie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych na swoim metrażu;
– usuwanie gum przyklejonych do ławek i krzeseł, pulpitów i siedzisk.

Prace wykonywane dwa razy w roku:
– mycie szkleń (w zakresie i terminach ustalonych przez Administratora budynku) na przydzielonym metrażu, wykorzystując przydzielony sprzęt nie wymagający pracy na
wysokości (ściągacz z kijem teleskopowym). Dopuszcza się korzystanie z drabiny do wysokości 1m,
– doczyszczanie podłóg za pomocą maszyny czyszczącej w salach oraz w toaletach.

-Zgłaszanie Administratorowi spostrzeżonych uszkodzeń, braków, zniszczeń oraz wszelkich przejawów nieposzanowania cudzej pracy i mienia społecznego przez studentów i pracowników,
-Używanie czystego ubrania roboczego i zachowania właściwej atmosfery w miejscu pracy,
-Terminowe odbywanie badań lekarskich,
-Wykonywanie innych prac zleconych prze Administratora budynku.
-Terminowe i sumienne wykonywanie pracy i poleceń przełożonych dotyczących pracy,
-Organizowanie własnego stanowiska pracy,
-Przestrzeganie tajemnicy służbowej,
-Przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Pracy i Kodeksie pracy oraz zarządzeń, decyzji i regulaminów obowiązujących w Uczelni,
-Przestrzeganie przepisów p.poż., BHP i ochrony mienia,
-Przestrzeganie drogi służbowej w załatwianiu spraw,
-Stosownie do art. 140 Kodeksu Pracy w ramach systemu zadaniowego czasu pracy, powierza się staranne i sumienne wykonywanie prac określonych zakresem czynności, -Przydzielone zadanie należy utrzymać w czystości od poniedziałku do piątku oraz na zajęcia odbywające się w sobotę.

Odpowiedzialność

-Sprzątająca jest odpowiedzialna za porządek, estetykę i stan sanitarny w przydzielonych do sprzątania pomieszczeniach zgodnie z określonym rejonem sprzątania,
-Sprzątająca jest odpowiedzialna materialnie za właściwe użytkowanie pomieszczenia dla sprzątających oraz przydzielonego jej sprzętu i środków czystości,
-Sprzątająca jest odpowiedzialna materialnie za bezpieczeństwo mienia społecznego i prywatnego znajdującego się w udostępnionych do sprzątania pomieszczeniach.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Nie dotyczy
Inne Nie dotyczy

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time listopad 4, 2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: informatyk/specjalista informatyk

Jednostka: Biblioteka Główna

Numer ogłoszenia: 244824

Wymiar etatu: pełny etat

Termin składania dokumentów: 2021-11-21T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wykształcenie: wyższe informatyczne lub techniczne
Doświadczenie zawodowe min. 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze IT lub zespole wsparcia IT
Umiejętności zawodowe • znajomość systemów operacyjnych Windows/Linux (administracja systemami),
• znajomość usług i protokołów sieciowych (administracja sieciami),
• znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem usług sieciowych – konfiguracja zapór sieciowych (bezpieczeństwo sieciowe),
• znajomość platform do wirtualizacji (VMware/ XenServer),
• znajomość systemów relacyjnych baz danych,
• znajomość technologii tworzenia stron internetowych,
• umiejętności krytycznego myślenia,
• umiejętność pracy pod presją czasu
Zakres obowiązków • obsługa zgłoszeń serwisowych,
• administracja systemami informatycznymi BG,
• kontrola i usprawnianie poziomu zabezpieczeń systemów i urządzeń informatycznych,
• uczestnictwo w realizacji nowych projektów z udziałem BG.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną
Inne doświadczenie w pracy w sektorze publicznym oraz dyspozycyjność, umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej, koncentracja na realizacji zadań/celów, odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time październik 27, 2021

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds administracyjnych-administrator budynku

