Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

W ostatnich latach nastąpiła gruntowna przebudowa struktury organizacyjnej Uniwersytetu, nasilenie aktywności badawczej i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, znaczące rozszerzenie oferty edukacyjnej, urozmaicenie i modernizacja procesu dydaktycznego. Obecnie jego struktura organizacyjna opiera się na siedmiu Wydziałach: Humanistycznym, Filologicznym, Pedagogicznym, Geograficzno-Biologicznym, Matematyczno-Fizyczno-Technicznym, Sztuki oraz Politologii.

Aktualności:

  • access_time Marzec 5, 2018

Uchwała Senatu nr 4/26.02.2018

w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanych wzorów dyplomów doktora i doktora habilitowanego wydawanych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej oraz opisów i zasad wypełniania oryginałów dyplomów

  • access_time Marzec 5, 2018

Uchwała Senatu nr 3/26.02.2018

W sprawie : międzynarodowej współpracy naukowej

  • access_time Marzec 5, 2018

Uchwała Senatu nr 2/26.02.2018

W sprawie: określenia szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego za prace będące przedmiotem praw autorskich wykonywane w ramach stosunku pracy

  • access_time Marzec 5, 2018

Uchwała Senatu nr 1/26.02.2018

W sprawie : umieszczenia tablicy w budynku przy ul. Ingardena 4

  • access_time Marzec 2, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-6/2018

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Politologii oraz Wydziału Pedagogicznego

  • access_time Marzec 2, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-5/2018

w sprawie: określenia szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego za prace będące przedmiotem praw autorskich wykonywane w ramach stosunku pracy