Archiwum

 • access_time czerwiec 16, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.50.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

 • access_time czerwiec 7, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.49.2021

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

 • access_time czerwiec 2, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.48.2021

w sprawie: zmian w strukturze administracji centralnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time maj 31, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.47.2021

w sprawie: podziału kompetencji władz Uczelni na kadencję 2020-2024 od dnia 1 czerwca 2021 roku

 • access_time maj 31, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.46.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time maj 31, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.45.2021

w sprawie: wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

 • access_time maj 31, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.44.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.40.2021 Rektora z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie: wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, studia podyplomowe oraz do Szkoły Doktorskiej wnoszonej przez kandydatów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2021/2022

 • access_time maj 31, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.43.2021

w sprawie: zasad podejmowania i odbywania studiów wyższych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przez cudzoziemców

 • access_time maj 31, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.42.2021

w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

 • access_time maj 24, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.41.2021

w sprawie: uchylenia zarządzenia nr R.Z.0211.28.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie: upoważnienia Kanclerza do wdrożenia wewnętrznego programu naprawczego w obszarze organizacyjnym i zatrudnienia

 • access_time maj 21, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.40.2021

w sprawie: wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, studia podyplomowe oraz do Szkoły Doktorskiej wnoszonej przez kandydatów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2021/2022

 • access_time maj 13, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.39.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filozofii i Socjologii

 • access_time maj 11, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.38.2021

w sprawie: przekształcenia Instytutu Grafiki i Wzornictwa oraz Instytutu Sztuki Mediów i utworzenia w strukturze Uczelni Instytutu Sztuki i Designu

 • access_time maj 11, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.37.2021

w sprawie: zmiany w systemie biblioteczno-informacyjnym

 • access_time kwiecień 30, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.36.2021

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu studiów

 • access_time kwiecień 30, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.35.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-15/2019 Rektora z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie: Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time kwiecień 30, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.34.2021

w sprawie: przekształcenia jednostki administracji centralnej Radcowie Prawni w Zespół Radców Prawnych

 • access_time kwiecień 19, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.33.2021

w sprawie: wprowadzenia wzoru Sprawozdania finansowego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time kwiecień 14, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.32.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Psychologii

 • access_time kwiecień 14, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.31.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Geografii