Jednostka: Dział Administracyjno-Gospodarczy

Numer ogłoszenia: 256829

Wymiar etatu: Pełny wymiar

Termin składania dokumentów: 2021-11-12T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat na równorzędnym lub podobnym stanowisku w administracji
Umiejętności zawodowe Umiejętność pracy w systemach aplikacji komputerowych
MS Word, MS Excel
Umiejętność organizacji pracy
Umiejętność podejmowania trafnych decyzji
Umiejętność instruowania pracowników
Umiejętność oceniania
Efektywność realizacji zadań i celów
Umiejętność pracy w zespole
Zakres obowiązków Administrowanie budynkami dydaktycznymi Uczelni.
1. Organizacja i nadzorowanie prac w zakresie: ochrony, obsługi szatni, sprzątania pomieszczeń w budynkach oraz przyległych terenach.
2. Bieżąca kontrola stanu technicznego i sanitarnego obiektów.
3. Zlecanie, rozliczanie oraz nadzór wykonania usług.
4. Prowadzenie i bieżące aktualizowanie dokumentacji dot. administrowanych obiektów oraz pomieszczeń zajmowanych przez wszystkie jednostki uczelni.
5. Prowadzenie dokumentacji pracowników:
• Harmonogramów dyżurów w portierni
• Harmonogramów dyżurów w szatni
• Rozliczanie kart pracy
• Rozliczanie godzin nadliczbowych
• Sporządzanie i rozliczanie umów zleceń
• Sporządzanie wniosków premiowych dla podległych pracowników.
6. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji dot. uprawnień do korzystania z miejsc parkingowych na parkingach uczelni.
7. Bieżące organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nowo zatrudnionych pracowników obsługi w zakresie przydzielonych obowiązków.
8. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w sprawie przyjmowanie i realizacji zadań dot. przeprowadzek, remontów, wystaw, konferencji.
9. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz uczestniczenie w inwentaryzacji i wyjaśnianie różnic inwentarzowych.
10. Sporządzanie wniosków do planu remontów.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Mile widziana
Inne Odpowiedzialność
Komunikatywność
Samodzielność
Kreatywność
Zdolności koncentracji uwagi i samokontroli

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time październik 26, 2021

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Audytor Wewnętrzny

Jednostka: Audytor Wewnętrzny

Numer ogłoszenia: 228293

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 2022-01-24T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie – wyższe magisterskie,
– spełnienie wymagań określonych w 286 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305).
Doświadczenie zawodowe minimum 5 letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku audytora wewnętrznego
Umiejętności zawodowe – znajomość przepisów z zakresu działania uczelni wyższych,
– znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,
– praktyczna umiejętność przeprowadzania audytu wewnętrznego,
– umiejętność opracowania rocznych planów audytów oraz sprawozdań z ich wykonania,
– umiejętność organizacji pracy,
– umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
Zakres obowiązków a) sporządzanie rocznych planów audytu wewnętrznego;
b) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
c) prowadzenie akt audytu wewnętrznego:
bieżących akt audytu – w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zadań audytowych;
stałych akt audytu – w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego;
d) współpraca z audytorami i kontrolerami zewnętrznymi.
e) wspieranie Rektora w realizacji założonych celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej w Uczelni, przeprowadzanie audytów wewnętrznych z zachowaniem przepisów i zasad dotyczących sposobu i trybu ich przeprowadzania;
f) świadczenie czynności doradczych zarówno w toku zwykłej działalności audytora, jak również na żądanie Rektora, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Uczelni.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych język angielski – komunikatywna znajomość
Inne – kompetencje osobiste i społeczne:
wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
zdolności analityczne,
umiejętność koncentracji na realizacji zadań,
umiejętność identyfikowania i oceniania ryzyka w organizacji,
umiejętność podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności,
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
komunikatywność,
umiejętność współpracy ze środowiskiem naukowym.
– inne:
posiadanie pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
nieposzlakowana opinia.

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time wrzesień 7, 2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Recepcjonista w Akademickim Centrum Hotelowym

