Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Aktualności

 • access_time czerwiec 4, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-14/2018

w sprawie: wysokości opłat wnoszonych przez studentów I lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 – opłata za jeden semestr studiów

 • access_time czerwiec 4, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-13/2018

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr R/Z.0201-5/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie: utworzenia Centrum „Pro Futuro” Wsparcia Osób ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnymi z Wykorzystaniem Nowoczesnych Technologii

 • access_time maj 24, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-12/2018

w sprawie: wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019

 • access_time maj 17, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-10/2018

w sprawie: zmiany Regulaminu Wydawnictwa Naukowego

 • access_time maj 7, 2018

Uchwała Senatu nr 4/23.04.2018

w sprawie: Regulaminu Wydawnictwa Naukowego

 • access_time maj 7, 2018

Uchwała Senatu nr 3/23.04.2018

w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2018/2019

 • access_time maj 7, 2018

Uchwała Senatu nr 2/23.04.2018

w sprawie: zmian w Uchwale Senatu nr 2/18.04.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię w latach 2017/2018 – 2020/2021

 • access_time maj 7, 2018

Uchwała Senatu nr 1/23.04.2018

w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020

 • access_time kwiecień 26, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-9/2018

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • access_time kwiecień 25, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-8/2018

w sprawie: szczegółowych zasad sporządzania i wydawania oryginałów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz odpisów w języku polskim i języku angielskim

 • access_time kwiecień 18, 2018

Uchwała Senatu nr 10/26.03.2018

w sprawie: międzynarodowej współpracy naukowej

 • access_time kwiecień 18, 2018

Uchwała Senatu nr 9/26.03.2018

w sprawie: określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów I i II stopnia Bezpieczeństwo państwa

 • access_time kwiecień 18, 2018

Uchwała Senatu nr 8/26.03.2018

w sprawie: utworzenia kierunku studiów o nazwie Bezpieczeństwo państwa

 • access_time kwiecień 18, 2018

Uchwała Senatu nr 7/26.03.2018

w sprawie: określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów II stopnia Logopedia

 • access_time kwiecień 18, 2018

Uchwała Senatu nr 6/26.03.2018

w sprawie: utworzenia kierunku studiów II stopnia – Logopedia

 • access_time kwiecień 18, 2018

Uchwała Senatu nr 5/26.03.2018

w sprawie: określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Chemia i nauczanie chemii

 • access_time kwiecień 17, 2018

Uchwała Senatu nr 4/26.03.2018

w sprawie: utworzenia nowego kierunku studiów o nazwie Chemia # nauczanie chemii

 • access_time kwiecień 17, 2018

Uchwała Senatu nr 3/26.03.2018

w sprawie: zabezpieczenia finansowania wkładu własnego projektu „Design kultura, nowe media – odnawianie dawnej szkoły rzemiosł na krakowskim Kazimierzu”

 • access_time kwiecień 17, 2018

Uchwała Senatu nr 2/26.03.2018

w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

 • access_time marzec 5, 2018

Uchwała Senatu nr 4/26.02.2018

W sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanych wzorów dyplomów doktora i doktora habilitowanego wydawanych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej oraz opisów i zasad wypełniania oryginałów dyplomów