Jednostka: Akademickim Centrum Hotelowym

Numer ogłoszenia: 227295

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 2021-10-10T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Minimum średnie
Doświadczenie zawodowe Mile widziane
Umiejętności zawodowe – dobra organizacja pracy,
– komunikatywność, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów i samodzielność w realizacji działań,
– umiejętność pracy w zespole,
– dobra znajomość pakietu biurowego MS Office,
– rzetelność, dynamika działania oraz dokładność i zaangażowanie.
Zakres obowiązków 1. Pełnienie dyżuru w recepcji zgodnie z harmonogramem.
2. Obsługa kasy oraz drukarki fiskalnej.
3. Obsługa komputera – w tym programu finansowo – księgowego i hotelarskiego.
4. Wystawianie faktur VAT za usługi: noclegu, wynajmu pomieszczeń i inne.
5. Przygotowywanie danych do sprawozdania kwartalnego dla GUS.
6. Sporządzanie wymaganych przez Kwesturę sprawozdań i raportów.
7. Prowadzenie raportów finansowych, służbowych – z przebiegu dyżuru na zakończenie miesiąca.
8. Przyjmowanie rezerwacji pokoi i sal konferencyjnych.
9. Prowadzenie czynności związanych z meldowaniem gości i studentów.
10. Wydawanie i odbieranie kluczy do pokoi.
11. Przyjmowanie i doręczanie korespondencji.
12. Udzielanie gościom informacji związanych z ich pobytem.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski na poziomie komunikatywnym w mowie i w piśmie.
Inne

 

 

 • access_time wrzesień 7, 2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: pracownik biurowy

Jednostka: Centrum Obsługi Studenta

Numer ogłoszenia: 214947

Wymiar etatu: 1

Termin składania dokumentów: 2021-09-15T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Ukończone studia I stopnia lub wyższe
Doświadczenie zawodowe Mile widziane doświadczenie związane na podobnym stanowisku pracy.
Umiejętności zawodowe znajomość obsługi komputera, pakietu office, sporządzanie pism urzędowych, samodzielność w realizacji powierzonych zadań, komunikatywność
Zakres obowiązków 1. Bieżąca obsługa (bezpośrednia, pośrednia, on-line) spraw studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i absolwentów.
2. Zakładanie, prowadzenie i weryfikacja dokumentacji związanej z procesem kształcenia studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.
3. Obsługa administracyjna wznowień, przeniesień, urlopów i studiów równoległych.
4. Sporządzanie zleceń na wydruk kart ELS.
5. Wydawanie kodów dostępu do Wirtualnej Uczelni i kart ELS.
6. Wprowadzanie informacji o przebiegu kształcenia studentów i słuchaczy studiów podyplomowych do systemu Uczelnia XP (zaliczeń semestru, warunków, skreśleń z listy studentów, przeniesień), aktualizowanie danych personalnych studentów.
7. Przyjmowanie podań, wniosków i przekazywanie ich do instytutów.
8. Wystawianie zaświadczeń studentom, słuchaczom i absolwentom oraz uprawnionym organom (ZUS, KRUS, Bank, PEFRON i innych).
9. Przygotowanie, weryfikacja i wysyłanie decyzji administracyjnych w sprawach studenckich.
10. Weryfikacja danych wprowadzonych do aplikacji dyplomowanie przy rejestracji prac dyplomowych, możliwości przystąpienia przez studenta do egzaminu dyplomowego (potwierdzanie: dokonanych opłat, statusu, zaliczeń, uzyskanych punktów ECTS).
11. Przygotowywanie dokumentów koniecznych do realizacji egzaminów dyplomowych, wydruk oraz wydawanie dyplomów i suplementów oraz świadectw studiów podyplomowych.
12. Weryfikacja oraz wprowadzanie naliczeń opłat związanych z tokiem studiów oraz bieżące przekazywanie studentom informacji o opłatach dotyczących wpisu warunkowego, powtarzania semestru, różnic programowych.
13. Przygotowanie dokumentów dla innych jednostek Uczelni i współpraca przy prowadzeniu spraw (między innymi Kwestura, Biuro Spraw Studenckich, Kancelaria Prawna, Archiwum, Biuro Rektora i innych w miarę potrzeb).
14. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów i informacji wewnątrz Uczelni oraz z instytucjami zewnętrznymi.
15. Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania.
16. Przygotowywanie wykazów średnich ocen dla celów socjalnych.
17. Przygotowanie dokumentów dotyczących toku studiów do przekazania do Archiwum Uczelnianego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych podstawowa znajomość języka angielskiego
Inne Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time wrzesień 3, 2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Audytor Wewnętrzny

Jednostka: Audytor Wewnętrzny

Numer ogłoszenia: 228293

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 2021-11-12T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie

– wyższe magisterskie,
– spełnienie wymagań określonych w 286 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305).

Doświadczenie zawodowe

minimum 5 letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku audytora wewnętrznego

Umiejętności zawodowe

– znajomość przepisów z zakresu działania uczelni wyższych,
– znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,
– praktyczna umiejętność przeprowadzania audytu wewnętrznego,
– umiejętność opracowania rocznych planów audytów oraz sprawozdań z ich wykonania,
– umiejętność organizacji pracy,
– umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

Zakres obowiązków

a) sporządzanie rocznych planów audytu wewnętrznego;
b) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
c) prowadzenie akt audytu wewnętrznego:
bieżących akt audytu – w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zadań audytowych;
stałych akt audytu – w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego;
d) współpraca z audytorami i kontrolerami zewnętrznymi.
e) wspieranie Rektora w realizacji założonych celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej w Uczelni, przeprowadzanie audytów wewnętrznych z zachowaniem przepisów i zasad dotyczących sposobu i trybu ich przeprowadzania;
f) świadczenie czynności doradczych zarówno w toku zwykłej działalności audytora, jak również na żądanie Rektora, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Uczelni.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych

język angielski – komunikatywna znajomość

Inne

– kompetencje osobiste i społeczne:
wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
zdolności analityczne,
umiejętność koncentracji na realizacji zadań,
umiejętność identyfikowania i oceniania ryzyka w organizacji,
umiejętność podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności,
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
komunikatywność,
umiejętność współpracy ze środowiskiem naukowym.
– inne:
posiadanie pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
nieposzlakowana opinia.


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time czerwiec 21, 2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. podatków

Jednostka: Dział Finansowo-Księgowy

Numer ogłoszenia: 198340

Wymiar etatu: 1

Termin składania dokumentów: 2021-07-15T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie

Wykształcenie wyższe ekonomiczne

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie na stanowisku związanym z rozliczeniem VAT w analogicznej jednostce

Umiejętności zawodowe

– praktyczna znajomość zasad rachunkowości,
– znajomość przepisów podatkowych (VAT, CIT, itp.)
– dobra organizacja pracy,
– bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),
– umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków

1. Rozliczanie podatku VAT.
3. Rozliczanie podatku u źródła, podatku dochodowego od osób prawnych.
2. Rozliczanie podatku od nieruchomości i rolnego.
4. Sporządzanie deklaracji podatkowych.
5. Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów zakupowych.
6. Kwalifikacja dokumentów zakupowych pod kątem prawa do odliczeń w podatku VAT.
7. Prowadzenie i weryfikacja rejestrów VAT, sporządzanie JPK;
8. Ustalanie wysokości wskaźnika i preproporcji dla celów podatku VAT;
9. Wystawianie dokumentów sprzedaży.
10. Księgowanie dokumentów sprzedaży.
11. Opiniowanie umów zawieranych przez Uczelnię pod kątem podatkowym.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych

nie

Inne

 • access_time czerwiec 18, 2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. projektów badawczych

Jednostka:Dział Nauki – Biuro Badań i Projektów

Numer ogłoszenia: 202118

Wymiar etatu: pełen etat

Termin składania dokumentów: 2021-06-25T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie

Wykształcenie wyższe (minimum licencjat)

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie w pracy w zespole związane z podobnym stanowiskiem pracy. Mile widziane doświadczenie w zakresie administracyjnej obsługi projektów badawczych lub obsługi klienta.

Umiejętności zawodowe

• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
• umiejętność pracy w zespole,
• sumienność i dokładność,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• umiejętności analityczne
• rozwinięte kompetencje komunikacji interpersonalnej,
• otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju,

Zakres obowiązków

• kompleksowa obsługa administracyjna projektów naukowych,
• wspieranie i monitorowanie procesu realizacji i rozliczania projektów,
• współpraca z uczelniami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
• wyszukiwanie i przekazywanie informacji o możliwościach i zasadach pozyskiwania środków na projekty,
• współpraca z pionem kwestury w zakresie sporządzania dokumentacji finansowej dotyczącej realizowanych projektów, w tym przygotowania dokumentacji do kontroli finansowej,
• prowadzenie ewidencji projektów badawczych, zgłaszanych i realizowanych przez Uniwersytet, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, oraz rejestrowanie umów zawieranych przez Uniwersytet w związku z realizacją projektów,
• monitoring i analiza działalności naukowej w zakresie ewaluacji,
• przygotowanie sprawozdań i raportów dotyczących działalności naukowej Uczelni,
• udział w przygotowywaniu dokumentacji warunkującej otrzymanie finansowania ze źródeł zewnętrznych,
• udzielanie wsparcia pracownikom w ubieganiu się o udział w krajowych lub
w międzynarodowych projektach badawczych oraz w tworzeniu interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołów badawczych.
• udział w tworzeniu i przeprowadzaniu szkoleń wewnętrznych z zakresu projektów badawczych

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych

znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Inne

• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość,
• otwartość na zmiany
• chęć rozwoju zawodowego

 • access_time czerwiec 15, 2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: specjalista

Jednostka: Centrum Obsługi Studenta

Numer ogłoszenia: 199044

Wymiar etatu: pełny etat, umowa na zastępstwo

Termin składania dokumentów: 2021-06-21T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie co najmniej licencjat
Doświadczenie zawodowe doświadczenie związane z podobnym stanowiskiem pracy
Umiejętności zawodowe znajomość obsługi komputera, pakietu office, sporządzanie pism urzędowych, samodzielność w realizacji powierzonych zadań,, komunikatywność
Zakres obowiązków 1. Bieżąca obsługa (bezpośrednia, pośrednia, on-line) spraw studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i absolwentów.
2. Zakładanie, prowadzenie i weryfikacja dokumentacji związanej z procesem kształcenia studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.
3. Obsługa administracyjna wznowień, przeniesień, urlopów i studiów równoległych.
4. Sporządzanie zleceń na wydruk kart ELS.
5. Wydawanie kodów dostępu do Wirtualnej Uczelni i kart ELS.
6. Wprowadzanie informacji o przebiegu kształcenia studentów i słuchaczy studiów podyplomowych do systemu Uczelnia XP (zaliczeń semestru, warunków, skreśleń z listy studentów, przeniesień), aktualizowanie danych personalnych studentów.
7. Przyjmowanie podań, wniosków i przekazywanie ich do instytutów.
8. Wystawianie zaświadczeń studentom, słuchaczom i absolwentom oraz uprawnionym organom (ZUS, KRUS, Bank, PEFRON i innych).
9. Przygotowanie, weryfikacja i wysyłanie decyzji administracyjnych w sprawach studenckich.
10. Weryfikacja danych wprowadzonych do aplikacji dyplomowanie przy rejestracji prac dyplomowych, możliwości przystąpienia przez studenta do egzaminu dyplomowego (potwierdzanie: dokonanych opłat, statusu, zaliczeń, uzyskanych punktów ECTS).
11. Przygotowywanie dokumentów koniecznych do realizacji egzaminów dyplomowych, wydruk oraz wydawanie dyplomów i suplementów oraz świadectw studiów podyplomowych.
12. Weryfikacja oraz wprowadzanie naliczeń opłat związanych z tokiem studiów oraz bieżące przekazywanie studentom informacji o opłatach dotyczących wpisu warunkowego, powtarzania semestru, różnic programowych.
13. Przygotowanie dokumentów dla innych jednostek Uczelni i współpraca przy prowadzeniu spraw (między innymi Kwestura, Biuro Spraw Studenckich, Kancelaria Prawna, Archiwum, Biuro Rektora i innych w miarę potrzeb).
14. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów i informacji wewnątrz Uczelni oraz z instytucjami zewnętrznymi.
15. Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania.
16. Przygotowywanie wykazów średnich ocen dla celów socjalnych.
17. Przygotowanie dokumentów dotyczących toku studiów do przekazania do Archiwum Uczelnianego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych podstawowa znajomość języka angielskiego
Inne
 • access_time marzec 31, 2021

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista informatyk

Jednostka: Dział Obsługi Informatycznej

Numer ogłoszenia: 158655

Wymiar etatu: 1/1

Termin składania dokumentów: 2021-04-07T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe
Doświadczenie zawodowe Minimum 10 lat
Umiejętności zawodowe – Administracja systemami informatycznymi
– Administracja sieciami komputerowymi
– Umiejętności krytycznego myślenia
– Umiejętność pracy pod presją czasu
– Cyberbezpieczeństwo
Zakres obowiązków – Obsługa zgłoszeń serwisowych
– Administracja systemami informatycznymi Uczelni
– Uczestnictwo w realizacji nowych projektów
– Kontrola i usprawnianie poziomu zabezpieczeń systemów i urządzeń informatycznych

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Angielski na poziomie B2
Inne Doświadczenie w pracy w sektorze publicznym

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time luty 22, 2021

Nazwa stanowiska pracy: Pracownik Działu Finansowo-Księgowego

Jednostka: Dział Finansowo-Księgowy

Numer ogłoszenia: 139105

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 2021-03-19T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wykształcenie wyższe ekonomiczne
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na stanowisku związanym z rozliczeniem VAT
Umiejętności zawodowe – praktyczna znajomość zasad rachunkowości,
– znajomość przepisów podatkowych (VAT, CIT, itp.)
– dobra organizacja pracy,
– bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),
– umiejętność pracy w zespole.
Zakres obowiązków 1. Rozliczanie podatku VAT.
3. Rozliczanie podatku u źródła, podatku dochodowego od osób prawnych.
2. Rozliczanie podatku od nieruchomości i rolnego.
4. Sporządzanie deklaracji podatkowych.
5. Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów zakupowych.
6. Kwalifikacja wszystkich dokumentów zakupowych pod kątem prawa do odliczeń w podatku VAT.
7. Prowadzenie i weryfikacja rejestrów VAT, sporządzanie JPK;
8. Ustalanie wysokości wskaźnika i preproporcji dla celów podatku VAT;
9. Wystawianie dokumentów sprzedaży.
10. Księgowanie dokumentów sprzedaży.
11. Opiniowanie umów zawieranych przez Uczelnię pod kątem podatkowym.
12. Rozliczanie domów studenckich.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych nie
Inne

 

 • access_time luty 22, 2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Pracownik Działu Finansowo-Księgowego

Jednostka: Dział Finansowo-Księgowy

Numer ogłoszenia: 139108

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 2021-03-19T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na stanowisku w służbach księgowych
Umiejętności zawodowe Praktyczna znajomość zasad rachunkowości,
Dobra organizacja pracy,
Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),
Umiejętność pracy pod presją czasu
Umiejętność pracy w zespole.
Zakres obowiązków 1. Księgowanie dokumentów zakupowych.
2. Wprowadzanie do ewidencji „Środki trwałe-niskocenne” zbiorów bibliotecznych.
3. Prowadzenie ewidencji i księgowanie dowodów magazynowych.
4. Zamykanie i uzgadnianie kont ewidencji magazynowej z kontami FK.
6. Analiza i rozliczanie konta przyjęć magazynowych.
7. Uzgadnianie stanów magazynowych

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych
Inne

 

 • access_time luty 19, 2021
 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. controllingu

Jednostka: Zespół ds. Budżetowania i Controllingu

Numer ogłoszenia: 147630

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 2021-03-19T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe ekonomiczne lub równoważne.
Doświadczenie zawodowe Co najmniej dwa lata na stanowisku związanym z finansami i rachunkowością.
Umiejętności zawodowe Znajomość zasad księgowych, znajomość obsługi komputera zwłaszcza pakietu office.
Szybkie przyswajanie wiedzy, komunikatywność, dokładność.
Zakres obowiązków – Opracowywanie projektów oraz bieżąca aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych związanych z realizacją zadań merytorycznych,
– Opracowanie wzorów druków związanych z problematyką zadań zespołu,
– Organizacja i realizacja zadań w zakresie wewnętrznego podziału subwencji przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego na poszczególne ośrodki odpowiedzialności zgodnie z przyjętymi w Uczelni zasadami finansowania,
– Sporządzanie zestawień i analiz związanych z podziałem subwencji.
– Przygotowanie prowizorium dla subwencji dydaktycznej i badawczej,
– Sporządzanie okresowej analizy stopnia realizacji planu wynagrodzeń osobowych w Uczelni,
– Zestawienie planowanych i zrealizowanych wypłat wynagrodzeń osobowych na podstawie planu wynagrodzeń sporządzonego przez Sekcję Płac oraz danych dotyczących wykonania kosztów wynagrodzeń osobowych w podziale na źródła finansowania,
– Weryfikacja rozliczeń środków pozabudżetowych jednostek badawczo-dydaktycznych, opracowanie planu wpływów pozabudżetowych,
– Ustalanie kosztów jednostkowych do obliczania limitu kosztów dla poszczególnych ośrodków.
– Wsparcie jednostek w zakresie sporządzania planów finansowych oraz planów wydatków,
– Przekazanie materiałów pomocniczych, Kompletowanie oraz weryfikacja planów. Sporządzanie raportów zbiorczych,
– Prowadzenie rozliczeń finansowych jednostek w ramach subwencji dydaktycznej w odniesieniu do jednostek badawczo-dydaktycznych oraz do pozostałych jednostek organizacyjnych wskazanych przez Kwestora stosownie do postanowień zawartych w aktach regulujących zasady ich funkcjonowania, Sporządzanie okresowych raportów wynikowych oraz raportu zbiorczego dla jednostek organizacyjnych wskazanych przez Kwestora,
– Sporządzanie okresowych raportów wynikowych dla poszczególnych jednostek badawczo-dydaktycznych oraz raportu syntetycznego,
– Prowadzenie pozabilansowej ewidencji wpływów i wydatków realizowanych z Funduszu Stabilizacyjnego Rektora oraz bieżące rozliczanie Funduszu,
– Prowadzenie pozabilansowej ewidencji wpływów i wydatków realizowanych z Rezerwy Subwencyjnej Rektora oraz bieżące rozliczanie Rezerwy,
– Prowadzenie okresowej ewidencji wykorzystania Funduszy Osobowych,
– Prowadzenie rozliczenia Szkoły Doktorskiej w ramach budżetu zadaniowego,
– Kontrola wykonania budżetów,
– Sporządzenie analiz zbiorczych w zakresie wykonania budżetów.
– Sporządzanie i przekazywanie rocznych raportów wynikowych jednostek badawczo-dydaktycznych,
– Sporządzanie sprawozdań i innych dokumentów planistyczno-sprawozdawczych na potrzeby podmiotów zewnętrznych,
– Analiza programu SIMPLE ERP pod względem sprostania możliwościom sprawozdawczym wraz z przygotowywaniem propozycji zmian i udoskonaleń,
– Bieżący monitoring zmian w sprawozdawczości dotyczącej uczelni wyższych oraz przygotowywanie propozycji zmian w programie,
– Bieżąca analiza zmian w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości oraz przygotowywanie propozycji zmian w programie jak i pracy w Dziale Finansowo-Księgowy,
– Ścisła współpraca z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie realizowanych zadań.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski – stopień komunikatywny.
Inne

 

 • access_time luty 19, 2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Jednostka: Dział Finansowo-Księgowy

Numer ogłoszenia: 147434

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 2021-04-16T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe ekonomiczne.
Doświadczenie zawodowe Co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym w zakresie finansów i rachunkowości.
Umiejętności zawodowe Praktyczna znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych (CIT, VAT, itd) znajomość obsługi komputera i programów księgowych, komunikatywność i doświadczenie w zarządzaniu zespołem osób. Dodatkowym atutem będzie znajomość funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych.
Zakres obowiązków -Ścisła współpraca z Kwestorem i zastępowanie go w pracach bieżących oraz podczas nieobecności.
-Organizacja pracy i nadzór nad realizacją zadań w dziale.
– Prowadzenie polityki kadrowej w dziale (obsada etatowa – potrzeby, braki; ustalanie systemu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji; składanie wniosków nagrodowych i awansowych).
– Nadzór nad funkcjonującymi i wdrażanymi programami i procesami w dziale.
– Analiza współpracy programu SIMPLE ERP z innymi programami z którymi następuje wymiana danych – SIMPLEX, Simple Dziekanaty, Uczelnia XP, inne aplikacje; wraz z przygotowywaniem procesów zmian i udoskonaleń.
– Organizowanie we współpracy z właściwymi Jednostkami i nadzorowanie procesów rozliczeń i ewidencji w poszczególnych obszarach działalności UP, w szczególności: Sekcji ds. Płac, Sekcji ds. Inwentaryzacji i Ochrony Mienia, Wydawnictwa Naukowego, Zespołu Poligrafii, działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej, inwestycyjnej, Brygady Remontowej, transportu i zaopatrzenia.
– Alokacja środków finansowych na rachunkach bankowych zgodnie z zapotrzebowaniem.
– Monitorowanie spływu subwencji i dotacji.
– Nadzór nad rozliczaniem inwestycji.
– Bieżąca analiza zmian w zakresie prawa podatkowego oraz rachunkowości i wprowadzanie tych zmian na bieżąco do wykonywania przez pracowników.
– Nadzór nad sporządzaniem deklaracji podatkowych.
– Udzielanie jednostkom Uczelni porad w zakresie prawa finansowego oraz wewnętrznych uregulowań Uczelni w tym zakresie.
– Przygotowywanie wniosków do Banku.
– Realizacja prac bilansowych.
– Uzgadnianie Funduszu Stypendialnego poprzez analizę kont i uzgadnianie z wydzielonymi rachunkami bankowymi.
– Uzgadnianie Funduszu Osób Niepełnosprawnych poprzez analizę kont i uzgadnianie z wydzielonym rachunkiem bankowym.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski w stopniu komunikatywnym.
Inne Dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatów ukończonych kursów, szkoleń itp w powyżej wskazanym zakresie.

 

 • access_time luty 18, 2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Recepcjonistka/ta

Jednostka: Akademickie Centrum Hotelowe

Numer ogłoszenia: 146277

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 2021-03-15T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Minimum średnie
Doświadczenie zawodowe Mile widziane
Umiejętności zawodowe – dobra organizacja pracy,
– komunikatywność, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów i samodzielność w realizacji działań,
– umiejętność pracy w zespole,
– dobra znajomość pakietu biurowego MS Office,
– rzetelność, dynamika działania oraz dokładność i zaangażowanie.
Zakres obowiązków 1. Pełnienie dyżuru w recepcji zgodnie z harmonogramem.
2. Obsługa kasy oraz drukarki fiskalnej.
3. Obsługa komputera – w tym programu finansowo – księgowego i hotelarskiego.
4. Wystawianie faktur VAT za usługi: noclegu, wynajmu pomieszczeń i inne.
5. Przygotowywanie danych do sprawozdania kwartalnego dla GUS.
6. Sporządzanie wymaganych przez Kwesturę sprawozdań i raportów.
7. Prowadzenie raportów finansowych, służbowych – z przebiegu dyżuru na zakończenie miesiąca.
8. Przyjmowanie rezerwacji pokoi i sal konferencyjnych.
9. Prowadzenie czynności związanych z meldowaniem gości i studentów.
10. Wydawanie i odbieranie kluczy do pokoi.
11. Przyjmowanie i doręczanie korespondencji.
12. Udzielanie gościom informacji związanych z ich pobytem.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski na poziomie komunikatywnym w mowie i w piśmie.
Inne

 

 • access_time luty 11, 2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Pracownik techniczny

Jednostka: Instytut Sztuki Mediów

Numer ogłoszenia: 131693

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 2021-02-22T00:00:00

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Średnie lub wyższe.
Doświadczenie zawodowe Praca w instytucjach kultury, firmach o profilu reklamowym, fotograficznym, filmowym, wystawienniczym.
Umiejętności zawodowe

– Doświadczenie w dziedzinie multimediów wykorzystywanych w realizacjach artystycznych w zakresie obsługi oprogramowania i sprzętu audio, projektorów, telewizorów itp.

– doświadczenie w pracy ze sprzętem foto-wideo, zarówno analogowym jak i cyfrowym,

– znajomość technik wystawienniczych w zakresie oprawy prac plastycznych, montażu wystaw i oświetlenia galeryjnego,

– umiejętność pracy w systemach operacyjnych Windows i Mac OS.

Zakres obowiązków

– Odpowiedzialność merytoryczna i techniczna za realizację działań w Galerii Podbrzezie i mediatece, mieszczącej się w budynku UP przy ul. Podbrzezie 3,

– opieka nad sprzętem fotograficznym i wideo, będącym na wyposażeniu pracowni Instytutu Sztuki Mediów, w tym udział w rozbudowie infrastruktury Instytutu, realizacja zamówień sprzętu, konserwacja i zlecanie napraw,

– nadzór nad ciemnią, studiem fotograficznym, pracownią wideo, konserwacja sprzętu, będącego na wyposażeniu pracowni,

– wsparcie procesu dydaktycznego, działań artystycznych i naukowych realizowanych przez pracowników ISM oraz komercjalizacji badań,

– dyspozycyjność w wybrane weekendy.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski na poziomie komunikatywnym w mowie i w piśmie.
Inne